7 Θέσεις εργασίας για ερευνητές στο ΙΤΥΕ "Διόφαντος"
Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του οριζόντιου Έργου Sup_euFUND Υποστήριξη Έργων Ευρωπαϊκών και Ιδιωτικών Πόρων

Τέσσερις (4) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του οριζόντιου Έργου Υποστήριξη Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Sup_CoFUND

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

σχετικά άρθρα