Δευτέρα 13 Ιανουρίου ξεκινάει η ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή
Η ΕΤΗΣΙΑ μοριοδοτούμενη κατάρτιση του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ειδική Αγωγή ξεκινάει εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα στις 13 Ιανουαρίου

Στις 13 Ιανουαρίου του 2020 ξεκινούν οι αιτήσεις στη Γενική Εκπαίδευση που αφορούν πάνω από 150.000 εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν διορία να κάνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έως τις 3 και 24 Φεβρουαρίου αντίστοιχα

Παράλληλα στις 13 Ιανουαρίου ξεκινάει και η  εξ αποστάσεως ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που έχει ακόμα ανοικτές αιτήσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τα κριτήρια που μοριοδοτούνται το ετήσιο (9μηνο) σεμινάριο 440 ωρών μοριοδοτεί με 2 μονάδες  υποψήφιους εκπαιδευτικούς και τους εντάσσει στους επικουρικούς πίνακες.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου αιγαίου εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα ενώ στο τέλος του λαμβάνεται ετήσιο πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Δείτε εδώ περισσότερα και εκδηλώστε ενδιαφέρον ώστε εκπρόσωπος του προγράμματος να επικοινωνήσει μαζί σας

Μοριοδότηση

- 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών - προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
- 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
- 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
- 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
-  Ένταξη στους πίνακες της ΕΑΕ (επικουρικούς)

Θεματικές ενότητες

1. Ψυχοπαθολογία Βρέφους, Παιδιού και Εφήβου
2. Μέθοδοι Ανίχνευσης Αναπτυξιακών
Διαταραχών
3. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής –
Υπερκινητικότητα και Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες
4. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο
Σχολείο και την Οικογένεια
5. Σχολική Συμβουλευτική 
6. Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και Διοίκηση
Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
7. Πρακτικές Ενταξιακής Εκπαίδευσης
8. Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση

Δείτε εδώ περισσότερα και εκδηλώστε ενδιαφέρον ώστε εκπρόσωπος του προγράμματος να επικοινωνήσει μαζί σας

σχετικά άρθρα