7 Προσλήψεις ερευνητών στο ΤΕΙ Κρήτης
Θέσεις εργασίας στο ΤΕΙ Κρήτης

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Improvement of green infrastructure in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation - LIFE16 NAT/GR/000575» 

Τέσσερις (4) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Ανάκτησης Βιο-αποβλήτων Υψηλής Καθαρότητας για την Παραγωγή Κομποστοποιήσιμων Βιο-πλαστικών Development, Evaluation and Optimization of a Bio-Wastes Recovering Process and the Production of Compostable Bio-Plastics/ B2B»  

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Clean Energy for EU Islands Secretariat»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making — HarmonicSS»

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

best of network

σχετικά άρθρα