ΕΡΓΑΣΙΑ

Ειδήσεις για προσλήψεις, διορισμούς, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις και όλα τα εργασιακά νέα για την Ελληνική επικράτεια.

45 Εργάτες Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Αχαρνών
45 Εργάτες Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού Σαράντα πέντε (45) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,...

45 Εργάτες Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Αχαρνών
30 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Παιανίας
30 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Παιανίας
Πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) μήνες διαφόρων ειδικοτήτων
30 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Παιανίας