Αρμοδιότητα των ΔΔΕ ο έλεγχος φροντιστηρίων και ΚΞΓ - Πρόστιμα 100 έως 10.000 ευρώ
Εγγραφο του Υπ. Παιδείας

Στην αρμοδιότητα των ΔΔΕ εμπίπτει ο έλεγχος  των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, καθώς και η επιβολή κυρώσεων για παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας. 

ΟΙ ΔΔΕ μπορούν να διενεργούν έλεγχο αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από καταγγελία/εντολή της Διεύθυνσης Ιδιωτικής εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ. Το ύψος των προστίμων προσδιορίζεται από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά δίκαιη κρίση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Μάλιστα, προβλέπεται ανάκληση άδειας λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού κέντρου για ένα χρόνο, εάν ο ιδιοκτήτης υποπέσει 4 φορές στο αδίκημα της ψεδούς καταχώρισης στοιχείων των εργαζομένων. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει καταγγελθεί πολλάκις στο παρελθόν.

Ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, προβλέπονται:

α) πρόστιμα από του ποσού των εκατό (100) έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β) προσωρινή, έως ένα (1) έτος ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους και γ) οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους.

Στο άρθρο 71 προβλέπονται οι παρακάτω παραβάσεις:
α) λειτουργία του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών χωρίς άδεια,
β) εκπρόθεσμη κατάθεση φακέλου για επικαιροποίηση της άδειας,
γ) συστέγαση με ιδιωτικό σχολείο,
δ) απασχόληση διδακτικού προσωπικού χωρίς νόμιμη πρόσληψη,
ε) απασχόληση σε φροντιστήριο διδακτικού προσωπικού που δεν έχει τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα για διδασκαλία εν γένει,
στ) απασχόληση σε κέντρο ξένων γλωσσών διδακτικού προσωπικού που δεν έχει τα από το νόμο οριζόμενα προσόντα για διδασκαλία της εκάστοτε ξένης γλώσσας,
ζ) παράλειψη υποβολής των κατά νόμο προβλεπόμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 106 του ν. 4547/2018 (Α΄
102) και ισχύει,
η) παρεμπόδιση άσκησης ελέγχου από την εποπτεύουσα Αρχή,
θ) παραβίαση από τον ιδιοκτήτη των διατάξεων της υπ΄αριθμ.πρωτ. 219434/Α5/21.12.2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Β΄ 4212).

Δείτε την εγκύκλιο σε μορφή pdf

 

Διαβάστε επίσης στο alfavita.gr

Σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών: Λάβε 4 μόρια με ECDL εξ αποστάσεως

σχετικά άρθρα

Ο Σημίτης «αδειάζει» τα Νέα για το άρθρο κατά Κώστα Καραμανλή
Ο Σημίτης «αδειάζει» τα Νέα για το άρθρο κατά Κώστα Καραμανλή
Μετά τα ποικίλα σχόλια που απέσπασε το άρθρο του για τη Συμφωνία του Ελσίνκι, ο Κώστας Σημίτης με διευκρινιστική δήλωσή του «αδειάζει» «Τα Νέα»...
Ο Σημίτης «αδειάζει» τα Νέα για το άρθρο κατά Κώστα Καραμανλή
Ν. Στέρτζον: «Η Σκωτία θέλει το δικαίωμά της να επιλέξει το δικό της μέλλον»
Ν. Στέρτζον: «Η Σκωτία θέλει το δικαίωμά της να επιλέξει το δικό της μέλλον»
«Είναι ξεκάθαρο ότι η Σκωτία θέλει διαφορετικό μέλλον από αυτό που επελέγη από το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου Ηνωμένου Βασιλείου και η Σκωτία...
Ν. Στέρτζον: «Η Σκωτία θέλει το δικαίωμά της να επιλέξει το δικό της μέλλον»
Κατανομή διορισμών στην Ειδική: Στη Δευτεροβάθμια το 36,4% των θέσεων
Κατανομή διορισμών στην Ειδική: Στη Δευτεροβάθμια το 36,4% των θέσεων
Οι 4500 μόνιμοι διορισμοί δεν καλύπτουν τις τεράστιες ανάγκες της ΕΑΕ - Πολύ σοβαρό πρόβλημα με το παράβολο - Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις...
Κατανομή διορισμών στην Ειδική: Στη Δευτεροβάθμια το 36,4% των θέσεων