ΔΙΕΚ
Αναλυτική ενημέρωση για κανονισμό λειτουργίας, αναθέσεις, ενστάσεις και πληρωμές εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Διαδικτυακή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας πραγματοποίησαν μέλη του Σωματείου Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης, την Τρίτη 22/2, με βασικό θέμα το νέο κανονισμό λειτουργίας των ΔΙΕΚ, ενώ συζητήθηκε πληθώρα θεμάτων που αφορούν τους εκπαιδευτές.

Στη συνάντηση, στην οποία παρέστη και ο διευθυντής Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, τέθηκε πληθώρα ερωτημάτων σχετικά με την αξιολόγηση, τις ποινές στους εκπαιδευτές, το ανώτατο όριο ωρών ανάθεσης, η λειτουργία της πλατφόρμας, η διαδικασία αναθέσεων, η διαδικασία ενστάσεων, η διαδικασία πληρωμών και η αύξηση του ωρομισθίου

Επιγραμματικά ο ΣΕΔΙΕΚ αναφέρει:

Α. Για το νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ:

1. Η αιτιολόγηση απουσιών στους Σπουδαστές από τους Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. καταργείται για να μην γίνεται κατάχρηση. Πλέον το όριο απουσιών είναι αυστηρά 15% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος, παρά το γεγονός ότι επισημάναμε πως υπάρχουν εργαζόμενοι Καταρτιζόμενοι, με οικογένειες και κατά περίπτωση μπορούσαν οι Διευθύνσεις να είναι πιο ελαστικές για να μην υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει μεγάλη μείωση Καταρτιζόμενων.

2. Ζητήσαμε το μέγιστο όριο ανάθεσης Διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα να είναι 10 διδακτικές ώρες για όλους τους Εργαζόμενους και 20 διδακτικές ώρες για τους Ανέργους. Η απάντηση ήταν ότι θα παραμείνουν τα προσφάτως μειωμένα όρια με την επισήμανση ότι αφορούν μόνο τα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και όχι όπως πριν που ίσχυαν για όλες τις δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

3. Ζητήσαμε να υπάρξει πρόβλεψη στον Κανονισμό για εξαιρέσεις από την ποινή Εκπαιδευτών λόγω διακοπής της Ανάθεσης, που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν μάθημα που ανέλαβαν, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, π.χ. ασθένεια, εγκυμοσύνη, μετάθεση, κ.λπ. (Στον αντίστοιχο Κανονισμό των Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. προβλέπονται εξαιρέσεις). Η απάντηση ήταν ότι θα διερευνήσουν αν υπάρχουν τέτοιες πραγματικές περιπτώσεις και αν χρειαστεί θα κάνουν αλλαγές.

4. Τα Δ.Ι.Ε.Κ. υποχρεούνται να ολοκληρώνουν τη διαδικασία καταχώρισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών των Εκπαιδευτών στο Πληροφοριακό σύστημα του εκάστοτε φορέα υλοποίησης του έργου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη κάθε εξαμήνου Κατάρτισης και ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται στην υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων των Εκπαιδευτών εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη κάθε εξαμήνου Κατάρτισης. Θα υπάρξει παρακολούθηση της εφαρμογής και κυρώσεις στην αξιολόγηση των Διευθυντών. Για τους Εκπαιδευτές είναι σημαντικό να τρέχει γρήγορα η συγκεκριμένη διαδικασία για να μην δημιουργούνται και καθυστερήσεις στις πληρωμές μας.

5. Η αξιολόγηση των Εκπαιδευτών από τους Διευθυντές ως προς το παρεχόμενο Εκπαιδευτικό έργο, όπως αναφέρεται στο νέο Κανονισμό, δεν θα αφορά το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο, αλλά οι άξονες και η διαδικασία της αξιολόγησης θα περιγράφονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης όλων των Εκπαιδευτικών το οποίο ετοιμάζεται και θα στοχεύει στην Εκπαιδευτική διαδικασία.

6. Η Αξιολόγηση θα γίνεται από όλους και προς όλους τους συντελεστές της Εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα αξιολογούνται και οι Διευθυντές από τους Εκπαιδευτές παρότι δεν υπάρχει σχετική αναφορά στο νέο Κανονισμό.

7. Προβλέπεται ρητά στις οδηγίες που έχουν σταλεί στα Δ.Ι.Ε.Κ, η ανάρτηση στις Ιστοσελίδες των Δ.Ι.Ε.Κ. του ωρολογίου Προγράμματος με τα ονόματα των Εκπαιδευτών και τους Αριθμούς Μητρώου τους και θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι οδηγίες.

8. Καταργήθηκε ο Σύλλογος των Διδασκόντων και η Συνέλευση των Διδασκόντων γιατί πλέον τα Δ.Ι.Ε.Κ. ανήκουν στο επίπεδο 5, και στα επίπεδα 5 και 6, δηλαδή σε όλες τις Ανώτερες Βαθμίδες (Πανεπιστήμια, κ.λπ.), δεν προβλέπεται Σύλλογος Διδασκόντων.

9. Ζητήσαμε να είναι υποχρεωτική η Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων για να διδάσκει κάποιος στα Δ.Ι.Ε.Κ., αλλά ο Δ/ντής Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης το απέκλεισε αναφέροντας ότι στα Δ.Ι.Ε.Κ. ζητούνται Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης και όχι Εκπαιδευτές Ενηλίκων.

Β. Για τη διαδικασία των Αναθέσεων:

1. Ζητήσαμε να οριστεί μία εβδομάδα Αναθέσεων εντός της οποίας οι Εκπαιδευτές να μην έχουν ποινή για τυχόν αποδοχή Ανάθεσης και απόρριψής της, αλλά ήταν αρνητικοί γιατί φοβούνται ότι θα καθυστερήσει πολύ η έναρξη των μαθημάτων.

2. Ζητήσαμε να καταργηθούν οι περιορισμοί των 5 ΙΕΚ, 4 ειδικοτήτων και 3 μαθημάτων ανά ειδικότητα στις δηλώσεις μαθημάτων από τους Εκπαιδευτές, αλλά δεν δόθηκε καμία απάντηση.

3. Ζητήσαμε όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ. να αποστέλλουν τα email με τις προτάσεις Αναθέσεων την ίδια μέρα, αλλά μας απάντησαν ότι πρακτικά δεν είναι δυνατόν. 

4. Ζητήσαμε στο email με την πρόταση Ανάθεσης να μην αναφέρονται δεσμευτικά προς τους Εκπαιδευτές συγκεκριμένες ημέρες αναπληρώσεων. Έγινε δεκτό και θα σταλεί σχετική οδηγία στους Διευθυντές.

Γ. Σχετικά με τις Ενστάσεις:

1. Σχετικά με την προθεσμία δύο (2) ημερών από την ανακοίνωση των Αναθέσεων διδακτικού έργου στους Εκπαιδευτές, για την υποβολή τυχόν Ενστάσεων, Αιτήσεων θεραπείας ή Ιεραρχικών προσφυγών που προβλέπεται στον Κανονισμό, επισημάναμε ότι πρόκειται για τρεις διαφορετικές διοικητικές πράξεις που είναι αδύνατο να υποβληθούν εντός 2 ημερών. Το πότε ακριβώς ξεκινάει η προθεσμία πρέπει να είναι σαφές. Μας απάντησαν ότι οι 2 ημέρες ξεκινούν να μετρούν από την Ανάρτηση των αποτελεσμάτων από τα εκάστοτε Δ.Ι.Ε.Κ. στην Ιστοσελίδα τους και θα επανεξεταστεί η συγκεκριμένη διατύπωση στον Κανονισμό. 

2. Επίσης ζητήσαμε να υπάρχει Ομάδα Έργου για τις Ενστάσεις και για το Διοικητικό Έλεγχο στο Μητρώο στελεχωμένη με περισσότερα άτομα και έδειξαν να συμφωνούν.

Δ. Για τις Πληρωμές:

1. Ζητήσαμε οι Πληρωμές των Εκπαιδευτών να γίνονται ανά μήνα και ο κ. Γενικός Γραμματέας μας ενημέρωσε ότι έχει ήδη διατυπώσει εγγράφως το αίτημα στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για να το εξετάσει, χωρίς όμως να μπορεί να μας απαντήσει εάν θα υλοποιηθεί.

2. Ζητήσαμε να γίνει αύξηση 10% στην Ωρομίσθια Αμοιβή των Εκπαιδευτών, η οποία είναι «παγωμένη» δεκαετίες τώρα. Η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλες προτεραιότητες κυρίως λόγω COVID και να επαναφέρουμε το αίτημα μετά από ένα εξάμηνο προς επανεξέταση.

Ε. Για την Πλατφόρμα του Μητρώου:

Θεωρούμε ότι η παρούσα Πλατφόρμα, έτσι όπως είναι στημένη και με τα συνεχόμενα προβλήματα που παρουσιάζει, θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από καινούρια. Δεν αποδέχτηκαν ότι η Πλατφόρμα έχει πλέον προβλήματα και το γεγονός ότι δεν εμφανιζόταν για ένα Σ/Κ είχε να κάνει με προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στο gov.gr

ΣΤ. Αιτηθήκαμε να δοθεί και στους Εκπαιδευτές Δ.Ι.Ε.Κ. το Voucher 200 Ευρώ για αγορά Τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι το πλαίσιο που έχει τεθεί μέχρι τώρα, αυτό αφορά μόνο Εκπαιδευτικούς της Β΄-βάθμιας Εκπαίδευσης.

Ζ. Σχετικά με Επιμορφωτικά Σεμινάρια για τους Εκπαιδευτές Δ.Ι.Ε.Κ. μας απάντησαν ότι έχει κατατεθεί Τεχνικό Δελτίο για Σεμινάρια Εκπαίδευσης που θα αφορούν και Εκπαιδευτές Δ.Ι.Ε.Κ. και περιμένουμε την ένταξη από τη Διαχειριστική Αρχή.

Στη Σελίδα του Σωματείου μας στο Facebook έχουμε αναρτήσει αναλυτικά τα θέματα που θέσαμε και τις απαντήσεις που λάβαμε.

Το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Δ.Ι.Ε.Κ. θα συνεχίσει να θέτει τα θέματα που απασχολούν τους Εκπαιδευτές στην εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία και θα πιέζουμε για την ικανοποίηση των δίκαιων Αιτημάτων μας.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - 50 ευρώ εγγραφή έως 2-10

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα