Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Thumbnail
Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα

Των Γιάννη Κατράδη – Ανδρέα Παπαδαντωνάκη

Στόχος του άρθρου αυτού, είναι να απαντηθούν  βασικά ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με τις μισθολογικές διαφορές που θα προκύψουν από 1/1/2016 λόγω της εφαρμογής του νέου μισθολογίου για τους υπαλλήλους του Δημοσίου. (Ν.4354/15)

Είναι σίγουρο ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η «αρχιτεκτονική» του νέου μισθολογίου καθώς και τα ζητήματα που προκύπτουν θα αποτελέσουν αντικείμενο αναλύσεων  και έναυσμα για την κατάθεση προβληματισμών και απόψεων.

Οι πίνακες  που ακολουθούν,  αφορούν βασικό μικτό μισθό υπαλλήλου , χωρίς οικογενειακή παροχή, ή επίδομα ή  μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

Ερώτηση 1η : «Σε ποιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο βρίσκομαι σήμερα και ποιος είναι ο βασικός μου μισθός»;

Μετά την επανακατάταξη του 2011 λόγω της εφαρμογής του ισχύοντος μέχρι σήμερα βαθμολογίου – μισθολογίου(Ν. 4024/2011), καθώς και το «πάγωμα» της βαθμολογικής εξέλιξης, η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση αυτή τη στιγμή  είναι η εξής:

ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΧΩ ΣΗΜΕΡΑ               (ΜΕΧΡΙ
31-12-2015
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ)

ΤΙ ΒΑΘΜΟ ΕΧΩ ΣΗΜΕΡΑ
31-12-2015

ΠΟΙΟ ΜΚ ΕΧΩ
(31-12-2015)

ΠΟΣΑ ΠΑΙΡΝΩ ΣΗΜΕΡΑ (ΒΑΣΙΚΟΣ
31-12-2015
ΜΙΚΤΑ)

0

ΣΤ

0

1092

1

ΣΤ

0

1092

2

ΣΤ

0

1092

3

ΣΤ

0

1092

4

ΣΤ

0

1092

5

ΣΤ

0

1092

6

ΣΤ

0

1092

7

Ε

2

1250

8

Ε

2

1250

9

Ε

2

1250

10

Ε

2

1250

11

Ε

2

1250

12

Ε

2

1250

13

Δ

2

1437

14

Δ

2

1437

15

Δ

3

1466

16

Δ

3

1466

17

Δ

3

1466

18

Δ

3

1466

19

Γ

2

1653

20

Γ

2

1653

21

Γ

3

1686

22

Γ

3

1686

23

Γ

4

1720

24

Γ

4

1720

25

Β

1

1944

26

Β

1

1944

27

Β

2

1983

28

Β

2

1983

29

Β

2

1983

30

Β

3

2023

31

Β

3

2023

32

Β

3

2023

33

Β

4

2063

34

Β

4

2063

35

Β

4

2063

36

Β

5

2105

 

Ερ. 2η: «Τι  μισθό θα πάρω από 1/1/2016»;

Οι μισθολογικές διαφορές που προκύπτουν από την επανακατάταξη των υπαλλήλων και το «ξεπάγωμα» της βαθμολογικής εξέλιξης  δεν θα αποδοθούν άμεσα (δηλαδή από 1/1/2016), αλλά σε βάθος τετραετίας. Έτσι το τι θα πάρουμε σε λίγες ημέρες αλλά και το τι θα έπρεπε να πάρουμε,  φαίνεται στον παρακάτω  πίνακα:

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ               (ΜΕΧΡΙ
31-12-2015
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ)

ΜΚ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΩ ΜΕ ΤΟ
ΝΕΟ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (1/1/2016)

ΠΟΣΑ ΠΑΙΡΝΩ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΟΣΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΕ ΤΟ
ΝΕΟ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ;
(ΜΙΚΤΑ)

ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ 1/1/2016; (MIKTA)

ΠΟΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΠΑΡΩ; (MIKTA)

0

1

1092

1092

1092

0

1

1

1092

1092

1092

0

2

2

1092

1151

1107

15

3

2

1092

1151

1107

15

4

3

1092

1210

1122

30

5

3

1092

1210

1122

30

6

4

1092

1269

1136

44

7

4

1250

1269

1255

5

8

5

1250

1328

1270

20

9

5

1250

1328

1270

20

10

6

1250

1387

1284

34

11

6

1250

1387

1284

34

12

7

1250

1446

1299

49

13

7

1437

1446

1439

2

14

8

1437

1505

1454

17

15

8

1466

1505

1476

10

16

9

1466

1564

1491

25

17

9

1466

1564

1491

25

18

10

1466

1623

1505

39

19

10

1653

1623

1653

0

20

11

1653

1682

1660

7

21

11

1686

1682

1686

0

22

12

1686

1741

1700

14

23

12

1720

1741

1725

5

24

13

1720

1800

1740

20

25

13

1944

1800

1944

0

26

14

1944

1859

1944

0

27

14

1983

1859

1983

0

28

15

1983

1918

1983

0

29

15

1983

1918

1983

0

30

16

2023

1977

2023

0

31

16

2023

1977

2023

0

32

17

2023

2036

2026

3

33

17

2063

2036

2063

0

34

18

2063

2095

2071

8

35

18

2063

2095

2071

8

36

19

2105

2154

2117

12

 

Στα κελιά με το κόκκινο χρώμα προκύπτουν μειώσεις από την επανακατάταξη στο νέο μισθολόγιο. Το ποσό αυτό όμως, θα συνεχίσουν να το λαμβάνουν όσοι ανήκουν σε αυτές τις περιοχές, ως προσωπική διαφορά. Πολλοί από τους συναδέλφους αυτών των κατηγοριών  θα δουν αύξηση μετά από πολλά χρόνια…

Ερ.3η : «Πότε θα μου αποδοθεί όλο το ποσόν  και ποιος θα είναι ο βασικός μου μισθός τότε»;

Το σύνολο της διαφοράς που προκύπτει θα το πάρουμε μετά από 4 χρόνια  δηλαδή την 1/1/2019. Η κατάσταση τότε θα έχει ως εξής:

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ               (ΜΕΧΡΙ
31-12-2015
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ)

ΠΟΣΑ ΠΑΙΡΝΩ ΣΗΜΕΡΑ;  (ΒΑΣΙΚΟΣ
31-12-2015
ΜΙΚΤΑ)

ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ 1/1/2019; (MIKTA)

0

1092

1092

1

1092

1092

2

1092

1151

3

1092

1151

4

1092

1210

5

1092

1210

6

1092

1269

7

1250

1269

8

1250

1328

9

1250

1328

10

1250

1387

11

1250

1387

12

1250

1446

13

1437

1446

14

1437

1505

15

1466

1505

16

1466

1564

17

1466

1564

18

1466

1623

19

1653

1653

20

1653

1682

21

1686

1686

22

1686

1741

23

1720

1741

24

1720

1800

25

1944

1944

26

1944

1944

27

1983

1983

28

1983

1983

29

1983

1983

30

2023

2023

31

2023

2023

32

2023

2036

33

2063

2063

34

2063

2095

35

2063

2095

36

2105

2154

 

Ερ. 4η : «Πότε θα ξαναπάρω αύξηση λόγω  αλλαγής  μισθολογικού κλιμακίου»;

Δυστυχώς, ο νόμος για το νέο μισθολόγιο προβλέπει ότι η μισθολογική εξέλιξη «ξαναπαγώνει» για 2 χρόνια. Δηλαδή από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2017. Έτσι για να πάρουμε αύξηση από ωρίμανση (αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου), θα πρέπει να διανύσουμε δύο έτη από το νέο «ξεπάγωμα» που θα γίνει την 1/1/2018. Άρα αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου θα έχουμε την 1/1/2020, δηλαδή μετά από  4 χρόνια.  Στη φάση αυτή θα υπολογιστεί και ο τυχόν  πλεονάζων χρόνος  κάθε εκπαιδευτικού, άρα για όσους έχουν πλεονάζοντα χρόνο, η ωρίμανση θα έρθει νωρίτερα.

Η κατάσταση τότε θα έχει ως εξής:

 

ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΕΧΩ ΣΗΜΕΡΑ               (ΜΕΧΡΙ
31-12-2015

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ)

ΠΟΣΑ ΠΑΙΡΝΩ ΣΗΜΕΡΑ;  (ΒΑΣΙΚΟΣ
31-12-2015
ΜΙΚΤΑ)

ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ 1/1/2020; (MIKTA)

ΔΙΑΦΟΡΑ

0

1092

1151

59

1

1092

1151

59

2

1092

1210

118

3

1092

1210

118

4

1092

1269

177

5

1092

1269

177

6

1092

1328

236

7

1250

1328

78

8

1250

1387

137

9

1250

1387

137

10

1250

1446

196

11

1250

1446

196

12

1250

1505

255

13

1437

1505

68

14

1437

1564

127

15

1466

1564

98

16

1466

1623

157

17

1466

1623

157

18

1466

1682

216

19

1653

1682

29

20

1653

1741

88

21

1686

1741

55

22

1686

1800

114

23

1720

1800

80

24

1720

1859

139

25

1944

1944

0

26

1944

1944

0

27

1983

1983

0

28

1983

1983

0

29

1983

1983

0

30

2023

2036

13

31

2023

2036

13

32

2023

2095

72

33

2063

2095

32

34

2063

2154

91

35

2063

2154

91

36

2105

2213

108

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι συνάδελφοι που σήμερα έχουν  25 έως 29 έτη υπηρεσίας, θα συνεχίσουν να παίρνουν και μετά το 2020, όσα παίρνουν σήμερα. Αύξηση θα ξαναπάρουν όταν θα ενταχθούν σε μισθολογικό κλιμάκιο  του νέου μισθολογίου  στο οποίο  ο βασικός μισθός θα είναι μεγαλύτερος από αυτόν που παίρνουν σήμερα…

ΕΡ. 5η: «Τι γίνεται με τα επιδόματα και τους μεταπτυχιακούς τίτλους;

Σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο τα επιδόματα που διατηρούνται είναι:

  • ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:

βα) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια (900) ευρώ.

ββ) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.

βγ) Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

βδ) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και  προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) τμήματα, τριακόσια πενήντα (350)ευρώ.

βε) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.),  Δημοσίων Ι.Ε.Κ., Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τμήματα τριακόσια (300) ευρώ.

Σχολικοί Σύμβουλοι: 300 ευρώ.

βστ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι  Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

βζ) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών, εκατό (100) ευρώ

  • Επίδομα Παραμεθορίων Περιοχών

από τους υπαλλήλους στους νομούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς και Φλώρινας δεν λαμβάνουν όλοι επίδομα αλλά μόνο όσοι βρίσκονται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

  • οικογενειακή παροχή

(όση και σήμερα)

ΤΙΤΛΟΙ

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Τίτλου (άρθρο 9): Για κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τουλάχιστον ενός έτους, ο υπάλληλος θα «κερδίζει» 2 κλιμάκια, (4 ΧΡΟΝΙΑ) ενώ για κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών θα «κερδίζει» 6 κλιμάκια.(12 ΧΡΟΝΙΑ)

Γιάννης Κατράδης                     Φυσικός

Ανδρέας Παπαδαντωνάκης    Φιλόλογος

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Νίκος Ανδρουλάκης: Από τον ΠΑΣΠ ένα βήμα πριν την προεδρία του ΠΑΣΟΚ

Αποτελέσματα ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΙΝΑΛ: Τα αποτελέσματα σε όλη την Ελλάδα

Σχετικά με την "άψε σβήσε" απόλυση του καθηγητή που χειροδίκησε σε μαθήτρια

Τι ισχύει από τη Δευτέρα 5/12 σε σχολεία και σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

alexisgrigoropoulos
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Ξεκίνησε η πορεία μαθητών και φοιτητών στην Αθήνα
Μαθητές και φοιτητές τιμούν τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου - Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και το απόγευμα - Κλειστός ο σταθμός...
Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Ξεκίνησε η πορεία μαθητών και φοιτητών στην Αθήνα