ΕΡΓΑΣΙΑ

48 προσλήψεις δασκάλων στην Κοινωνική Πολιτική Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας Δήμου Εορδαίας
48 προσλήψεις δασκάλων στην Κοινωνική Πολιτική Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας Δήμου Εορδαίας

Το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας» του ∆ήµου Εορδαίας ανακοινωνει την πρόσληψη µουσικών...

48 προσλήψεις δασκάλων στην Κοινωνική Πολιτική Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας Δήμου Εορδαίας