ΕΡΓΑΣΙΑ

Κτηνίατροι στο Δήμο Ιωαννιτών
Κτηνίατροι στο Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών ύστερα από την υπ’ αριθ. 485/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας...

Κτηνίατροι στο Δήμο Ιωαννιτών
11 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Βόλβης
11 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από τις 124/2019 & 210/2019, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση...

11 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Βόλβης