ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις 2.000 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης – ΦΕΚ με την κατανομή
Προσλήψεις 2.000 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης – ΦΕΚ με την κατανομή
Ορισμός του αριθμού των ανακατατασσομένων οπλιτών και επανακατατασσομένων εφέδρων για βραχεία περίοδο (ΟΒΑ) στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Προσλήψεις 2.000 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης – ΦΕΚ με την κατανομή
90 άτομα στο διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
90 άτομα στο διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
Προκήρυξη του 27ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
90 άτομα στο διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης