Ταξινομημένος πίνακας μετα τα τμήματα ΑΕΙ, ΤΕΙ και τις βάσεις στα 4 επιστημονικά πεδία

Το alfavita.gr συγκέντρωσε όλες τα τμήματα με βάση τις αλλαγές στα επιστημονικά πεδία. Στους πίνακες θα δείτε ταξινομημένα όλα τα τμήματα του κάθε πεδίου με με βάση αλφαβητική σειρά . Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να βλέπετε και τα μόρια του κάθε τμήματος

Η ταξινόμηση αυτή θα βοηθήσει τους υποψήφιους στην προετοιμασία τους αλλά κυρίως στην συγκρότηση του Μηχανογραφικού Δελτίου του 2018.

Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία 20 χρόνια το alfavita.gr ενημερώνει από την αρχή του σχολικού έτους τους υποψήφιους, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις Πανελλήνιες και όλες τις λεπτομέρειες γι' αυτές.

Πάνω σε κάθε τμήμα μπορείτε να κλικάρετε και να οδηγείστε στην σελίδα της κάθε σχολής

1ο επιστημονικό πεδίο

Τμήμα

Πόλη

Ίδρυμα

Βάση 2017

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

19.483  

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

19.995  

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

11.652  

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

15.401  

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

12.289  

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

6.596  

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

9.818  

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

11.791  

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Κομοτηνή

ΔΠΘ

12.374  

Δημόσιας Διοίκησης

Αθήνα

ΠΑΝΤΕΙΟ

14.502  

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

16.831  

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Αγρίνιο

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

11.489  

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

18.255  

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Αθήνα

ΠΑΝΤΕΙΟ

17.878  

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Αθήνα

ΕΚΠΑ

14.195  

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

16.566  

Ελληνικής Φιλολογίας

Κομοτηνή

ΔΠΘ

13.532  

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Αθήνα

ΕΚΠΑ

17.391  

Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Αθήνα

ΠΑΝΤΕΙΟ

16.902  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Αθήνα

ΕΚΠΑ

17.793  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

17.166  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Κομοτηνή

ΔΠΘ

15.096  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Σέρρες

ΑΠΘ

15.505  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τρίκαλα

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15.882  

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

13.116  

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

11.815  

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Αλεξ/πολη

ΔΠΘ.

10.289  

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Ρόδος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.060  

Θεατρικών Σπουδών

Αθήνα

ΕΚΠΑ

13.509  

Θεατρικών Σπουδών

Ναύπλιο

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

11.838  

Θεατρικών Σπουδών

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

12.124  

Θεάτρου

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

14.448  

Θεολογίας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

11.472  

Θεολογίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

11.462  

Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

11.290  

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

Αθήνα

Α.Σ.Κ.Τ.

13.508  

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

5.681  

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

16.167  

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

15.974  

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

14.038  

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ρέθυμνο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

13.500  

Ιστορίας και Εθνολογίας

Κομοτηνή

ΔΠΘ

12.855  

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Αθήνα

ΕΚΠΑ

14.072  

Ιστορίας

Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

12.648  

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Καλαμάτα

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

13.190  

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

14.332  

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

9.241  

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

4.006  

Κινηματογράφου

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

14.660  

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κόρινθος

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

13.451  

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Μυτιλήνη

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

12.121  

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Αθήνα

ΠΑΝΤΕΙΟ

15.073  

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης

Κομοτηνή

ΔΠΘ

13.476  

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Πολιτικής Επιστήμης

Κομοτηνή

ΔΠΘ

13.769  

Κοινωνικής Θεολογίας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

11.506  

Κοινωνικής Πολιτικής

Αθήνα

ΠΑΝΤΕΙΟ

14.693  

Κοινωνιολογίας

Αθήνα

ΠΑΝΤΕΙΟ

15.683  

Κοινωνιολογίας

Μυτιλήνη

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

12.376  

Κοινωνιολογίας

Ρέθυμνο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

13.280  

Μεσογειακών Σπουδών

Ρόδος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

11.865  

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

15.126  

Μουσικών Σπουδών

Αθήνα

ΕΚΠΑ

11.881  

Μουσικών Σπουδών

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

12.575  

Μουσικών Σπουδών

Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

10.524  

Νομικής

Αθήνα

ΕΚΠΑ

18.199  

Νομικής

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

17.953  

Νομικής

Κομοτηνή

ΔΠΘ

17.515  

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

15.771  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αθήνα

ΕΚΠΑ

14.915  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αλεξ/πολη

ΔΠΘ

11.613  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

13.089  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

14.148  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

12.468  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

13.356  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ρέθυμνο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

12.060  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ρόδος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.992  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Φλώρινα

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

11.444  

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής

Βόλος

ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

14.557  

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10.833  

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

Φλώρινα

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

10.351  

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11.414  

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ρέθυμνο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

10.659  

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

10.964  

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Αθήνα

ΕΚΠΑ

16.497  

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Αθήνα

ΠΑΝΤΕΙΟ

15.862  

Πολιτικής Επιστήμης

Ρέθυμνο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

13.144  

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Κόρινθος

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

14.397  

Πολιτικών Επιστημών

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

16.343  

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Μυτιλήνη

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

11.397  

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

14.728  

Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

12.297  

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Αθήνα

ΕΚΠΑ

13.543  

Φιλολογίας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

16.448  

Φιλολογίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

16.386  

Φιλολογίας

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

14.838  

Φιλολογίας

Καλαμάτα

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

13.569  

Φιλολογίας

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

15.272  

Φιλολογίας

Ρέθυμνο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

14.060  

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

15.863  

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

14.368  

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

15.422  

Φιλοσοφίας

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

13.152  

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Ρέθυμνο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

12.856  

Ψυχολογίας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

17.826  

Ψυχολογίας

Αθήνα

ΠΑΝΤΕΙΟ

17.487  

Ψυχολογίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

17.549  

Ψυχολογίας

Ρέθυμνο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

17.274  

Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ)

Θεσσαλονίκη

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

18.785  

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ)

Θεσσαλονίκη

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

19.063  

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Βελλάς Ιωαννίνων

Βελλάς Ιωαν.

ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10.320  

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηρακλείου Κρήτης

Ηράκλειο

ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

9.685  

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας

Αθήνα

ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

10.255  

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδώς Βελλάς Ιωαννίνων

Βελλάς Ιωαν.

ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9.384  

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης

Ηράκλειο

ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ

8.674  

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10.203  

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Αθήνα

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

18.113  

Αστυφυλάκων

Αθήνα

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

16.301  

Σχολή Ανθυποπυραγών

Αθήνα

Σ.Π.Α.

18.040  

Σχολή Πυροσβεστών

Αθήνα

Σ.Π.Α.

16.838  

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

12.698  

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

12.092  

Κοινωνικής Εργασίας

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

15.307  

Κοινωνικής Εργασίας

Ηράκλειο

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

13.340  

Κοινωνικής Εργασίας

Πάτρα

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

14.354  

Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

Άρτα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

10.872  

Προσχολικής Αγωγής

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

11.861  

Προσχολικής Αγωγής

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10.867  

Προσχολικής Αγωγής

Ιωάννινα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

10.140  

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ - Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Ζάκυνθος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

5.575  

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

13.148  

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ

Αργοστόλι

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

11.034  

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ

Καστοριά

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.

11.208  

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

Αγ. Νικόλαος

Α.Σ.Τ.Ε.

13.605  

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

Ρόδος

Α.Σ.Τ.Ε.

13.388  

 


2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Σχολή – Τμήμα

Πόλη

Ίδρυμα

Βάση 2017

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Αθήνα

ΕΜΠ

14.220  

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

13.244  

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Αθήνα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

15.047  

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αθήνα

ΕΜΠ

19.337  

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΑΣΣΑΛΙΑΣ

15.770  

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

18.478  

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

14.445  

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ξάνθη

ΔΠΘ

13.126  

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

16.751  

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Χανιά

ΠΟΛΙΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ

14.094  

Βιολογίας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

18.335  

Βιολογίας

Ηράκλειο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

17.910  

Βιολογίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

18.205  

Βιολογίας

Πάτρα

ΠΑΝ .ΠΑΤΡΩΝ

17.974  

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

17.480  

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

13.034  

Βιοτεχνολογίας

Αθήνα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

17.508  

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Λάρισα

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

17.636  

Γεωγραφίας

Αθήνα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

11.188  

Γεωγραφίας

Μυτιλήνη

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

7.157  

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Αθήνα

ΕΚΠΑ

12.680  

Γεωλογίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

12.444  

Γεωλογίας

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

11.020  

Γεωπονίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

16.587  

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

13.570  

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15.506  

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Ορεστιάδα

ΔΠΘ

10.493  

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

13.434  

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Αγρίνιο

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

11.103  

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Αθήνα

ΕΚΠΑ

14.195  

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Ηράκλειο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

