Thumbnail
Αποκλειστική τοποθέτηση για διαθεσιμότητα, προσλήψεις εκπαιδευτικών, αξιολόγηση, τράπεζα θεμάτων, τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση, ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και άλλα

Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για το θεσμό της διαθεσιμότητας, τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση, την τράπεζα θεμάτων, την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση, τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και άλλα…

Η προκρούστεια κλίνη των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών, οι οποίες στοχεύουν στην συρρίκνωση του δημόσιου τομέα και στην εκχώρηση κρατικών αρμοδιοτήτων στην  ιδιωτική αγορά,  έχει εφαρμοστεί με ολέθρια αποτελέσματα και στο χώρο της Παιδείας : Απολύσεις, περικοπές δαπανών,  συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων και πανεπιστημιακών τμημάτων, συγκροτούν τη ζοφερή σημερινή πραγματικότητα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Οι οικονομικές περικοπές, έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο χώρο της παιδείας. Σε  όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, υπάρχουν  μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς οι προσλήψεις μονίμων διδασκόντων έχουν παγώσει και των αναπληρωτών έχουν  μειωθεί δραματικά. Ο προϋπολογισμός για την Παιδεία του 2015, προβλέπει δαπάνες που αποτελούν λιγότερο από το 2,5% του ΑΕΠ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει  το 5% του ΑΕΠ.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που δέχτηκε η δημόσια παιδεία, είναι η πλήρης διάλυση της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης, με την κατάργηση ολόκληρων κλάδων και τομέων και η  απόλυση μέσω της διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών λειτουργών της,  με απώτερο στόχο την ενίσχυση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

Από το 2010 έως και σήμερα, υλοποιούνται διαρκώς συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων, αυξάνοντας εντελώς αντιπαιδαγωγικά τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη και εξαναγκάζοντας μαθητές, κυρίως της επαρχίας, να μετακινούνται καθημερινά σε σχολεία που βρίσκονται πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.  Ταυτόχρονα, τα κονδύλια για τις μετακινήσεις των μαθητών έχουν συρρικνωθεί πολύ, με αποτέλεσμα να εξαναγκάζονται οι οικογένειες των μαθητών να επωμίζονται το κόστος της καθημερινής μετακίνησης των παιδιών τους .

Οι εκπαιδευτικοί , βρέθηκαν στο στόχαστρο των μνημονιακών κυβερνήσεων και αντιμετωπίστηκαν με πρωτόγνωρο αυταρχισμό. Το Υπουργείο, χωρίς καμία συνεννόηση με την εκπαιδευτική κοινότητα, επιχείρησε να εφαρμόσει την ψευδεπίγραφη αξιολόγηση προσωπικού και σχολικών μονάδων, προκειμένου να δικαιολογηθούν περαιτέρω συγχωνεύσεις, καταργήσεις και απολύσεις. Πολλοί εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται, λόγω της αύξησης του ωραρίου και των συγχωνεύσεων  των σχολείων,  να διδάσκουν σε πολλά διαφορετικά σχολεία που συχνά βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, επιφορτιζόμενοι με το επιπλέον κόστος για τις μετακινήσεις τους,  τη στιγμή μάλιστα  που έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις στους μισθούς τους.

Η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ :

Θα ανατρέψει αυτό το ζοφερό σκηνικό της διάλυσης, θα αναβαθμίσει την δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και θα ξαναδώσει στην εκπαιδευτική κοινότητα  την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό που της στέρησαν. Με μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις  θα  καταργηθούν οι μνημονιακοί νόμοι που έπληξαν βαρύτατα την παιδεία. Καταρχήν, θα καταργηθεί ο θεσμός της διαθεσιμότητας και οι «διαθέσιμοι» εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι των Πανεπιστημίων θα επιστρέψουν στις θέσεις τους. Επίσης θα ανασυσταθούν όλες οι σχολικές μονάδες που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν.

Από τους πρώτους στόχους της  κυβέρνησης της αριστεράς, είναι η άμεση  αντιμετώπιση  της  ανθρωπιστικής κρίσης, την οποία βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Στα πλαίσια αυτά θα ενισχυθούν όλοι οι θεσμοί της αλληλεγγύης  και θα θεσπιστούν δωρεάν γεύματα για όλους τους μαθητές, ώστε να μην υπάρξουν ξανά φαινόμενα λιποθυμίας από ασιτία στα σχολεία μας.

Οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς  θα αντιμετωπιστούν  πλήρως και άμεσα, ώστε οι μαθητές να διδάσκονται  όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα.  Σχεδιάζουμε έναν νέο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού για την εξασφάλιση της λειτουργίας και της διοίκησης όλων των σχολείων και των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, σταδιακά θα καταργήσουμε όλες τις  ευέλικτες μορφές εργασίας στην εκπαίδευση και θα τις αντικαταστήσουμε με μόνιμες θέσεις εργασίας. Επίσης θα επιδοτήσουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση των σχολικών μονάδων σε αυτές τις περιοχές και η αξιοπρεπής διαβίωση των εκπαιδευτικών.

Η προσχολική αγωγή, η σημασία της οποίας για την εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναντικατάστατη, σταδιακά θα γίνει διετής και θα παρέχεται από το δημόσιο σχολείο σε ολοήμερο ωράριο. Επίσης, θα αναβαθμίσουμε τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και θα τους θέσουμε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.

Ο  εξαιρετικά σημαντικός και επιτυχημένος θεσμός του ολοήμερου σχολείου θα στηριχθεί και θα λειτουργεί σε όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της χώρας, ώστε να διευκολύνονται οι γονείς στην εργασία τους και να μην επωμίζονται με επιπλέον κόστος για την φύλαξη των παιδιών τους.

Καθώς οι οικογένειες επιβαρύνονται με μεγάλα έξοδα για να λάβουν τα παιδιά τους πτυχία γλωσσομάθειας και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα μαθήματα ξένων γλωσσών και πληροφορικής θα ενισχυθούν,  και οι μαθητές θα λαμβάνουν τα αντίστοιχα κρατικά πτυχία μέσα από το δημόσιο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τη στήριξη των μεταναστών και λοιπών δίγλωσσων μαθητών, καθώς προτεραιότητα μας είναι η υποστήριξη των πιο αδύναμων και ευάλωτων μαθητών και  κοινωνικών ομάδων. Για την ειδική εκπαίδευση, η συνολική μας αντίληψη είναι ότι αυτή θα πρέπει να ενταχθεί , με όλες τις υποστηρικτικές διαδικασίες οι οποίες χρειάζονται, στην γενική εκπαίδευση. Όπου αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, τα σχολεία ειδικής εκπαίδευσης – το οποία εδώ και καιρό υπολειτουργούν- θα ενισχυθούν και θα αναβαθμιστούν με σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα και ειδικευμένο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.  Ταυτόχρονα θα υπάρξει σταδιακή  επαναφορά και αναβάθμιση  της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης των παιδιών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες.

Η Τράπεζα Θεμάτων που οδήγησε χιλιάδες μαθητές της Α΄ Λυκείου σε παταγώδη αποτυχία θα καταργηθεί άμεσα και θα επαναφέρουμε το θεσμό της πρόσθετης και ενισχυτικής διδασκαλίας για να μην εξαναγκάζονται οι μαθητές να καταφεύγουν στην παραπαιδεία.

Η Ανώτατη και η Ανώτερη εκπαίδευση  με έναν νέο μεταβατικό νόμο θα αποκτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ενισχύει τον δωρεάν και δημόσιο χαρακτήρα της,  θα αποκαταστήσει την αυτοτέλεια της και  θα επαναφέρει την δημοκρατική λειτουργία της. Στόχος είναι η στήριξη του  μορφωτικού  και ερευνητικού ρόλου των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ μέσω της αύξησης της χρηματοδότησης και της αντιμετώπισης όλων των ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό. Θα διαμορφώσουμε ένα δεσμευτικό σχέδιο σταδιακής αύξησης της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ, ώστε να αποκατασταθεί αρχικά η λειτουργική τους αξιοπρέπεια και αυτονομία.

Στα άμεσα σχέδιά μια κυβέρνησης της αριστεράς  είναι  επίσης η κατάργηση όλων των διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά μαθήματα.  Ταυτόχρονα, θα ακυρωθούν όλες οι «διευκολύνσεις» και όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που επιχειρούν να εξισώσουν  τα ιδιωτικά κολέγια με τα ΑΕΙ  και τα ΤΕΙ .

Η διαλυμένη τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση θα ανασυγκροτηθεί μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό,  που θα προβλέπει την επανασύσταση όλων των καταργημένων ειδικοτήτων και τομέων,  καθώς και την άμεση υπαγωγή όλων των σχολών που  προσφέρουν σήμερα τεχνική εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα υπουργεία, στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης θα διασφαλίσουμε την τήρηση της νομιμότητας στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των μνημονιακών μεταρρυθμίσεων.

Η κυβέρνηση της  αριστεράς -όπως έχει διακηρύξει πολλές φορές- θα  έχει την Παιδεία στο κέντρο των προτεραιοτήτων της  και θα ενισχύσει με κάθε μέσο το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της. Στόχος είναι  όλοι οι μαθητές να τυγχάνουν της ίδιας  υψηλής εκπαίδευσης, η οποία θα διαπνέεται από πνεύμα δημοκρατίας  και ανεκτικότητας, οι οικογένειες να μην επιβαρύνονται με επιπλέον δαπάνες και οι εκπαιδευτικοί να διαβιούν με αξιοπρέπεια και να επιτελούν το έργο τους σε ένα δημιουργικό και δημοκρατικό περιβάλλον.

*Τάσος Κουράκης

  Υποψήφιος Βουλευτής

  Α΄ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ

  Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 2007- 2014

  Συντονιστής Παιδείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

posdep
ΠΟΣΔΕΠ: Αυθαίρετη περικοπή στις συντάξεις μελών ΔΕΠ με δραματικές επιπτώσεις
Η περικοπή επιφέρει σοβαρή μείωση, μέχρι και 40% έως 45% σε ορισμένες περιπτώσεις, στο ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης και το εφάπαξ, τα οποία...
ΠΟΣΔΕΠ: Αυθαίρετη περικοπή στις συντάξεις μελών ΔΕΠ με δραματικές επιπτώσεις
ευρωπαικη επιτροπη
Ελληνες εκπαιδευτικοί: Μεγάλη προσφορά, δυσοίωνο μέλλον - Το 2100 θα είναι... 33,6% λιγότεροι!
Σύμφωνα με την Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα μας. 
Ελληνες εκπαιδευτικοί: Μεγάλη προσφορά, δυσοίωνο μέλλον - Το 2100 θα είναι... 33,6% λιγότεροι!
υπουργειο Παιδείας
Οι 9 αλλαγές που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
Από το φετινό Δεκέμβριο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024
Οι 9 αλλαγές που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς