11 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Περιστερίου
Εύρεση εργασίας 

Πρόσληψη τριών (3) ΔΕ Φυλάκων, ενός (1) ΔΕ Τεχνίτες – Ηλεκτρολόγοι, ενός (1) ΔΕ Τεχνιτών – Υδραυλικών, τριών (3) ΤΕ Νοσηλευτών, τριών (3) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών – Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στην οδό Αραχόβης και Τζων Κέννεντυ, με τα παρακάτω προσόντα:

  • 3 ΔΕ Φυλάκων
  • 1 ΔΕ Τεχνίτες – Ηλεκτρολόγοι
  • 1 ΔΕ Τεχνιτών– Υδραυλικών 
  • 3 ΤΕ Νοσηλευτών
  • 3 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών – Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α.Π του Δήμου Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, στο 2ο όροφο, από τη Παρασκευή 12/01/2018 έως και την Πέμπτη 18/01/2018.

Δείτε τη προκήρυξη ΕΔΩ

σχετικά άρθρα