Ο νέος ΑΣΕΠ για διορισμούς: Αγώνας δρόμου για τα μόρια του C2
ΑΣΕΠ - Νέος τρόπος διορισμούς και προσλήψεων: Πραγματοποιείται αγώνας δρόμου από χιλιάδες υποψήφιους για την ξένη Γλώσσα και ειδικά για το C2

Το νέο νομοσχέδιο που ψηφίζεται για τον ΑΣΕΠ τους διορισμούς και τις προσλήψεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα φέρνει τα πάνω κάτω στον τρόπο επιλογής ενισχύοντας ως μοριοδοτούμενο προσον και κριτήριο τη Ξένη Γλώσσα.

Σε σχέση με το αρχικό κείμενο, ο νόμος πλέον του κράτους καθώς ψηφίστηκε στη Βουλή όπου και κατέβηκε ως νομοσχέδιο από το υπουργείο Εσωτερικών έχει διάφορες αλλαγές.

Πέρα από τα τεστ στα οποία θα διαγωνίζονται οι υποψήφιοι σε έναν ενιαίο διαγωνισμό ανά δύο χρόνια θα πρέπει να καταθέτουν

Βασικός πυλώνας του νομοσχεδίου αποτελεί ο γραπτός πανελλήνιος διαγωνισμός γνώσεων και δεξιοτήτων με ηλεκτρονικά μέσα

Με αλλαγές της τελευταίας στιγμής στα μόρια για την προϋπηρεσία, τις ξένες γλώσσες και τα διδακτορικά, η νέα ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών δίνει έξτρα μόρια σε όσους υποψήφιους έχουν προσόντα.

Έτσι, εκτός από τους ακαδημαϊκούς τίτλους θα μοριοδοτηθεί και η γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και η εργασιακή εμπειρία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

Η μοριοδότηση προβλέπει για την άριστη γνώση ξένων γλωσσών 1 μονάδα για μία ξένη γλώσσα, μισή μονάδα για δεύτερη,


Κατά µία (1) μονάδα για τους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας.
Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο παράρτημά γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π., βαθμολογείται µε μισή (0,5) µμονάδα.

Τι είναι η άριστη γνώση της Ξένης Γλώσσας.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τα Αγγλικά. Η άριστη γνώση των Αγγλικών όπου αναγράφεται στην Πιστοποίηση για να μπορέσετε να πάρετε τα μόρια είναι το επίπεδο C2

Το επίπεδο C2 που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ για προσλήψεις και διορισμούς που δίνει και τα αυξημένα μόρια στον ΑΣΕΠ όπου αντιστοιχεί και σε μπορεί να το λάβει ο ενδιαφερόμενος μέσω της Πιστοποίησης Αγγλικών που προσφέρει το GοLearn σε όλη την Ελλάδα μέσω ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗΣ.

Λόγω αυτής της αλλαγής δεκάδες χιλιάδες είναι αυτοί που κάνουν αγώνα δρόμου για να λάβουν την Πιστοποίηση Αγγλικών LTE που προσφέρει το GoLearn σε όλη την Ελλάδα καθώς την Πιστοποίηση την λαμβάνεις με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΕΙΣ από το σπίτι σου ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (ούτε έκθεση, ούτε προφορικά) απαντώντας μονο σε 56 ερωτήσεις πολλαπλης επιλογής

Μάλιστα το τεστ είναι διαβαθμισμένο και ξεκινάει από α1 και φτάνει έως και το C2 - H Πιστοποίηση έχει δια Βίου ισχύ

Διαβάστε νέες ειδήσεις για την εργασία και τις προσλήψεις:

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Πάρε εξ αποστάσεως Αγγλικά B2,C2 ΧΩΡΙΣ εξετάσεις σε προφορικά - Έκθεση 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ σε 10 ημέρες Εξ αποστάσεως για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

Νέα προκήρυξη ΕΠΟΠ: 15.000 προσλήψεις - Πώς θα πάρετε 150 μόρια

 

σχετικά άρθρα