Νέα προκήρυξη ΕΠΟΠ: 15.000 προσλήψεις - Πώς θα πάρετε 150 μόρια
Προσλήψεις ΕΠΟΠ στον στρατό: Δεκάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενοι μετρούν αντίστροφα για την μεγάλη προκήρυξη του Ελληνικού Στρατού για 15.000 ΕΠΟΠ

Παρακάτω το alfavita.gr σας παρουσιάζει τα νέα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης και σας προτείνει πως να λάβετε 150 μόρια μέσα σε λίγες ημέρες με Πιστοποίηση Αγγλικών και ΤΗΛΕξετάσεις ΜΟΝΟ σε READING - LISTENING από το σπίτι σας και να έχετε πολλές πιθανότητες πρόσληψης

Αρχικά μιλάμε για για τις προκηρύξεις 1.600 θέσεων για Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) και 1.000 θέσεων για Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως (Ο.Β.Α.), καθώς τα Γενικά Επιτελεία ολοκληρώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε οι προκηρύξεις να δημοσιευτούν αρχές Ιανουαρίου

Συνολικά, σε βάθος 5ετίας οι νέοι επαγγελματίες στρατιώτες θα αυξηθούν κατά 13.000, αποσκοπώντας στην ηλικιακή ανανέωση και την ποιοτική αναβάθμιση 

Σημειώνεται πως οι ΕΠ.ΟΠ υπηρετούν επτά χρόνια, εκπαιδεύονται συνεχώς, εξειδικεύονται για να γίνουν αποτελεσματικότεροι και έχουν δικαίωμα 

Η προκήρυξη αναμένεται να βγει στις αρχές Ιανουαρίου από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα αρμόδια επιτελεία, ενώ σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα αλλάζουν τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών.

Πιο συγκεκριμένα, για τη μοριοδότηση θα προβλέπεται:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 450 μονάδες.
  • Σπουδαστές Πανεπιστημίου – ΤΕΙ (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τις μισές διδακτικές μονάδες που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου: 350 μονάδες.
  • Απόφοιτοι ΙΕΚ δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την αρμόδια κρατική υπηρεσία (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού): 300 μονάδες.
  • Σπουδαστές ΙΕΚ δημοσίων ή ιδιωτικών αναγνωρισμένων από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, (ή ισότιμων σχολών εξωτερικού) περατώσαντες τουλάχιστον το πρώτο (1ο ) έτος: 250 μονάδες.
  • Απόφοιτοι σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πλην Λυκείων) παντός τύπου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού): 160 μονάδες.
  • Απόφοιτοι Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού – εξωτερικού): Βαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 12 (με στρογγυλοποίηση στον αμέσως προηγούμενο  επόμενο ακέραιο, όταν το δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του 5 ή μεγαλύτερο και ίσο αντίστοιχα).Απόφοιτοι Β΄ τάξης Λυκείου (ή ισότιμων σχολών εσωτερικού –εξωτερικού): 105 μονάδες.\Προϋπηρεσία

Αναφορικά με την προϋπηρεσία, η μοριοδότηση θα διαμορφώνεται ως εξής:

Χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν, αποδεικνυόμενος με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του εργοδότη (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις μόνο στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων):

Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών: 50 μονάδες.
Προϋπηρεσία πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι έξι (6) μήνες: 100 μονάδες.
Προϋπηρεσία πάνω από έξι (6) μήνες και μέχρι εννέα (9) μήνες: 150 μονάδες.
Προϋπηρεσία πάνω από εννέα (9) μήνες και μέχρι δώδεκα (12) μήνες: 200 μονάδες.
Προϋπηρεσία άνω των δώδεκα (12) μηνών: 250 μονάδες.
γ. Κάτοχοι Μεταλλίων Εξόχου Πράξεως: 200 μονάδες.

Επίσης, η κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας θα μοριοδοτείται με 50 – 150 μονάδες, ανάλογα με το βαθμό γνώσης που θα αποδεικνύεται από το πτυχίο και συγκεκριμένα:

Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο Καλή γνώση/Β2: 50 μονάδες.
Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο Πολύ καλή γνώση/Γ1/C1: 100 μονάδες.
Γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο «Άριστη γνώση/Γ2/C2»: 150 μονάδες

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ

Μπορείτε να δώσετε τις πιο εύκολες εξετάσεις ΜΟΝΟσε READING - LISTENING από το σπίτι σας (τηλε-εξέταση) και να λάβετε από Lower έως και Proficiency αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ μέσω του GOLEARN

Είναι το πιο εύκολο καθώς δεν δίνεται ούτε προφορικά ούτε έκθεση που αποτελεί το αγκάθι πάντα για τους εξεταζόμενους

Εξετάσεις γίνονται κάθε ημέρα ανά μία ώρα και εσείς δίνετε από το σπίτι σας με τηλεπιτηρητή ο οποίος σας κοιτάει απλά από την κάμερα την ώρα που εσείς λύνετε το τεστ στον υπολογιστή σας

Η τηλε-εξέταση εχει 56 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και διάρκεια από μια ώρα έως 90 λεπτά!

Στο ίδιο τεστ μπορεΊτε να πάρετε είτε Lower είτε και advanced είτε και Proficiency γιατί ειναι το τεστ διαβαθμισμένο

ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

Το GoLearn σας παρέχει και ΔΩΡΕΑΝ όλο το υλικό προετοιμασίας για να περάσετε τις εξετάσεις με ακόμα περισσότερη ευκολία  Τεστ προετοιμασίας, κείμενα για reading, audio files, τεστ πολλαπλών απαντήσεων και χιλιάδες ασκήσεις κλπ.

Εδώ θα δείτε την απόφαση του ΑΣΕΠ από το site του ΑΣΕΠ για την αναγνώριση της Πιστοποίησης - Στις σελίδες 5 και 6 

Εδώ και το ΦΕΚ

Το πτυχίο των αγγλικών - πιστοποίηση ισχύει εφ’ όρου ζωής – δεν χρειάζεται καμία ανανέωση

Online Exams: 60 – 90 λεπτά
Listening: 25 λεπτά (περίπου)
Reading:  35 λεπτά (περίπου)

Μέθοδος Εξέτασης

Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών: 56 στο σύνολο
Διάρκεια: 60 με 90 λεπτά
Κόστος (Εάν πληρώσετε μέσα στο Δεκέμβριο επωφελείστε της έκπτωσης και δίνετε εξετάσεις και 6 μήνες με ένα χρόνο μετά)


Έκπτωση Φεβρουαρίου: 195 ευρώ (ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ)
Εφάπαξ - Έκπτωση Φεβρουαρίου: 175 ευρώ (ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ)
Σπουδαστής GOLEARN - Εφάπαξ Φεβρουαρίου: 165 (ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ)
Κανονικό Κόστος: 250 ευρώ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα Επικοινωνίας για να σας καλέσει υπεύθυνος της Πιστοποίησης

Διαβάστε νέες ειδήσεις για την εργασία και τις προσλήψεις:

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

Νέα προκήρυξη ΕΠΟΠ: 15.000 προσλήψεις - Πώς θα πάρετε 150 μόρια

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Εξωτερικών

ΟΑΕΔ: Έως 19 Απριλίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ανέργων 22-29 ετών

 

σχετικά άρθρα

Συρίγος «ακυρώνει» Χρυσοχοΐδη: Από Σεπτέμβριο πανεπιστημιακή αστυνομία
Συρίγος «ακυρώνει» Χρυσοχοΐδη: Από Σεπτέμβριο η πανεπιστημιακή αστυνομία στα ΑΕΙ
Από το Σεπτέμβριο θα εγκατασταθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία στα ΑΕΙ, όπως προανήγγειλε ο Άγγελος Συρίγος, «ακυρώνοντας» τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που...
Συρίγος «ακυρώνει» Χρυσοχοΐδη: Από Σεπτέμβριο πανεπιστημιακή αστυνομία