ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Υποβολή δικαιολογητικών για προσωρινούς πίνακες για 32 θέσεις
ΑΣΕΠ: Υποβολή δικαιολογητικών για προσωρινούς πίνακες για 32 θέσεις

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριάντα δύο (32) θέσεων...

ΑΣΕΠ: Υποβολή δικαιολογητικών για προσωρινούς πίνακες για 32 θέσεις
7 προσλήψεις στη ΔΕΗ Χανίων
7 προσλήψεις στη ΔΕΗ Χανίων

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή...

7 προσλήψεις στη ΔΕΗ Χανίων