ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΑΕΔ: Έναρξη αιτήσεων για 6.000 ανέργους πτυχιούχους έως 39 ετών
ΟΑΕΔ: Έναρξη αιτήσεων για 6.000 ανέργους πτυχιούχους έως 39 ετών
            Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους...
ΟΑΕΔ: Έναρξη αιτήσεων για 6.000 ανέργους πτυχιούχους έως 39 ετών