Προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων στο ΕΛΙΔΕΚ
Δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες για τις θέσεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων.

Α. Μία (1) θέση υπεύθυνου ταμειακής διαχείρισης για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (ΣΟΧΤΔ)

Β. Μία (1) θέση υπαλλήλου για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (ΣΟΧΠ)

Γ. Μία (1) θέση υπαλλήλου για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων (ΣΟΧΤΥ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υπογεγραμμένη αίτησή τους με τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι και την 16η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 23:59, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται στη διεύθυνση: [email protected]

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα