ΕΡΓΑΣΙΑ

Προκήρυξη: Προσλήψεις στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Προκήρυξη: Προσλήψεις στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση πενήντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους...
Προκήρυξη: Προσλήψεις στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους