ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Κενές έμειναν δύο θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης (Υπουργείο Υγείας)
ΑΣΕΠ: Κενές έμειναν δύο θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης (Υπουργείο Υγείας)
Στο γνωστικό αντικείμενο “Μηχανολόγου Μηχανικού”
ΑΣΕΠ: Κενές έμειναν δύο θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης (Υπουργείο Υγείας)