10 Προσλήψεις υδρονομέων στο δήμο Άργους-Μυκηνών
Θέσεις εργασίας για υδρονομείς

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει δέκα [10] Υδρονομείς Αρδευσης για τις κάτωθι αναφερόμενες Τοπικές Κοινότητες και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης:

1] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σχινοχωρίου, της Δημ. Εν. Κουτσοποδίου,

2] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάμπου, της Δημ. Εν. Αχλαδοκάμπου,

3] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Μυκηνών , της Δημ. Εν. Μυκηνών,

4] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Λιμνών, της Δημ. Εν. Μυκηνών,

5] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Προσύμνης, της Δημ. Εν. Μυκηνών,

6] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινοτητα Φιχτίων της Δημ. Εν. Μυκηνών,

7] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καρυάς , της Δημ. Εν. Λυρκείας,

8] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου , της Δημ. Ενότητας Λυρκείας,

9] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου , της Δημ. Ενότητας Λυρκείας,

10] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σκοτεινής, της Δημ. Ενότητας Αλέας,

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται:

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο,

2. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, προκειμένου περί άρρενος,

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,

4. ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο ταυτότητας,

5. υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή, Το αντίγραφο ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί, αυτεπάγγελτα, από την υπηρεσία μας, μετά την πρόσληψη των υδρονομέων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα [ καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων].

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, της έδρας του Δήμου Αργους-Μυκηνών, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ, στις οποίες θα γίνει η πρόσληψη, συντασσομένων σχετικών αποδεικτικών, να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας και στο Πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο Αργους-Μυκηνών, στο τηλέφωνο 2751-3-60043, 2751360071, κ. Σαλεσιώτου Ιωάννα ή κ. Θεοδωροπούλου Μαρίνα.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Τη Δευτέρα η δίκη παιδαγωγού μετά από μήνυση γονέων - Είχε υπερασπιστεί την εκπαίδευση προσφύγων
Τη Δευτέρα η δίκη παιδαγωγού μετά από μήνυση γονέων - Είχε υπερασπιστεί την εκπαίδευση προσφύγων
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων στο Άνω Βαθύ της Σάμου κατέθεσε αγωγή αποζημίωσης 50.000 ευρώ
Τη Δευτέρα η δίκη παιδαγωγού μετά από μήνυση γονέων - Είχε υπερασπιστεί την εκπαίδευση προσφύγων