Θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: “Η ηπατιδίνη, κεντρικός ρυθμιστής της ομοιοστασίας του σιδήρου, ως βιοδείκτης διάγνωσης και μέσο εξατομικευμένης θεραπείας” με Κωδικό (Τ1ΕΔΚ-00204) MIS 5032783 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (Παρέμβαση ΙΙ της δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας ή άλλων συναφών επιστημών, της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
- Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης (PhD) σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο της θέσης.
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28, του ΠΔ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας ή άλλων συναφών επιστημών, της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28, του ΠΔ. 50/2001 οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210 6478858, 210 6478857, ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Υπό δρακόντεια μέτρα οι εκδηλώσεις για την 45η επέτειο της 17ης Νοεμβρίου 1973
Υπό δρακόντεια μέτρα οι εκδηλώσεις για την 45η επέτειο της 17ης Νοεμβρίου 1973
Επί ποδός θα βρίσκονται 5.000 αστυνομικοί, ενώ έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ τα μέτρα της Τροχαίας γύρω από το ιστορικό κτίριο.
Υπό δρακόντεια μέτρα οι εκδηλώσεις για την 45η επέτειο της 17ης Νοεμβρίου 1973