Εκπαιδευτικοί -Σέρρες: Προβλήματα για τον κλάδο ΠΕ86 στην πρωτοβάθμια
Ο Σύλλογος Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών ζητά εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων πληροφορικής, ανάθεση του μαθήματος ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς ΠΕ86 και ανάθεση συγκεκριμένων θεματικών του 4ου θεματικού κύκλου εργαστηρίων δεξιοτήτων πρωταρχικά σε ΠΕ86

Σειρά προβλημάτων καταγράφουν ο Σύλλογος Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΥ.Κ.Π.Ε.) Σερρών και ο Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Σερρών (ΣΥ.ΚΑ.Π.Σ.) αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως σημειώνεται, ότι «“εργαστήρια–αποθήκες υπολειτουργούν με ελάχιστους υπολογιστές παλιάς τεχνολογίας με αποτέλεσμα να κάθονται 3 και 4 παιδιά σε έναν υπολογιστή και να διδάσκονται οι μαθητές του ίδιου τμήματος σε υπολογιστές διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων»

Παράλληλα, «το μάθημα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία μπορεί να διδαχθεί και από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι είναι κάτοχοι πιστοποίησης Β΄ επιπέδου ΤΠΕ στην ουσία δηλαδή κάτοχοι ενός απλού προγράμματος επιμόρφωσης και όχι πτυχίου».

Οι εκπαιδευτικοί διερωτώνται «γιατί δε γίνεται είτε πρωταρχική ανάθεση των θεματικών ενοτήτων: Ρομποτική, STEM και Νέες Τεχνολογίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 ή αύξηση των ωρών της Πληροφορικής ενσωματώνοντας και τις παραπάνω θεματικές ενότητες».

Ο ΣΥΚΠΕ και ο ΣΥΚΑΠΣ ζητούν ολικό εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων πληροφορικής, ανάθεση του μαθήματος ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποκλειστικά και μόνο σε εκπαιδευτικούς ΠΕ86 και ανάθεση των θεματικών ενοτήτων Ρομποτική, STEM και Νέες Τεχνολογίες του 4ου θεματικού κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρωταρχικά σε εκπαιδευτικούς ΠΕ86.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Ο ΣΥ.Κ.Π.Ε. (Σύλλογος Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) Σερρών και η ΣΥ.ΚΑ.Π.Σ. (Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Σερρών) θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα σύνολο προβλημάτων που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και υπονομεύουν τη γνώση που παρέχεται στους μαθητές. Προβλήματα που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν αντιμετωπιστεί παρά τις επανειλημμένες αντιδράσεις και ενημερώσεις μας προς το Υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικά αναφέρουμε:

Α. Στα περισσότερα σχολεία της επαρχίας εργαστήρια πληροφορικής έγιναν οι παλιές αποθήκες και οι μικρές αίθουσες, χωρίς καλό φωτισμό, εξαερισμό και χωρίς να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας με αποτέλεσμα να αποτελούν εστίες κινδύνου για τους μαθητές. Τα “εργαστήρια–αποθήκες υπολειτουργούν με ελάχιστους υπολογιστές παλιάς τεχνολογίας με αποτέλεσμα να κάθονται 3 και 4 παιδιά σε έναν υπολογιστή και να διδάσκονται οι μαθητές του ίδιου τμήματος σε υπολογιστές διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων (Windows 10, 8, 7 κ.τ.λ). Επιπλέον στους περισσότερους εκτελείται λογισμικό παλαιών εκδόσεων γιατί δεν μπορούν να υποστηρίξουν νεότερες εκδόσεις προγραμμάτων, οι οποίες απαιτούν υψηλότερα χαρακτηριστικά τόσο στο υλικό του υπολογιστή όσο και στο λειτουργικό του. Σε πολλά από αυτά τα εργαστήρια δεν υπάρχει συνεχώς σύνδεση στο διαδίκτυο (internet)  ούτε επιπλέον σύγχρονος εξοπλισμός για να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί (εκτυπωτής, σαρωτής, κάμερες, μικρόφωνα, ψηφιακοί προβολείς (projector)).

Β. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 79 και το ΦΕΚ 109/2017 το μάθημα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία μπορεί να διδαχθεί και από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι είναι κάτοχοι πιστοποίησης Β΄ επιπέδου ΤΠΕ στην ουσία δηλαδή κάτοχοι ενός απλού προγράμματος επιμόρφωσης και όχι πτυχίου.

Γ. Με τον Νόμο 4692/2020 "Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις" εισάγεται πιλοτικά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια η εκπαίδευση δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και με την Υπουργική Απόφαση Φ.7/79511/ΓΔ4/2020 - ΦΕΚ 2539/Β/24-6-2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: "Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" ορίζεται:

 • ο 4ος θεματικός κύκλος: “Δημιουργώ και Καινοτομώ - Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία / Χτίσε νέες ιδέες, δώσε νέες λύσεις” να έχει επιμέρους θεματικές ενότητες εκτός των άλλων Ρομποτική, STEM και Νέες

Τεχνολογίες και    

 • οι αναθέσεις της πιλοτικής υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων να είναι οι εξής: α) Στο Νηπιαγωγείο οργανώνουν, συντονίζουν, διδάσκουν οι Νηπιαγωγοί (ΠΕ60). β) Στο Δημοτικό οργανώνουν, συντονίζουν, διδάσκουν με προτεραιότητα οι Δάσκαλοι (ΠΕ70) και ακολούθως όλες οι ειδικότητες που υπηρετούν στη σχολική μονάδα.

Τα εύλογα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι τα εξής:

 1. Πώς θα εφαρμοσθούν σε αυτά τα “εργαστήρια” οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για τη διαχείριση της ύλης στο μάθημα   «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.)»  οι οποίες αναφέρονται σε: εννοιολογικούς χάρτες,  οπτικό προγραμματισμό, επεξεργασία εικόνας και ήχου, δημιουργία κινούμενων σχεδίων, διαδίκτυο,  ιστολόγια, παρουσιάσεις, πολυμέσα και εκπαιδευτική ρομποτική;
 2. Πως θα υλοποιηθούν οι θεματικές ενότητες: Ρομποτική, STEM και Νέες Τεχνολογίες των εργαστήριων δεξιοτήτων με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό;
 3. Πως θα οικοδομήσουν οι μαθητές ψηφιακή παιδεία και γραμματισμό όταν κάθονται 3-4 μαζί σε έναν υπολογιστή ο οποίος υπολειτουργεί κιόλας;
 4. Γιατί ενώ μόνο οι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 έχουν το καταλληλότερο γνωστικό  υπόβαθρο για να διδάξουν το μάθημα ΤΠΕ δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων να το διδάξουν έχοντας παρακολουθήσει απλά ένα σεμινάριο; Δεν υπομονεύεται έτσι μια ολόκληρη επιστήμη; Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 ενώ είναι αυτοί που συντηρούν τα εργαστήρια πληροφορικής, αυτοί που παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε όλους ενώ δεν αποτελούν καθήκοντά τους και αυτοί που στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση υποστήριξαν και κράτησαν όλη την προσπάθεια λόγω έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων πολλών εκπαιδευτικών, είναι και αυτοί που τελικά αδικούνται με την «πρόχειρη» ανάθεση του αντικειμένου τους σε εκπαιδευτικούς χωρίς πτυχίο πληροφορικής.
 5. Δεδομένου ότι:
  • Η Ρομποτική είναι κλάδος της τεχνολογίας που ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη ρομπότ και αποτελεί συνδυασμό πολλών άλλων επιστημών, κυρίως  δε της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας.
  • Το “STEM” είναι μια προσέγγιση στην εκπαίδευση που σχεδιάζεται ώστε στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, που είναι ζωτικής σημασίας για μια βασική κατανόηση του σύμπαντος, να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η Επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν.
  • Στις Νέες Τεχνολογίες οι μαθητές αξιοποιώντας τις ΤΠΕ αναζητούν πληροφορίες για διάφορες εφαρμογές σε επίλυση καθημερινών προβλημάτων, χρησιμοποιούν λοιπόν δημιουργικά εφαρμογές λογισμικού
  • Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 είναι αυτοί που γνωρίζουν τα κιτ ρομποτικής, είναι αυτοί που έχουν σπουδάσει προγραμματισμό και είναι αυτοί που συμμετέχουν με τους μαθητές τους χρόνια τώρα σε  μαθητικά συνέδρια και  διαγωνισμούς Ρομποτικής και Πληροφορικής.

Γιατί δε γίνεται είτε πρωταρχική ανάθεση των θεματικών ενοτήτων: Ρομποτική, STEM και Νέες Τεχνολογίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 ή αύξηση των ωρών της Πληροφορικής ενσωματώνοντας και τις παραπάνω θεματικές ενότητες; 

Ζητάμε: 

 • Ολικό εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων πληροφορικής.
 • Την ανάθεση του μαθήματος ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποκλειστικά και μόνο  σε εκπαιδευτικούς ΠΕ86
 • Την ανάθεση των θεματικών ενοτήτων: Ρομποτική, STEM και Νέες Τεχνολογίες του 4ου  θεματικού κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρωταρχικά σε εκπαιδευτικούς ΠΕ86 και στη συνέχεια στις υπόλοιπες ειδικότητες για την υλοποίηση συνδιδασκαλίας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση σας κάνουμε γνωστό ότι θα κινηθούμε με κάθε πρόσφορο και νομικό μέσο που διασφαλίζει τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Προκλητικός ο θείος του Γυναικοκτόνου: "Δεν είστε όλοι θύματα"

Νέες Χιλιάδες Προσλήψεις αναπληρωτών σήμερα - ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 24/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Χανιά: Αποτροπιασμός από τις έες αποκαλύψεις για το μαρτύριο του 19χρονου - «Θα σε σταυρώσουμε σαν τον Χριστό»
Απειλές και πιέσεις για να μην αποκαλύψει το μαρτύριό του φέρεται να δεχόταν ο 19χρονος από τα Χανιά που κακοποιούνταν σεξουαλικά - Ιερείς και άλλα...
Χανιά: Αποτροπιασμός από τις έες αποκαλύψεις για το μαρτύριο του 19χρονου
ΕΟΠΠΕΠ: Ξεκίνησαν οι εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης
Ξεκίνησαν την Παρασκευή οι εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης - Ημερομηνίες
ΕΟΠΠΕΠ: Ξεκίνησαν οι εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης