Διπλό όφελος για σύνταξη με πλασματικά έτη- Αναλυτικοί πίνακες
Οι κατηγορίες ασφαλισμένων που βγαίνουν νωρίτερα με πλασματικά έτη

Κέρδος που μπορεί να φτάσει ως και 235 ευρώ στο ποσό της σύνταξης και μικρότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ως και 9 χρόνια (από 67 στα 58) κατοχυρώνουν οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με πλασματικούς χρόνους.

Το κλειδί που δίνουν τα πλασματικά έτη είναι ότι με αυτά συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης ως το 2012, που για τους παλαιούς πριν το 1993 ασφαλισμένους καθορίζει και την ηλικία που θα πάρουν σύνταξη.

Αναλυτικά οι πλασματικοί χρόνοι ανά Ταμείο είναι οι εξής:

 1. Για μισθωτούς ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ και ειδικών Ταμείων (ΔΕΚΟ – τραπεζών) αναγνωρίζονται μέχρι 4 έτη για να συμπληρωθεί ο χρόνος που απαιτείται το 2011, μέχρι 5 έτη για το 2012 και μέχρι 7 έτη από το 2013 και μετά. Οι κατηγορίες πλασματικών ετών είναι από στρατιωτική θητεία, ανεργία, σπουδές, χρόνο παιδιών, κενά ασφάλισης και ασθένεια. Ως το 2010 αναγνωρίζονται 400 ημέρες από ανεργία και ασθένεια (200+200 μέρες από κάθε αιτία), συν η στρατιωτική θητεία. Οταν συμπληρώνεται ο χρόνος ασφάλισης ως το 2012, που είναι για παράδειγμα οι 5.500 ημέρες ασφάλισης για τις μητέρες με ανήλικο και ασφάλιση ΙΚΑ, η 25ετία για τις μητέρες σε Ταμεία ΔΕΚΟ ή 35ετία για το ΙΚΑ κ.λπ., τότε οι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και βγαίνουν στη σύνταξη ακόμη και πριν τα 62. Για τις μητέρες ΙΚΑ δεν επιτρέπεται η εξαγορά χρόνου λόγω τέκνων αν πρόκειται να βγουν με διατάξεις ανήλικου.
  Στους ασφαλισμένους του Δημοσίου η 25ετία ως το 2012 αποτελεί και το κριτήριο της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και του ορίου ηλικίας που θα έχουν για να συνταξιοδοτηθούν. Για θεμελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων έως 31/12/2010 αναγνωρίζονται τόσα πλασματικά έτη όσα χρειάζονται μέχρι να συμπληρωθεί η 25ετία από στρατιωτική θητεία, εκπαιδευτική άδεια έως 5 έτη, γονική άδεια και χρόνος τέκνων για τις μητέρες. Για θεμελίωση από 1ης/1/2011 οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται ισχύουν τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25ετία) όσο και για τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου ασφάλισης (36, 37 ή 40 έτη). Ο συνολικός αριθμός ετών που μπορεί να αναγνωρίσει ένας ασφαλισμένος στο Δημόσιο για 25ετία το 2011 είναι 4 έτη, για το 2012 είναι 5 έτη και από το 2013 μετά μπορούν να αναγνωρίζουν ως 7 έτη. Επιπλέον, έχουν ως 5 έτη λόγω τέκνων. Επομένως ο συνολικός πλασματικός χρόνος που μπορεί να εξαγοραστεί στο Δημόσιο από υπαλλήλους με 1 ως 3 τέκνα είναι 5 ως 9 έτη για το 2011, 6 ως 10 έτη για το 2012 και 8 ως 12 έτη από το 2013 και μετά.

3.Οι ελεύθεροι επαγγελματίες (άνδρες – γυναίκες ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ) και οι άνδρες ασφαλισμένοι ως αυτοαπασχολούμενοι στο ΕΤΑΑ έχουν τη δυνατότητα μέσω εξαγορών να κλειδώσουν την 35ετία ως το 2012 και να συνταξιοδοτηθούν μεταξύ 60,6 και 62 ετών χωρίς να έχουν κατ’ ανάγκη 40 χρόνια ασφάλισης. Αν δεν έχουν 35ετία ως το 2012 ή αν δεν συμπληρώνουν 40ετία, βγαίνουν στα 67.

Για την 35ετία αναγνωρίζονται 4 και 5 έτη αντίστοιχα για να συμπληρωθεί στα έτη 2011 και 2012 και ως 7 από το 2013 και μετά για να συμπληρωθεί όμως η 40ετία. Επίσης, αναγνωρίζουν ως 5 έτη από το χρόνο άσκησης δραστηριότητας πριν γραφτούν στα Ταμεία τους για να συμπληρωθεί η 35ετία ως το 2010, ενώ μετά το 2011 ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται στα άλλα πλασματικά έτη.

