ΕΡΓΑΣΙΑ

Διορισμοί σε φορείς του Δημόσιο και ΑΣΕΠ: Απαραίτητο το ECDL
Διορισμοί σε φορείς του Δημόσιο και ΑΣΕΠ: Απαραίτητο το ECDL
Τι έπεται σε επίπεδο προσλήψεων στο Δημόσιο και για τον ΑΣΕΠ και πως μπορείτε να αποκτήσετε τα απαραίτητα και μοριοδοτούμενα προσόντα όπως το ECDL...
Διορισμοί σε φορείς του Δημόσιο και ΑΣΕΠ: Απαραίτητο το ECDL
20 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Κισσάµου
20 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Κισσάµου

Ο ∆ήµος Κισσάµου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο για το µήνα Σεπτέµβριο...

20 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Κισσάµου