Νέα έρευνα του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ για την τηλεκπαίδευση
Με θέμα: «Δύο όψεις της τηλεκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας: Μορφωτικές ανισότητες και συνέπειες στα εργασιακά δικαιώματα»

Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ αποφάσισε την πραγματοποίηση μελέτης με θέμα «Δύο όψεις της τηλεκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας: Μορφωτικές ανισότητες και συνέπειες στα εργασιακά δικαιώματα», την αναλυτική περιγραφή των παραμέτρων της οποίας φαίνεται παρακάτω.

Η  μελέτη υποστηρίζεται από δύο ερωτηματολόγια, ένα προς τις σχολικές μονάδες, το οποίο αποσκοπεί στη συλλογή αντικειμενικών στοιχείων και συμπληρώνεται ένα από κάθε σχολική μονάδα και ένα ατομικό ερωτηματολόγιο προς τους/τις εκπαιδευτικούς, το οποίο αποσκοπεί στην καταγραφή στάσεων των εκπαιδευτικών, και συμπληρώνεται από όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία τις β/θμιας εκπαίδευσης.

Για την υλοποίηση της παρούσας μελέτης ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση στη  συμπλήρωση των εν λόγω ερωτηματολογίων. 

Είναι σημαντικό η υποβολή των ερωτηματολογίων να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό λόγω του επίκαιρου χαρακτήρα της έρευνας.

Οι σύνδεσμοι για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της μελέτης είναι οι ακόλουθοι:

α) ερωτηματολόγιο προς σχολικές μονάδες

β) ατομικό ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς


Μελέτη με θέμα: «Δύο όψεις της τηλεκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας: Μορφωτικές ανισότητες και συνέπειες στα εργασιακά δικαιώματα»

Από τις 9 Νοεμβρίου 2020 τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της δια ζώσης διδασκαλίας και η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η ΟΛΜΕ έχει τη θέση ότι η δια ζώσης διδασκαλία δεν υποκαθίσταται από την τηλεκπαίδευση και ότι η τελευταία αποτελεί λύση ανάγκης, καθώς δημιουργεί σοβαρά ζητήματα μορφωτικών ανισοτήτων. Στη βάση αυτής της θέσης έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις προκειμένου να αμβλυνθούν οι ανισότητες και να υπάρξει ομαλή επιστροφή των μαθητών/τριών στη δια ζώσης διδασκαλία, με όσο το δυνατόν μικρότερο μορφωτικό κόστος και όσο γίνεται μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια.

Η παρούσα μελέτη οργανώνεται σε δύο ενότητες:

Η πρώτη ενότητα «Μορφωτικές ανισότητες» διερευνά μια σειρά από ζητήματα προκειμένου:

α) να εκτιμηθούν οι διαστάσεις πιθανών μορφωτικών/εκπαιδευτικών ελλειμμάτων και πιθανών  μορφωτικών/εκπαιδευτικών ανισοτήτων που οξύνει ή δημιουργεί η τηλεκπαίδευση 

β) να διατυπωθούν μια σειρά από προτάσεις, ώστε να αμβλυνθεί το παιδαγωγικό/μορφωτικό κόστος για τους/τις μαθητές/τριες στο άμεσο μέλλον

γ) να διατυπωθούν μια σειρά από προτάσεις για την ασφαλή επαναλειτουργία της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να μειωθούν (όσο το επιτρέπουν και τα επιδημιολογικά δεδομένα) οι πιθανότητες εκ νέου αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η δεύτερη ενότητα διερευνά πιθανές συνέπειες της τηλεκπαίδευσης από τη σκοπιά των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών προκειμένου:

α) να εκτιμηθούν οι διαστάσεις πιθανών συνεπειών στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών

β) να διατυπωθούν μια σειρά από προτάσεις, ώστε να προστατευθούν κεκτημένα δικαιώματα

γ) να διερευνηθεί η πιθανότητα ανάδειξης νέων απειλών στα δικαιώματα που έως τώρα δεν είχαν συμπεριληφθεί στις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών (π.χ. προσωπικά δεδομένα, πνευματικά δικαιώματα, ιδιωτικότητα κλπ).

Τα επιμέρους ζητήματα που διερευνώνται είναι τα εξής:

 1. Παιδαγωγικά ζητήματα: διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν την ένταση των μορφωτικών ανισοτήτων ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες, τη γενίκευση και την αύξηση των μαθησιακών κενών. Διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν στην κάλυψη της διδακτέας ύλης ποσοτικά και ποιοτικά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και εν γένει παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και διδακτικών ζητημάτων που σχετίζονται με την χρήση της τηλεκπαίδευσης, το χαρακτήρα της, και το πιθανό μορφωτικό κόστος.
 2. Ψυχοκοινωνικά ζητήματα: ζητήματα επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλεπίδρασης των μαθητών μεταξύ τους και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, ζητήματα εξαρτήσεων
 3. Επάρκεια τεχνολογικού εξοπλισμού και υποδομής σε εκπαιδευτικές μονάδες και μαθητές/μαθήτριες, προβλήματα λειτουργίας πλατφόρμας webex
 4. Ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν σε ευάλωτες μαθητικές ομάδες: μαθητές/τριες με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, μαθητές/τριες με προσφυγικό υπόβαθρο, έγκλειστοι φυλακών.
 5. Ανισότητες στην τηλεκπαίδευση ανάμεσα στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση: το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 6. Διερεύνηση στάσεων για τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς επαναλειτουργίας των σχολείων.
 7. Εργασιακά ζητήματα:
  -
  Παραβίαση ωραρίου, ιδιωτικού χώρου-εξοπλισμού, ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων των παραγόμενων από τους εκπαιδευτικούς υλικών, προστασία προσωπικών δεδομένων.
  - Κίνδυνος χρησιμοποίησης της τηλεκπαίδευσης για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, μείωση προσλήψεων, εργασιακή επισφάλεια, αξιοποίηση των επισφαλών εκπαιδευτικών μέσω της τηλεκπαίδευσης για χτύπημα του συνδικαλισμού.

Μεθοδολογία:

α) αξιοποίηση ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας,

β) πρωτογενής ποσοτική έρευνα με συμπλήρωση ερωτηματολογίου από εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και από σχολικές μονάδες, ΕΛΜΕ,

γ) ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις ETUCE, EI, UNESCO, UNICEF.

Περίοδος αναφοράς: Νοέμβριος 2020– Ιανουάριος 2021.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα