ΕΡΓΑΣΙΑ

67 προσλήψεις μονίμων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού μέσω ΑΣΕΠ
67 προσλήψεις μονίμων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού μέσω ΑΣΕΠ
Σύμφωνα με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι διαδικασίες για προσλήψεις 67 μονίμων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού...
67 προσλήψεις μονίμων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού μέσω ΑΣΕΠ