ΕΡΓΑΣΙΑ

Eπικουρικο προσωπικο: Εκδόθηκε ΚΥΑ που καθορίζει τη διαδικασία της πρόσληψης
Eπικουρικο προσωπικο: Εκδόθηκε ΚΥΑ που καθορίζει τη διαδικασία της πρόσληψης
Το «πράσινο φως» για την εκκίνηση εκ νέου της διαδικασίας προσλήψεων επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, δίνει ΚΥΑ που αναρτήθηκε στη Διαύγεια....
Eπικουρικο προσωπικο: Εκδόθηκε ΚΥΑ που καθορίζει τη διαδικασία της πρόσληψης
Προκήρυξη για θέσεις Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων
Προκήρυξη για θέσεις Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων
Το ΑΣΕΠ εξέδωσε προκήρυξη για διαγωνισμό που αφορά την πρόσληψη Μονίμων Αξιωματικών προς πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγών...
Προκήρυξη για θέσεις Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων