Διευκρινίσεις ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως προς τις διεπιστημονικές επιτροπές και τη δημιουργία τους
Ανακοίνωση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Συνάδελφοι/ες, θα θέλαμε σας επιστήσουμε την προσοχή όσον αφορά το θέμα των διεπιστημονικών ομάδων.
Οι διεπιστημονικές ομάδες που πρόκειται να δουλέψουν ανά Σύλλογο και στη συνέχεια κεντρικά ως επιτροπή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα και χρειαζόμαστε τη συνδρομή όλων σας.

Ο σκοπός της ειδικής επιτροπής είναι η κατάθεση προτάσεων για τη σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ- ΕΒΠ στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και το σημαντικό ρόλο των ΚΕΣΥ ως προς το συντονισμό και την υποστήριξη των σχολικών μονάδων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.  Προσδοκία μας η επιτροπή να αποτελείται απ’ όλες τις ειδικότητες, όσο είναι αυτό εφικτό.

Η σκέψη μας είναι να μπορούν να διατυπωθούν προτάσεις από τη βάση με τη συμμετοχή όποιων μελών το επιθυμούν. Ο κάθε Σύλλογος θα αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί τις προτάσεις, την τεκμηρίωσή τους και αν θα είναι δια ζώσης ή μέσω email. Από το παράδειγμα των ομάδων εργασίας του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, θεωρούμε χρήσιμες κάποιες συναντήσεις δια ζώσης μεταξύ των ομάδων που θα δημιουργηθούν ανά ΣΕΕΠΕΑ. 

Παράλληλα θα φτιαχτεί από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαμερισμού αρχείων όπου σε αυτό θα έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη των ομάδων, θα μπαίνει κάθε θεωρητικό, βιβλιογραφικό, παραδείγματα καλών πρακτικών, εκπαιδευτικής νομοθεσίας υλικό, όπως επίσης και οι προτάσεις κάθε Συλλόγου (αυτό θα βοηθήσει πολύ την ασύγχρονη επικοινωνία). Επειδή όμως στην τελική της μορφή η επιτροπή θα πρέπει να είναι ευέλικτη και όχι πολυπληθής από τον κάθε Σύλλογο θα υπάρχει ένας συντονιστής ο οποίος θα είναι υπεύθυνος να μεταφέρει το σκεπτικό της ομάδας του κάθε Συλλόγου. Αυτό λοιπόν που σας προτείνουμε είναι να σκεφτείτε ποιος θα μπορούσε να είναι συντονιστής, μπορεί να είναι κάποιος από το ΔΣ, αιρετός ή κάποιος συνάδελφος που θα βοηθήσει στην επιστημονική τεκμηρίωση. 

Οι θεματικές των υποομάδων θα είναι σύμφωνα με τους στόχους που έχουμε θέσει και θα αφορούν αποκλειστικά τη γενική εκπαίδευση: α. Δίχρονη προσχολική β. Πρωτοβάθμια γ. Δευτεροβάθμια δ. ΚΕΣΥ

Θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από εμάς και φυσικά και το ρόλο που θα διαδραματίσει το ΙΜΕΓΕΕ. Λόγω ότι το ΙΜΕΓΕΕ έχει εκλογές μέσα στον Οκτώβριο, η συνεργασία θα υλοποιηθεί από το νέο ΔΣ.

Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως ο κάθε σύλλογος θα πρέπει να ενημερώσει τα μέλη του για τον τρόπο θα απευθυνθούν σε εκείνον (π.χ. email σε όλα τα ενεργά τακτοποιημένα μέλη, ανακοίνωση στα μέσα δικτύωσης από τους ίδιους και ανάρτηση στο Blog της ΠΟΣΕΕΠΕΑ). 
 

σχετικά άρθρα

«Ικέτιδες του χθες, του σήμερα ικέτες»: Στο youtube η βραβευμένη ταινία του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης
«Ικέτιδες του χθες, του σήμερα ικέτες»: Στο youtube η βραβευμένη ταινία του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης
Γράφει η Τζένη Σιούτη, εκπαιδευτικός, υπεύθυνη πολιτιστικής ομάδας, 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης
«Ικέτιδες του χθες, του σήμερα ικέτες»: Στο youtube η βραβευμένη ταινία του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης