4 οδηγοί ζητούνται στη Κέρκυρα
Δείτε τα δικαιολογητικά 

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 14/9/2020, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

4 ΔΕ Οδηγών

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει:

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
  2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν, και να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID – 19 σύμφωνα με την από 14-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/τ.Α’) σε συνδυασμό με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-3-2020 ΚΥΑ.
  4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Επισημαίνεται ότι στους προσληφθέντες της παρούσας ανακοίνωσης δεν χορηγείται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ. Α’) σε συνδυασμό με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-2-2020 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.

Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη με απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών: [email protected] ή με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μαράσλειο Μέγαρο, 1ος όροφος, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α, 49132 Κέρκυρα), εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στον διαδικτυακό ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων δηλ. από την Τρίτη 28/04/2020 έως και την Τρίτη 05/05/2020.

Δείτε την προκήρυξη 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μοριοδότηση Προσλήψεων αναπληρωτών με ετήσιο εξ αποστάσεως σεμινάριο
 

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Έλληνες μαθητές συνομιλούν με έναν πρόσφυγα - Οι δυσκολίες και το μήνυμα ελπίδας
Έλληνες μαθητές συνομιλούν με έναν πρόσφυγα - Οι δυσκολίες και το μήνυμα ελπίδας
Η ιστορία του Ταλχά, που ξέφυγε από τις εχθροπραξίες στην πατρίδα του, έπεσε θύμα εκμετάλλευσης και ξυλοδαρμού από διακινητές και έφτασε στη χώρα μας...
Έλληνες μαθητές συνομιλούν με έναν πρόσφυγα - Οι δυσκολίες και το μήνυμα ελπίδας