ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΑΕΔ: 500 προσλήψεις για 2 χρόνια σε 49 νομούς- Προκήρυξη
ΟΑΕΔ: 500 προσλήψεις για 2 χρόνια σε 49 νομούς- Προκήρυξη
Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει εκ νέου την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων ατόμων τετράωρης απασχόλησης...
ΟΑΕΔ: 500 προσλήψεις για 2 χρόνια σε 49 νομούς- Προκήρυξη