ΕΡΓΑΣΙΑ

64 πρόσληψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
64 πρόσληψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
Για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τµήµατα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (∆ηµοτικό Ωδείο Αγίας Βαρβάρας,...
64 πρόσληψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας