ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 458 θέσεις σε Φορείς του Υπ. Υγείας
ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 458 θέσεις σε Φορείς του Υπ. Υγείας
H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 15 Μαΐου 2020 έως και την πάροδο της 25ης Μαΐου 2020, ημέρας Δευτέρας.
ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 458 θέσεις σε Φορείς του Υπ. Υγείας