Εγκρίθηκαν 268 προσλήψεις συμβασιούχων σε ΝΠΙΔ από το υπ. Εσωτερικών
Δείτε αναλυτικά τη προκηρυξη

Το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη διακοσίων εξήντα επτά (267) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές και τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος, σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

antitimo.png

Δείτε τη συνέχεια της προκήρυξης ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα