Η μεταβατική περίοδος τελειώνει τον Δεκέμβριο και από το 2023 δεν θα ισχύει η δυνατότητα να ανατρέξουν σε αναδρομική αναγνώριση χρόνων ασφάλισης ώστε να κλειδώσουν μικρότερες ηλικίες, παρά μόνον για να συμπληρωθεί η 40ετία για σύνταξη στο 62ο έτος.

Πρόσφατα το alfavita.gr δημοσίευσε τις αλλαγές στους μισθούς των εκπαιδευτικών και των δημοσίων υπαλλήλων το 2023. Σήμερα παρουσιάζουμε τις αλλαγές και στα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη που έρχονται για το Δημόσιο από 1ης/1/2023, καθώς στο τέλος του 2022 τελειώνει και η μεταβατική περίοδος που μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν το 62ο έτος.

Με την παράταση των μεταβατικών διατάξεων που δόθηκε για το 2022, οι δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν συμπληρώσει ηλικία 58 ή 59 ετών έως το 2021, αλλά τους έλειπαν τα απαιτούμενα χρόνια για πλήρη σύνταξη (35, 36 και 37), απέκτησαν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους και να έχουν τα απαιτούμενα έτη πριν το 2022.

Με τον τρόπο αυτό απέφυγαν να βγουν στα 62 και να χρειαστούν 40 έτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του alfavita.gr,  η μεταβατική περίοδος τελειώνει τον Δεκέμβριο και από το 2023 δεν θα ισχύει η δυνατότητα να ανατρέξουν σε αναδρομική αναγνώριση χρόνων ασφάλισης ώστε να κλειδώσουν μικρότερες ηλικίες, παρά μόνον για να συμπληρωθεί η 40ετία για σύνταξη στο 62ο έτος.

Οσοι διατρέχουν τον κίνδυνο να φορτωθούν έως και 5 έτη ασφάλισης επιπλέον (από τα 35 στα 40) μαζί με την όποια αύξηση ορίου ηλικίας στο 62ο έτος, έχουν ως διέξοδο την πρόωρη σύνταξη με ηλικίες 55, 56 και 58 ετών με άμεση αίτηση πριν θεσπιστεί για τη μειωμένη το 62ο έτος.

Η απώλεια σύνταξης που θα έχουν από το πέναλτι της μειωμένης είναι 115 ευρώ.

Για 9 κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων υπάρχουν «παράθυρα» για να αποφύγουν υπό προϋποθέσεις την υποχρεωτική αύξηση ετών ασφάλισης και ορίου ηλικίας.

Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

΄-Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ης/1/1983 με 25 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης έως το 2010 και 35ετία με ηλικία 58 ετών. Παίρνουν σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν έχουν και τις δύο προϋποθέσεις, δηλαδή 35ετία και ηλικία 58 ετών.

Για παράδειγμα, με 35ετία και ηλικία 58 το 2020 το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση είναι το 61ο έτος. Με 35ετία το 2017 και ηλικία 58 το 2021 το όριο ηλικίας για σύνταξη είναι στα 61,6, γιατί το 2021 είναι το έτος που έχουν μαζί 35ετία και 58. Αν, όμως, τα 58 συμπληρώνονται το 2022 (ασχέτως με το πότε έχουν 35ετία) βγαίνουν στα 62 και θα χρειαστούν 40 χρόνια.

-Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που έχουν τα 25 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης το 2011 και συνολικά 36 έτη με ηλικία 58 ετών. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει τη χρονιά που έχουν μαζί τα 36 έτη και την ηλικία των 58 ετών.

Για παράδειγμα, υπάλληλος που το 2019 έγινε 58 ετών και συμπληρώνει (και με εξαγορά πλασματικού χρόνου) τα 36 έτη βγαίνει με όριο ηλικίας 60,6 ετών.

-Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνουν 25ετία το 2012. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν έχουν 37 έτη και το 59ο έτος της ηλικίας τους.
Ασφαλισμένος αυτής της κατηγορίας με ηλικία 59 το 2021 που συμπληρώνει τα 37 έτη το 2024 μπορεί να αναγνωρίσει φέτος 3 πλασματικά έτη και να τα μεταφέρει στο 2021 και έτσι να συνταξιοδοτηθεί στα 61,8 μήνες. Αλλιώς με 37ετία μετά την 1η/1/2022 το όριο για σύνταξη είναι στα 62 με 40 έτη.

-Άνδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνουν 25ετία έως το 2010 και έχουν 37 έτη στο σύνολο μετά το 2010. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τα 37 έτη. Οι άνδρες μπορούν να αναγνωρίσουν στρατιωτική θητεία ώστε να έχουν την 37ετία δύο χρόνια νωρίτερα.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που συμπληρώνει 37ετία το 2022 θα έχει αύξηση ορίου ηλικίας στα 62 και αύξηση ετών ασφάλισης στα 40 για να πάρει σύνταξη. Μπορεί να αναγνωρίσει όμως ένα ή δύο χρόνια από στρατιωτική θητεία ώστε να έχει την 37ετία το 2020 ή το 2021 και να πάρει σύνταξη στα 60,3 μήνες ή στα 61,2. Σε αυτές τις κατηγορίες υπαλλήλων βοηθά κάθε χρόνος ασφάλισης εκτός Δημοσίου πριν το 1983, γιατί έτσι η 37ετία συμπληρώνεται πιο γρήγορα.

-Μητέρες ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία έως το 2010. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 50. Γυναίκες που έκλεισαν τα 50 από 19/8/2015 μέχρι και 2019 παίρνουν σύνταξη με όρια ηλικίας 55 έως 61 ετών και 10 μήνες.

-Γονείς ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2011. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52. Μητέρες και πατέρες αυτής της κατηγορίας που έκλεισαν τα 52 από 19/8/2015 μέχρι και 2019 παίρνουν επίσης σύνταξη με όρια ηλικίας από το 55ο έως το 61ο έτος και 10 μήνες (55-61,10).

-Γονείς ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2012. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55. Για παράδειγμα, γονείς που έκλεισαν τα 55 από 19/8/2015 μέχρι και 2018 παίρνουν σύνταξη με όρια ηλικίας από το 56ο έτος και 6 μήνες έως το 61ο έτος (56,6-61). Με ηλικία 55 το 2019 το όριο ανεβαίνει στα 62,6 και με ηλικία 55 μετά το 2022 βγαίνουν στα 67. Γονείς που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 και το 2012, αλλά απέκτησαν παιδί μετά το 2013, συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο και 25ετία έως το 2012.

-Τρίτεκνοι γονείς που συμπληρώνουν 21 έτη το 2011. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52 (και με συνολικό χρόνο τα 23 έτη).

-Τρίτεκνοι γονείς που συμπληρώνουν 23 έτη το 2012. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55 (και με συνολικό χρόνο τα 25 έτη).

Προσοχή: Στις περιπτώσεις γονέων που έχουν 25ετία έως το 2012, καθώς και σε όλες τις άλλες κατηγορίες ισχύει και η έξοδος για μειωμένη σύνταξη εφόσον έχουν συμπληρωθεί ή συμπληρώνονται εντός του 2022 οι ηλικίες των 55, 56, 58 και 60 ετών.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ης/1/1983 με 25ετία έως το 2010

(1) Για την 35ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας και προϋπηρεσίας με ένσημα ΙΚΑ. Για την 25ετία γυναικών αναγνωρίζεται χρόνος τέκνων.

Πηγή: eleftherostypos.gr

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΑΣΕΠ διαγωνισμος
Γραπτός ΑΣΕΠ 4 Μάρτη: Χιλιάδες υποψήφιοι ξεκινούν αυτό το Ταχύρρυθμο πρόγραμμα
Τουλάχιστον 3000 υποψήφιοι αναμένεται να λάβουν όλη την ύλη και να ξεκινήσουν το ταχύρρυθμο πρόγραμμα online προετοιμασίας του goLearn για το...
Γραπτός ΑΣΕΠ 4 Μάρτη: Χιλιάδες υποψήφιοι ξεκινούν αυτό το Ταχύρρυθμο πρόγραμμα
ισραήλ χτύπημα
Ισραήλ: Επίθεση με πυροβολισμούς κοντά σε συναγωγή - Οκτώ νεκροί
Από την αιματηρή επίθεση μία 70χρονη γυναίκα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ένας 20χρονος άντρας σε σοβαρή κατάσταση και ένα 14χρονο αγόρι σε μέτρια...
Ισραήλ: Επίθεση με πυροβολισμούς κοντά σε συναγωγή - Οκτώ νεκροί
κρήτη κατάληψη
Κρήτη: Τρίτη ημέρα κατάληψης για το Καλλιτεχνικό Σχολείο
Οι μαθητές ζητούν τα αυτονόητα για το σχολείο τους, όπως υποδομές και εξοπλισμό, αλλά και εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους για το προεδρικό διάταγμα...
Κρήτη: Τρίτη ημέρα κατάληψης για το Καλλιτεχνικό Σχολείο