24 Υποτροφίες για φοιτητές από το "Ίδρυμα Γεωργίου και Καλλιόπης Γάρου"
Χορήγηση 24 Υποτροφιών

Τη χορήγηση είκοσι (24) υποτροφιών σε φοιτητές/τριες (12 αγόρια και 12 κορίτσια) που εισήχθησαν τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018  σε Ανώτατα και Ανώτερα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας  μέχρι την ολοκλήρωση των  σπουδών τους.  Ειδικότερα θα χορηγηθούν :

Α)Δώδεκα (12) υποτροφίες (6 αγόρια και 6 κορίτσια) σε εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και

Β)Δώδεκα (12) υποτροφίες  (6 αγόρια και 6 κορίτσια) σε εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η υποτροφία ορίζεται  στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) για κάθε ακαδημαϊκό έτος  και θα καταβάλλεται εφάπαξ ανά έτος. Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οι αριστούχοι απόφοιτοι του Λυκείου Τσοτυλίου, που κατάγονται και διαμένουν μόνιμα στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, εντός προθεσμίας 45 ημερών από την τελευταία δημοσίευση, να υποβάλουν αίτηση στην Τοπική Κοινότητα  Τσοτυλίου μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ.

σχετικά άρθρα