Επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες στην ΑΣΠΑΙΤΕ
Πρόσκληση εκδήλωσης συγκέντρωσης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2019-2020

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με την αριθμ. 50/16-12-2019 (θέμα: 4.4 ) Απόφαση της ΔΕ, προβαίνει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του ανωτέρω Τμήματός της για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2019-2020. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη (σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ανωτέρω Τμήματος , όπως αυτές ορίζονται παρακάτω) για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων του Επίκουρου Καθηγητή και του Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις:

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα

Αιτήσεις για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019: «Καμία διευκόλυνση στους αναπληρωτές από το υπ. Παιδείας»
Αιτήσεις για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019: «Καμία διευκόλυνση στους αναπληρωτές από το υπ. Παιδείας»
«Δεν θα επιτρέψουμε τον αποκλεισμό κανενός/μίας αδιόριστου/της εκπαιδευτικού από τους πίνακες διοριστέων», σημειώνει ο Α' Σύλλογος Αθηνών...
Αιτήσεις για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019: «Καμία διευκόλυνση στους αναπληρωτές από το υπ. Παιδείας»