ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΑΕΔ: Προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων
ΟΑΕΔ: Προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων
Ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επιδοτούμενων ανέργων, των δικαιούχων του βοηθήματος των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων,...
ΟΑΕΔ: Προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων