Τι φανερώνει η Ερευνα για τη μαθητική διαρροή
Ερευνα

Δημοσιεύτηκε χτες από το Παρατηρητήριο για τα θέματα «καταγραφής και αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σύνοψη της μελέτης για τη μαθητική διαρροή στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταξύ των συμπερασμάτων που προκύπτουν είναι ότι η μαθητική διαρροή μειώνεται διαχρονικά, η γεωγραφική της κατανομή, ωστόσο, δείχνει διαφοροποιήσεις που αντανακλούν την ταξική σύνθεση των περιοχών. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη να υλοποιηθούν μέτρα όπως η ενισχυτική διδασκαλία στο γυμνάσιο που, όποτε εφαρμόζεται, ξεκινά με καθυστέρηση και πίσω από την ανάγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, η μαθητική διαρροή την περίοδο 2016 - 2017, στο Δημοτικό είναι 1,79% στις τρεις πρώτες τάξεις, 1,65% στις τρεις τελευταίες, στο Γυμνάσιο 4,23%, στην ανώτερη δευτεροβάθμια 1,92%, στη δευτεροβάθμια επαγγελματική 11,02%. Οπως φαίνεται, το μεγαλύτερο ποσοστό διαπιστώνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση, δείχνοντας, για μια ακόμα φορά, πως παρά τις συνεχείς διακηρύξεις το Επαγγελματικό Λύκειο παραμένει υποβαθμισμένο. Ο μεγαλύτερος όγκος μαθητών διαρρέει στο Γυμνάσιο (4.338 μαθητές) με σημαντικά αυξημένο ποσοστό (4,23%) σε σχέση με το Δημοτικό ή το Λύκειο.

Τα αγόρια εμφανίζουν σταθερά υψηλότερα ποσοστά διαρροής από τα κορίτσια σε όλες τις βαθμίδες και τύπους σχολείων. Τα μεγαλύτερα ποσοστά διαρροής εμφανίζονται σε αγροτικές ή ημιαγροτικές περιοχές, ενώ οι αστικές περιοχές εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά, χωρίς όμως μεγάλες διαφοροποιήσεις.

Η διοικητική περιφέρεια που εμφανίζει ως γενική εικόνα τα μεγαλύτερα ποσοστά διαρροής είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σε αυτήν παρατηρείται η μεγαλύτερη διαρροή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο Γυμνάσιο και στο ΕΠΑΛ. Στο ΓΕΛ στην υψηλότερη θέση εμφανίζεται η περιφέρεια Κρήτης, η οποία σε όλες τις κατηγορίες είναι κοντά ή πάνω από τους αντίστοιχους συνολικούς δείκτες. Παρόμοια εικόνα ως προς τα ποσοστά εμφανίζουν η Δυτική Ελλάδα και η Στερεά Ελλάδα. Η Δυτική Μακεδονία εμφανίζει τους χαμηλότερους δείκτες διαρροής σε όλες τις κατηγορίες, με αρκετή διαφορά από την επόμενη περιφέρεια που είναι η Ηπειρος.

Σε απόλυτους αριθμούς, οι περισσότεροι μαθητές διαρρέουν στην Αττική, γεγονός που χαρακτηρίζεται από το ΙΕΠ αναμενόμενο γιατί το 1/3 του μαθητικού πληθυσμού βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Στη Δυτική Αττική σημειώνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά, την αμέσως χειρότερη (συγκριτικά) επίδοση έχει η Α' Αθήνας (με αυξημένα ποσοστά ιδιαίτερα σε Δημοτικό και Γυμνάσιο). Η Β' Αθήνας παρουσιάζει τις καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής, με εξαίρεση στα ΕΠΑΛ, όπου παρατηρείται υψηλό ποσοστό διαρροής, σε μικρό πληθυσμό μαθητών.

σχετικά άρθρα

Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου
Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου
Το τσιπουράκι, το ταπεινό ποτό των κάποτε φτωχών Βολιωτών και όχι μόνο, θα συνεχίσει να προσφέρεται, αλλά σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους που...
Τέλος το χύμα τσίπουρο στα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου