ΕΡΓΑΣΙΑ

7 προσλήψεις στη ΔΕΗ Χανίων
7 προσλήψεις στη ΔΕΗ Χανίων

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή...

7 προσλήψεις στη ΔΕΗ Χανίων