ΕΡΓΑΣΙΑ

17 προσλήψεις στο Δήμο Καντάνου Σελίνου
17 προσλήψεις στο Δήμο Καντάνου Σελίνου

Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ» ανακοινώνει...

17 προσλήψεις στο Δήμο Καντάνου Σελίνου