5 Προσλήψεις ερευνητών στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Προσλήψεις στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Radiolabeled Vectors in Nuclear Oncology»
Καταληκτική Ημερομηνία:30/11/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Μagnetostructural transitions and magnetocaloric effect in metamagnetic Heusler alloys»
Καταληκτική Ημερομηνία:25/11/2018

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας,Ενέργειας και Ασφάλειας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την έξυπνη εξειδίκευση» 
Καταληκτική Ημερομηνία:23/11/2018

best of network

σχετικά άρθρα