Δήλωση... θρησκεύματος στο βιογραφικό απαιτεί γνωστή αλυσίδα super market
Μεταξύ των βιογραφικών στοιχείων που καλείται να συμπληρώσει στην αντίστοιχη αίτηση, ο ενδιαφερόμενος για εργασία θα πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά και το θρήσκευμά του

«Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα προς τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού με τις παρακάτω επιλογές:

E-mail:.....
Fax:.....
Με τη συμπλήρωση της αίτησης: Αίτηση εργασίας»
.

Ένα αρκετά τυπικό πεδίο σε εταιρική ιστοσελίδα για αίτηση εργασίας, θα έλεγε κανείς... Όμως τα πράγματα αλλάζουν όταν ο ενδιαφερόμενος για τη θέση εργασίας πατήσει το πεδίο «Αίτηση εργασίας».

Εκεί, εκτός των τυπικών βιογραφικών στοιχείων που ζητούνται, η γνωστή αλυσίδα super market Market In ζητά να δηλωθεί και το... «θρήσκευμα»! Και μάλιστα, το πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά!

Πέραν το περιεχόμενο της δήλωσης υποκρύπτει ρατσιστική συμπεριφορά ή πρακτική, η απαίτηση καθ' εαυτή είναι παράνομη, καθώς το θρήσκευμα συνιστά ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 - Νόμος 2472/1997:

«Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α) "Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

β) "Ευαίσθητα δεδομένα", τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.»

Φαίνεται ότι η αναφορά στο θρήσκευμα έχει απαλειφθεί από ταυτότητες και πιστοποιητικά, όπως το απολυτήριο Λυκείου, όμως κάποιοι απαιτούν παράνομα την υποχρεωτική δήλωσή του!

Το επίμαχο πεδίο στην αίτηση εργασίας:

super market thriskeuma.jpg

σχετικά άρθρα

Όχι στην περικοπή προϋπηρεσίας αναπληρωτών λόγω συνδικαλιστικής δράσης
Όχι στην περικοπή προϋπηρεσίας αναπληρωτών λόγω συνδικαλιστικής δράσης
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (Κεραμέως – Ζαχαράκη) τιμωρούν συνειδητά και οδηγούν σκόπιμα στην ανεργία αναπληρώτριες,...
Όχι στην περικοπή προϋπηρεσίας αναπληρωτών λόγω συνδικαλιστικής δράσης