Αύξηση ως 235 ευρώ στη σύνταξη με απόσβεση σε 44 μήνες!

Το όφελος από τις εξαγορές πλασματικού χρόνου προκύπτει αφενός από την προσθήκη επιπλέον συντάξιμου χρόνου που ανεβάζει και το ποσοστό αναπλήρωσης και αφετέρου από το γεγονός ότι με τα επιπλέον έτη συμπληρώνουν προϋποθέσεις για πλήρη αντί μειωμένης σύνταξης.

Για παράδειγμα:

 1. Ασφαλισμένος του Δημοσίου που έχει συντάξιμες αποδοχές 1.976 ευρώ και συμπλήρωσε 35 έτη ασφάλισης το 2023 θα πάρει μειωμένη σύνταξη στα 62 με ποσό 1.027ευρώ. Μπορεί να αναγνωρίσει όμως 2 έτη για να έχει 37ετία στο 2021 ώστε να βγει με πλήρη σύνταξη, με ποσό 1.251 ευρώ. Το κέρδος σε σχέση με τη μειωμένη είναι 223 ευρώ (1.251-1.027=223). Το κόστος για τα δύο πλασματικά έτη βγαίνει στις 9.484 ευρώ, που σημαίνει ότι τα αποσβένει σε 42 μήνες με την αύξηση που θα πάρει (9.484/223=42,5).
 2. Ασφαλισμένος του ΙΚΑ 63 ετών με συντάξιμες αποδοχές 2.171 ευρώ και 38 έτη ασφάλισης μπορεί να βγει άμεσα με μειωμένη σύνταξη και θα πάρει 1.264 ευρώ. Για πλήρη σύνταξη θα πρέπει να έχει 40 έτη, τα οποία μπορεί να συμπληρώσει με εξαγορά πλασματικού χρόνου, οπότε θα πάρει σύνταξη με το ποσοστό αναπλήρωσης για τα 40 έτη και με πλήρες ποσό στα 1.499 ευρώ. Το κέρδος σε σχέση με τη μειωμένη φτάνει στα 235 ευρώ το μήνα. Το δε κόστος εξαγοράς ανέρχεται σε 10.420 ευρώ, το οποίο όμως αποσβένεται με την αύξηση μέσα σε 44 μήνες.

Σύνταξη ως 9 χρόνια νωρίτερα

Οι ασφαλισμένοι έχουν την ευκαιρία να συνταξιοδοτηθούν κατά 5 ως και 9 έτη νωρίτερα με εξαγορά πλασματικού χρόνου.

Ιδού πώς με παραδείγματα:

 1. Μητέρα ασφαλισμένη πριν το 1993 στο ΙΚΑ με 5.300 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο παιδί το 2010 (το οποίο ενηλικιώθηκε το 2011) δικαιούται πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσει τα 55 της, εφόσον μαζί με το ανήλικο έχει και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010. Με τις 5.300 ημέρες όμως θα βγει στα 67. Για να τα αποφύγει, μπορεί να αναγνωρίσει ως 200 μέρες από ανεργία και 200 από ασθένεια στην τελευταία 10ετία (από 2000 ως 2010) και να συμπληρώσει 5.500 ημέρες για σύνταξη με διατάξεις μητέρων το 2010. Αν συμπλήρωσε το 55ο έτος το 2016, μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη από τα 58, δηλαδή βγαίνει 9 χρόνια πριν τα 67.
 2. Νέος ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από 1993 και μετά με 30ετία το 2023 και ηλικία 57 ετών θα περιμένει ως τα 67 για πλήρη σύνταξη, ενώ αν αποφασίσει να κάνει από τώρα αίτηση για εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης, μπορεί όταν κλείσει τα 62 που θα έχει και 35 έτη να αναγνωρίσει άλλα 5 από στρατιωτική θητεία, σπουδές, παιδιά και να βγει με 40ετία στα 62, γλιτώνοντας 5 χρόνια από το όριο ηλικίας των 67 ετών.

Πότε πρέπει να γίνει η αίτηση για εξαγορά πλασματικού χρόνου; Επιτρέπεται και δεύτερη ή τρίτη αίτησης; Τι γίνεται αν δεν πληρωθούν τα πλασματικά έτη;

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να κάνουν μία ή και περισσότερες αιτήσεις για εξαγορά πλασματικού χρόνου, αρκεί να μην έχουν υπερβεί το όριο που προβλέπει ο νόμος για κάθε έτος. Για παράδειγμα το 2011 δεν πρέπει να υπερβούν τα 4 πλασματικά έτη (σ.σ.: συν τον χρόνο τέκνων για το Δημόσιο) με μία ή δύο αιτήσεις. Η αίτηση είναι προτιμητέο να υποβάλλεται νωρίς για τα «στάνταρ» πλασματικά έτη, π.χ. του στρατού ή των παιδιών, ώστε να μην επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος αν το κάνουν αργότερα που θα έχουν υψηλότερους μισθούς και επομένως το 20% της εξαγοράς θα υπολογιστεί σε μεγαλύτερο μισθό. Αν δεν πληρωθούν τα πλασματικά της αίτησης, δεν προσμετρώνται καθόλου. Αν πληρωθούν οι μισοί μήνες, θα προσμετρηθεί ο ανάλογος χρόνος αυτών των μηνών. Αν πληρωθούν εφάπαξ τα πλασματικά έτη, ο ασφαλισμένος κερδίζει έκπτωση 2% για κάθε έτος αναγνώρισης (π.χ. για 7 έτη έκπτωση 14%).

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι παλαιοί -πριν το 1993- ασφαλισμένοι ακόμη και σήμερα έχουν το δικαίωμα να συμπληρώσουν με πλασματικούς χρόνους τα «ένσημα» που τους λείπουν ως το 2012 και έτσι να κατοχυρώσουν όρια ηλικίας συνταξιοδότησης πριν τα 67. Κατά κανόνα, οι παλαιοί ασφαλισμένοι ευνοούνται από τη δυνατότητα να γυρίσουν το χρόνο πίσω κατοχυρώνοντας όρια ηλικίας κάτω από τα 67 ή και από τα 62 για να πάρουν σύνταξη.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι νέοι από 1ης/1/1993 και μετά ασφαλισμένοι δεν έχουν καμία επιλογή για να βγουν στη σύνταξη πριν από το 62ο έτος της ηλικίας τους, ακόμη και αν χρησιμοποιήσουν τους πλασματικούς χρόνους. Στα πλασματικά το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να αναγνωρίσουν ως 7 χρόνια για να συμπληρώσουν πιο γρήγορα τα 40 έτη για σύνταξη στα 62. Αλλιώς θα πάρουν μειωμένη στα 62 και πλήρη στα 67.

Οι κατηγορίες ασφαλισμένων που βγαίνουν νωρίτερα με πλασματικά έτη

Πλήρης σύνταξη μητέρων ΙΚΑ (ασφάλιση πριν το 1993)

5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 201658
Το 201759,6
Το 201861
Το 201962,6
Το 202064
Το 202165,6
Το 202267
5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 201659,6
Το 201760,9
Το 201862
Το 201963,3
Το 202064,6
Το 202165,9
Το 202267

Πλήρης σύνταξη μητέρων από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Με ανήλικο και 25ετία το 2011
Ηλικία 50, ή 52Ηλικία συνταξιοδότησης
201656,9
201758,5
201860,2
201961,1
202063,7
202165,3
202267

Σύνταξη από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ

Με 35ετία ως το 2012 και ηλικία 60Ηλικία συνταξιοδότησης
Το 201861
Το 201961,3
Το 202061,6
Το 202161,9
Το 202262 με 40ετία
35ετία από 201362 με 40 έτη, ή 67

Σύνταξη από το Δημόσιο
1. Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2011

Ηλικία 52Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 201758,5
Το 201860,2
Το 201961,1
Το 202063,7
Το 202165,3
Από 1ης/1/202267
 1. Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2012
Ηλικία 55Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 201759,6
Το 201861
Το 201962,6
Το 202064
Το 202165,6
Από 1ης/1/202267
 1. Mε 25ετία ως το 2011 και 35 ή 36 έτη στο σύνολο
35 ή 36 έτη και ηλικία 58Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 201860
Το 201960,5
Το 202061
Το 202161,5
Από 1ης/1/202262                  και 40 έτη
 1. Με 25ετία ως το 2010 και 37 στο έτη σύνολο
37 έτη και ηλικία 55Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 201858,6
Το 201959,5
Το 202060,3
Το 202161,2
Από 1ης/1/202262                  αι 40 έτη
 1. Με 25ετία το 2012 και 37 έτη στο σύνολο
37 έτη και ηλικία 59Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 201860,6
Το 201960,11
Το 202061,3
Το 202161,8
Από 1ης/1/202262 και 40 έτη

Πηγή: eleftherostypos.gr

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 30-11

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

συνταξεις.jpg
Αυτές οι κατηγορίες εργαζομένων έχουν δικαίωμα για πρόωρη πριν από τα 60 έτη τους
Η μείωση περιορίζεται μόνο στο ποσό της εθνικής σύνταξης των 345 ευρώ για 15ετή περίοδο ασφάλισης έως 384 για 20ετή ασφάλιση (η περικοπή ξεκινά από...
Αυτές οι κατηγορίες εργαζομένων έχουν δικαίωμα για πρόωρη πριν από τα 60 έτη τους