10.794  

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών

Αθήνα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

15.320  

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Λήμνος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

12.846  

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Αθήνα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

17.083  

Επιστήμης των Υλικών

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

10.892  

Επιστήμης Υπολογιστών

Ηράκλειο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

13.872  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Αθήνα

ΕΚΠΑ

17.793  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

17.166  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Κομοτηνή

ΔΠΘ

15.096  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Σέρρες

ΑΠΘ

15.505  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τρίκαλα

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15.882  

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Αθήνα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

16.233  

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

13.116  

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

11.815  

Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Αλεξ/πολη

ΔΠΘ.

10.289  

Επιστημών της Θάλασσας

Μυτιλήνη

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.666  

Επιστημών της Προσχ. Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Ρόδος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.060  

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

14.742  

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αθήνα

ΕΜΠ

15.678  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αθήνα

ΕΜΠ

18.416  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΑΣΣΑΛΙΑΣ

16.242  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

17.691  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ξάνθη

ΔΠΘ

15.551  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

16.789  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Χανιά

ΠΟΛΙΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ

15.730  

Θεάτρου

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

14.448  

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Αθήνα

ΕΚΠΑ

14.072  

Κινηματογράφου

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

14.660  

Μαθηματικών

Αθήνα

ΕΚΠΑ

15.500  

Μαθηματικών

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

15.230  

Μαθηματικών

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13.210  

Μαθηματικών

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

13.313  

Μαθηματικών

Σάμος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

12.020  

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ηράκλειο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

12.412  

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - Μαθηματικών

Ηράκλειο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

13.055  

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

12.149  

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13.647  

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

14.658  

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Αθήνα

ΕΜΠ

15.141  

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Χίος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.185  

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Χανιά

ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ

11.288  

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Ξάνθη

ΔΠΘ

13.307  

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Χανιά

ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ

13.843  

Μηχανικών Περιβάλλοντος

Κοζάνη

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

11.585  

Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ξάνθη

ΔΠΘ

11.884  

Μηχανικών Περιβάλλοντος

Χανιά

ΠΟΛΥΤΕΧ. ΚΡΗΤΗΣ

12.300  

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Σάμος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.597  

Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Κοζάνη

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

12.866  

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σύρος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

9.963  

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

12.297  

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11.754  

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Πάτρα

ΠΑΝ .ΠΑΤΡΩΝ

17.068  

Μηχανολόγων Μηχανικών

Αθήνα

ΕΜΠ

18.164  

Μηχανολόγων Μηχανικών

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

16.455  

Μηχανολόγων Μηχανικών

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

17.459  

Μηχανολόγων Μηχανικών

Κοζάνη

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

15.346  

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Αλεξαν/πολη

ΔΠΘ

17.855  

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

15.126  

Μουσικών Σπουδών

Αθήνα

ΕΚΠΑ

11.881  

Μουσικών Σπουδών

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

12.575  

Μουσικών Σπουδών

Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

10.524  

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Αθήνα

ΕΜΠ

17.852  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αθήνα

ΕΚΠΑ

14.915  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αλεξ/πολη

ΔΠΘ

11.613  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

13.089  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

14.148  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

12.468  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

13.356  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ρέθυμνο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

12.060  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ρόδος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.992  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Φλώρινα

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

11.444  

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής

Βόλος

ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

14.557  

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10.833  

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

Φλώρινα

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

10.351  

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11.414  

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ρέθυμνο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

10.659  

Περιβάλλοντος

Μυτιλήνη

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

11.005  

Πληροφορικής

Αθήνα

Ο.Π.Α.

15.632  

Πληροφορικής

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

15.793  

Πληροφορικής

Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

11.926  

Πληροφορικής

Λαμία

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12.275  

Πληροφορικής

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

15.165  

Πληροφορικής και Τηλεματικής

Αθήνα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

14.730  

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Αθήνα

ΕΚΠΑ

16.509  

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τρίπολη

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

12.347  

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Λαμία

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

16.045  

Πολιτικών Μηχανικών

Αθήνα

ΕΜΠ

16.796  

Πολιτικών Μηχανικών

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

14.315  

Πολιτικών Μηχανικών

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

15.458  

Πολιτικών Μηχανικών

Ξάνθη

ΔΠΘ

13.497  

Πολιτικών Μηχανικών

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

14.536  

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Σάμος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.692  

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

12.543  

Στατιστικής

Αθήνα

Ο.Π.Α.

13.511  

Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

12.297  

Φυσικής

Αθήνα

ΕΚΠΑ

16.224  

Φυσικής

Ηράκλειο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

13.974  

Φυσικής

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

15.650  

Φυσικής

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13.999  

Φυσικής

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

14.500  

Χημείας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

17.983  

Χημείας

Ηράκλειο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

17.275  

Χημείας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

17.714  

Χημείας

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

17.320  

Χημείας

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

17.465  

Χημικών Μηχανικών

Αθήνα

ΕΜΠ

17.817  

Χημικών Μηχανικών

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

17.204  

Χημικών Μηχανικών

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

16.674  

Ψηφιακών Συστημάτων

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

13.965  

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα

Αθήνα

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

16.001  

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα

Αθήνα

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

17.441  

Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας

Αθήνα

ΣΤΡΤ. ΣΧΟΛΕΣ

ΝΕΟ  

Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι

Αθήνα

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

17.127  

Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ)

Αθήνα

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

18.948  

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) - Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Αθήνα

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

16.669  

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Αθήνα

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

16.423  

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Αθήνα

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

15.921  

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν)

Αθήνα

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

14.802  

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα

Τρίκαλα

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

14.562  

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα

Τρίκαλα

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

15.345  

Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) - Μάχιμοι

Αθήνα

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

17.262  

Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) - Μηχανικοί

Αθήνα

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

17.723  

Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

Διάφορες

Α.Ε.Ν.

8.889  

Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Διάφορες

Α.Ε.Ν.

10.549  

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας

Αθήνα

ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

6.642  

Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

6.678  

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Αθήνα

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

18.113  

Αστυφυλάκων

Αθήνα

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

16.301  

Σχολή Ανθυποπυραγών

Αθήνα

Σ.Π.Α.

18.040  

Σχολή Πυροσβεστών

Αθήνα

Σ.Π.Α.

16.838  

Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Δράμα

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ.

5.036  

Γραφιστικής - Γραφιστικής

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

12.968  

Γραφιστικής - Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

8.126  

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Δράμα

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ.

9.981  

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Καρδίτσα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

10.260  

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Καρπενήσι

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

9.865  

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

11.373  

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων

Σέρρες

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ.

5.149  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Ηράκλειο

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

7.377  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Καβάλα

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ.

6.212  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Κοζάνη

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

6.513  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Λάρισα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

7.583  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Πάτρα

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

8.376  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Πειραιάς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

11.236  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Χαλκίδα

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

7.742  

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

11.207  

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10.157  

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Λαμία

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

8.204  

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Πειραιάς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

10.801  

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Χανιά

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

7.694  

Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ

Πειραιάς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

6.792  

Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

Άρτα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

10.872  

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

11.428  

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

Πειραιάς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

11.506  

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

Χαλκίδα

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

8.889  

Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

14.196  

Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

11.033  

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ

Πειραιάς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

11.948  

Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ

Ρέθυμνο

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

5.178  

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ - Μηχανικών Αντιρρύπανσης

Κοζάνη

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

4.863  

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ - Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ

Κοζάνη

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

4.794  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

13.130  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Άρτα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

8.221  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Ηράκλειο

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

10.230  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

12.110  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Καβάλα

ΤΕΙ ΑΝ ΚΑΚ. ΘΡ.

9.522  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Καστοριά

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

8.513  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Λαμία

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

10.035  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Λάρισα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

9.862  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Ναύπακτος

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

8.890  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Σέρρες

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ.

10.361  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Σπάρτη

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

8.619  

Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ

Χαλκίδα

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

9.151  

Μηχαν. Τεχ. Πετρελαίου και Φυσ. Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ - Μηχανολόγων Μηχανικών

Καβάλα

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ.

6.264  

Μηχαν. Τεχ. Πετρελαίου και Φυσ. Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ - Μηχαν. Τεχ. Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ

Καβάλα

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ.

5.922  

Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ

Χανιά

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

6.687  

Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ - Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

Κοζάνη

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

5.256  

Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ - Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Κοζάνη

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

6.022  

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Ηράκλειο

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

8.583  

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Λάρισα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

8.366  

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Πάτρα

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

9.727  

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Πειραιάς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

12.702  

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Σέρρες

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ.

8.297  

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Χαλκίδα

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

8.255  

Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

9.459  

Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

12.326  

Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

13.401  

Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Δράμα

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ.

11.690  

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10.363  

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Λάρισα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

8.193  

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Πάτρα

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

8.939  

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Πειραιάς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

10.716  

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Τρίκαλα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

7.625  

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής - Μηχ. Τοπογρ. και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

9.509  

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής - Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

9.840  

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής - Μηχ. Τοπογρ. και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Σέρρες

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ.

6.686  

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής - Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Σέρρες

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ.

6.984  

Προσχολικής Αγωγής

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

11.861  

Προσχολικής Αγωγής

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10.867  

Προσχολικής Αγωγής

Ιωάννινα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

10.140  

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

6.209  

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης

Κιλκίς

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ.

5.917  

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕ

Καρδίτσα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

6.101  

Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών

Μεσολόγγι

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

9.876  

Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων

Ληξούρι

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

5.355  

Τεχνολογίας Τροφίμων

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

14.883  

Τεχνολογίας Τροφίμων

Αργοστόλι

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

11.698  

Τεχνολογίας Τροφίμων

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

13.931  

Τεχνολογίας Τροφίμων

Καλαμάτα

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

12.795  

Τεχνολογίας Τροφίμων

Καρδίτσα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12.591  

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αμαλιάδα

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

10.368  

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Άρτα

ΤΕΙ ΗΡΕΙΡΟΥ

10.448  

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Ηράκλειο

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

11.298  

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

12.499  

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Καλαμάτα

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

11.108  

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Λάρισα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11.496  

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Φλώρινα

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

10.319  

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ - Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ

Ζάκυνθος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

5.575  

Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ - Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ

Ζάκυνθος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

6.040  

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

13.148  

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχ. - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Αθήνα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

9.299  

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχ. - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Αθήνα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

8.921  

Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

Αθήνα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

9.787  

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

Αθήνα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

9.162  

 

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

Τμήμα

Πόλη

Ίδρυμα

Βάση 2017

Αγροτικής Ανάπτυξης

Ορεστιάδα

ΔΠΘ

11.846  

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αθήνα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

15.227  

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Αθήνα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

15.047  

Βιολογίας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

18.335  

Βιολογίας

Ηράκλειο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

17.910  

Βιολογίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

18.205  

Βιολογίας

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

17.974  

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

17.480  

Βιοτεχνολογίας

Αθήνα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

17.508  

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Λάρισα

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

17.636  

Γεωπονίας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

16.587  

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

13.570  

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15.506  

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Ορεστιάδα

ΔΠΘ

10.493  

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

13.434  

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Αγρίνιο

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

11.103  

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Αθήνα

ΕΚΠΑ

14.195  

Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής

Αθήνα

ΧΑΡΟΚΟΠΟΙΟ

17.937  

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών

Αθήνα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

15.320  

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Λήμνος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

12.846  

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Αθήνα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

17.083  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Αθήνα

ΕΚΠΑ

17.793  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

17.166  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Κομοτηνή

ΔΠΘ

15.096  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Σέρρες

ΑΠΘ

15.505  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τρίκαλα

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15.882  

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Αθήνα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

16.233  

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

13.116  

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

11.815  

Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Αλεξ/πολη

ΔΠΘ.

10.289  

Επιστημών της Θάλλασας

Μυτιλήνη

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.666  

Επιστημών της Προσχ. Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Ρόδος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.060  

Θεάτρου

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

14.448  

Ιατρικής

Αθήνα

ΕΚΠΑ

19.143  

Ιατρικής

Αλεξ/πολη

ΔΠΘ

18.713  

Ιατρικής

Ηράκλειο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

18.786  

Ιατρικής

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

19.046  

Ιατρικής

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

18.841  

Ιατρικής

Λάρισα

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

18.803  

Ιατρικής

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

18.902  

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Αθήνα

ΕΚΠΑ

14.072  

Κινηματογράφου

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

14.660  

Κτηνιατρικής

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

18.413  

Κτηνιατρικής

Καρδίτσα

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

18.200  

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Αλεξ/πολη

ΔΠΘ

17.855  

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

15.126  

Μουσικών Σπουδών

Αθήνα

ΕΚΠΑ

11.881  

Μουσικών Σπουδών

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

12.585  

Μουσικών Σπουδών

Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

10.524  

Νοσηλευτικής

Αθήνα

ΕΚΠΑ

17.520  

Νοσηλευτικής

Σπάρτη

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

16.594  

Οδοντιατρικής

Αθήνα

ΕΚΠΑ

18.640  

Οδοντιατρικής

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

18.625  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αθήνα

ΕΚΠΑ

14.915  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αλεξ/πολη

ΔΠΘ

11.613  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

13.089  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

14.148  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

12.468  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

13.356  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ρέθυμνο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

12.060  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ρόδος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.992  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Φλώρινα

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

11.444  

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής

Βόλος

ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

14.557  

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10.833  

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

Φλώρινα

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

10.351  

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11.414  

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ρέθυμνο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

10.659  

Περιβάλλοντος

Μυτιλήνη

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

11.005  

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Λαμία

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

16.045  

Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

12.297  

Φαρμακευτικής

Αθήνα

ΕΚΠΑ

18.499  

Φαρμακευτικής

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

18.480  

Φαρμακευτικής

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

18.352  

Χημείας

Αθήνα

ΕΚΠΑ

17.983  

Χημείας

Ηράκλειο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

17.275  

Χημείας

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

17.714  

Χημείας

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

17.320  

Χημείας

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

17.465  

Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Αθήνα

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

18.293  

Ιατρικό (ΣΣΑΣ)

Θεσσαλονίκη

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

19.141  

Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ)

Θεσσαλονίκη

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

18.816  

Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ)

Θεσσαλονίκη

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

18.968  

Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ)

Θεσσαλονίκη

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

18.828  

Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

14.293  

Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

14.125  

Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

15.273  

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Δράμα

ΤΕΙ ΑΝ.ΜΑΚ. ΘΡ.

9.981  

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Καρδίτσα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

10.260  

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Καρπενήσι

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

9.865  

Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας / Δημόσιας Υγείας

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

13.672  

Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας / Κοινοτικής Υγείας

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

13.151  

Διατροφής και Διαιτολογίας

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

15.987  

Διατροφής και Διαιτολογίας

Καρδίτσα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

14.532  

Διατροφής και Διαιτολογίας

Σητεία

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

13.747  

Εργοθεραπείας

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

16.501  

Ιατρικών Εργαστηρίων

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

16.040  

Ιατρικών Εργαστηρίων

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15.562  

Ιατρικών Εργαστηρίων

Λάρισα

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

14.702  

Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

Άρτα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

10.872  

Λογοθεραπείας

Ιωάννινα

ΤΕΙ ΥΠΕΙΡΟΥ

15.403  

Λογοθεραπείας

Καλαμάτα

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

14.927  

Λογοθεραπείας

Πάτρα

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

15.714  

Μαιευτικής

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

15.950  

Μαιευτικής

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

15.105  

Μαιευτικής

Πτολεμαΐδα

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

13.752  

Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

14.196  

Νοσηλευτικής

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

14.990  

Νοσηλευτικής

Διδυμότειχο

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ.

12.271  

Νοσηλευτικής

Ηράκλειο

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

12.829  

Νοσηλευτικής

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

14.659  

Νοσηλευτικής

Ιωάννινα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

13.149  

Νοσηλευτικής

Λαμία

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

12.900  

Νοσηλευτικής

Λάρισα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

13.134  

Νοσηλευτικής

Πάτρα

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

13.751  

Οδοντικής Τεχνολογίας

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

15.127  

Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

13.401  

Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Δράμα

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ.

11.690  

Οπτικής και Οπτομετρίας

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

14.300  

Οπτικής και Οπτομετρίας

Αίγιο

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

13.368  

Προσχολικής Αγωγής

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

11.861  

Προσχολικής Αγωγής

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10.867  

Προσχολικής Αγωγής

Ιωάννινα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

10.140  

Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών

Μεσολόγγι

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

9.876  

Τεχνολογίας Τροφίμων

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

14.883  

Τεχνολογίας Τροφίμων

Αργοστόλι

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

11.698  

Τεχνολογίας Τροφίμων

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

13.931  

Τεχνολογίας Τροφίμων

Καλαμάτα

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

12.795  

Τεχνολογίας Τροφίμων

Καρδίτσα

ΤΕΙ ΘΕΣΑΛΙΑΣ

12.591  

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αμαλιάδα

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

10.368  

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Άρτα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

10.448  

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Ηράκλειο

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

11.298  

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

12.499  

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Καλαμάτα

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

11.108  

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Λάρισα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11.496  

Τεχνολόγων Γεωπόνων

Φλώρινα

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

10.319  

Φυσικοθεραπείας

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

17.236  

Φυσικοθεραπείας

Αίγιο

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

16.095  

Φυσικοθεραπείας

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

17.104  

Φυσικοθεραπείας

Λαμία

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

16.431  

 

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Τμήμα

Πόλη

Ίδρυμα

Βάση 2017

Αγροτικής Ανάπτυξης

Ορεστιάδα

ΔΠΘ

11.846  

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αθήνα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

15.227  

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

15.401  

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

13.034  

Γεωγραφίας

Μυτιλήνη

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

7.157  

Δημόσιας Διοίκησης

Αθήνα

ΠΑΝΤΕΙΟ

14.502  

Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Αγρίνιο

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

11.489  

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Αθήνα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ.

17.878  

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

12.878  

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

18.225  

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Αθήνα

Ο.Π.Α.

13.016  

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

11.386  

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χίος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.103  

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αγρίνιο

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

8.482  

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Αθήνα

Ο.Π.Α.

16.883  

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Αθήνα

ΕΚΠΑ

14.195  

Επιστήμης Υπολογιστών

Ηράκλειο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

13.872  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Αθήνα

ΕΚΠΑ

17.793  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

17.166  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Κομοτηνή

ΔΠΘ

15.096  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Σέρρες

ΑΠΘ

15.505  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τρίκαλα

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

15.882  

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

13.116  

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

11.815  

Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Αλεξ/πολη

ΔΠΘ.

10.289  

Επιστημών της Προσχ. Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Ρόδος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.060  

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

14.742  

Θεάτρου

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

14.448  

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Αθήνα

ΕΚΠΑ

14.072  

Κινηματογράφου

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

14.660  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αθήνα

Ο.Π.Α.

15.955  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

14.746  

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Αθήνα

Ο.Π.Α.

13.201  

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Χίος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.185  

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Ξάνθη

ΔΠΘ

13.307  

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Χανιά

ΠΟΛ/ΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

13.843  

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σύρος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

9.963  

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝ ΜΑΚΕΔ.

15.126  

Μουσικών Σπουδών

Αθήνα

ΕΚΠΑ

11.881  

Μουσικών Σπουδών

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

12.585  

Μουσικών Σπουδών

Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

10.524  

Ναυτιλιακών Σπουδών

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

15.133  

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Χίος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

11.134  

Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Αθήνα

ΧΑΠΟΚΟΠΕΙΟ

11.177  

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αθήνα

ΠΑΝΤΕΙΟ

12.150  

Οικονομικής Επιστήμης

Αθήνα

Ο.Π.Α.

14.943  

Οικονομικής Επιστήμης

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

13.167  

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

Χίος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.548  

Οικονομικών Επιστημών

Αθήνα

ΕΚΠΑ

12.738  

Οικονομικών Επιστημών

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11.686  

Οικονομικών Επιστημών

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

12.812  

Οικονομικών Επιστημών

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

13.931  

Οικονομικών Επιστημών

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11.581  

Οικονομικών Επιστημών

Κομοτηνή

ΔΠΘ

11.245  

Οικονομικών Επιστημών

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

11.960  

Οικονομικών Επιστημών

Ρέθυμνο

ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

11.043  

Οικονομικών Επιστημών

Τρίπολη

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

10.749  

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Σπάρτη

ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

9.431  

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αθήνα

Ο.Π.Α.

15.014  

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Θεσσαλονίκη

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

12.984  

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

13.292  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αθήνα

ΕΚΠΑ

14.915  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αλεξ/πολη

ΔΠΘ

11.613  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

13.089  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

14.148  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

12.468  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πάτρα

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

13.356  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ρέθυμνο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

12.060  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ρόδος

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

10.992  

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Φλώρινα

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

11.444  

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής

Βόλος

ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

14.557  

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

Ιωάννινα

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10.833  

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

Φλώρινα

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.

10.351  

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

Βόλος

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11.414  

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ρέθυμνο

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

10.659  

Πληροφορικής

Αθήνα

Ο.Π.Α.

15.632  

Πληροφορικής

Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ

15.793  

Πληροφορικής

Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

11.926  

Πληροφορικής

Λαμία

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12.275  

Πληροφορικής

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

15.165  

Πληροφορικής και Τηλεματικής

Αθήνα

ΧΑΠΟΚΟΠΕΙΟ

14.730  

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Αθήνα

ΕΚΠΑ

16.509  

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τρίπολη

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

12.347  

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Μυτιλήνη

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

11.397  

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

12.543  

Στατιστικής

Αθήνα

Ο.Π.Α.

13.511  

Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Κέρκυρα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

12.297  

Τουριστικών Σπουδών

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

13.039  

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

14.269  

Ψηφιακών Συστημάτων

Πειραιάς

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

13.965  

Οικονομικό (ΣΣΑΣ)

Θεσσαλονίκη

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

17.568  

Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

Διάφορες

Α.Ε.Ν.

8.889  

Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Διάφορες

Α.Ε.Ν.

10.549  

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Αθήνα

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

18.113  

Αστυφυλάκων

Αθήνα

ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ

16.301  

Σχολή Ανθυποπυραγών

Αθήνα

Σ.Π.Α.

18.040  

Σχολή Πυροσβεστών

Αθήνα

Σ.Π.Α.

16.838  

Γραφιστικής - Γραφιστικής

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

12.968  

Γραφιστικής - Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

8.126  

Διεθνούς Εμπορίου

Καστοριά

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

6.113  

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αγ. Νικόλαος

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

7.123  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

11.244  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

10.230  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

11.551  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Γρεβενά

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

5.830  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Γρεβενά

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

4.227  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ηγουμενίτσα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

6.022  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ηγουμενίτσα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

3.598  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ηράκλειο

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

8.714  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ηράκλειο

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

7.832  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10.461  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10.492  

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Καβάλα

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ.

6.651  

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κοζάνη

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

6.267  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Λάρισα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

8.521  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Λάρισα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

7.952  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Λευκάδα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

6.266  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Λευκάδα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

2.956  

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μεσολόγγι

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

7.052  

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πάτρα

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

9.361  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πειραιάς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

10.869  

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Πειραιάς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

10.830  

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σέρρες

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ.

7.631  

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Καλαμάτα

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

6.695  

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Καλαμάτα

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

5.855  

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Θήβα

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

7.645 

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Κατερίνη

ΤΕΙ ΚΕΝΡ. ΜΑΚ.

6.473  

Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων

Άμφισσα

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

5.583  

Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων

Πύργος

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

5.440  

Εμπορίας και Διαφήμισης

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

10.814  

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

11.373  

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων

Σέρρες

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ.

5.149  

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

11.207  

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10.157  

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Λαμία

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

8.204  

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Πειραιάς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

10.801  

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Χανιά

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

7.964  

Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ

Πειραιάς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

6.792  

Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής

Άρτα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

10.872  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηράκλειο

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

8.526  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10.553  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Καβάλα

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ.

7.395  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Καλαμάτα

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

8.310  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Κοζάνη

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

6.713  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λάρισα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

9.071  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μεσολόγγι

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

7.455  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πειραιάς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

11.366  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πρέβεζα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

6.829  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Σέρρες

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ.

8.030  

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Χαλκίδα

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

9.279  

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

11.428  

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

Πειραιάς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

11.506  

Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ

Χαλκίδα

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

8.889  

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ

Πειραιάς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

11.948  

Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ

Ρέθυμνο

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

5.178  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

13.130  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Άρτα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

8.221  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Ηράκλειο

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

10.230  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

12.110  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Καβάλα

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ.

9.522  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Καστοριά

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.

8.513  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Λαμία

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

10.035  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Λάρισα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

9.862  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Ναύπακτος

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

8.890  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Σέρρες

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ.

10.361  

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Σπάρτη

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

8.619  

Προσχολικής Αγωγής

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

11.861  

Προσχολικής Αγωγής

Θεσσαλονίκη

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10.867  

Προσχολικής Αγωγής

Ιωάννινα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

10.140  

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης

Κιλκίς

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ.

5.917  

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕ

Καρδίτσα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

6.101  

Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών

Μεσολόγγι

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

9.876  

Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων

Ληξούρι

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

5.355  

Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ - Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ

Ζάκυνθος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

6.040  

Τουριστικών Επιχειρήσεων

Πάτρα

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

8.889  

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών

Αθήνα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

13.148  

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ

Αργοστόλι

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

11.034  

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ

Καστοριά

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.

11.208  

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

Αγ. Νικόλαος

Α.Σ.Τ.Ε

13.605  

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

Ρόδος

Α.Σ.Τ.Ε.

13.388  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

best of network

σχετικά άρθρα