4 Προσλήψεις στο ΕΛΚΕΘΕ
Θέσεις για ερευνητές

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «HIMIOFOTS»

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

best of network

σχετικά άρθρα