Η ΕΛΜΕ Χανίων για την περιγραφική αξιολόγηση
Η περιγραφική αξιολόγηση επιτείνει τον ανταγωνισμό και την ιεραρχική ταξινόμηση των μαθητών

Με το υπ’ αριθμόν έγγραφο 20116/Δ2/11-02-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς τάξης να συμπληρώσουν δελτία περιγραφικής αξιολόγησης για τους μαθητές που παίρνουν μέρος στην Ενισχυτική Διδασκαλία. Ο υπεύθυνος του Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης “λαμβάνει υπόψη του τα δελτία περιγραφικής αξιολόγησης στη σύνταξη της ενδιάμεσης και της τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, που υποβάλει στη Σ.Ο.Δ.Α.Ε. της οικείας Δ.Δ.Ε.”

  Άλλωστε με καταληκτική ημερομηνία την 19η Απριλίου 2019, το υπ. Παιδείας συνεχίζει τις επιμορφώσεις (μέσω ΕΣΠΑ) για την περιγραφική αξιολόγηση μαθητών. Προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή, επιμορφώσεις συντονιστών και το ανάλογο έντυπο υλικό: ο οδηγός εκπ/κού, το θεωρητικό πλαίσιο, η μεθοδολογία, τα κριτήρια, καθώς και τα σενάρια ανάπτυξης διαδικασιών περιγραφικής αξιολόγησης. Στην ενδιάμεση έκθεση του ΟΟΣΑ, και στο τριετές σχέδιο της κυβέρνησης για την Εκπαίδευση, υπήρξαν σχεδιασμοί για την περιγραφική αξιολόγηση σε Δημοτικό-γυμνάσιο, με υποδείξεις των «θεσμών».

  Κι ενώ οι διαδικασίες αυτές προχωράνε "εν κρυπτώ" χωρίς κανένα διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότηταγια ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών, έφτασαν και στα Γυμνάσια του Ν. Χανίων έγγραφα για την επιμόρφωση των διευθυντών σχολικών μονάδων στην περιγραφική αξιολόγηση. Μάλιστα τους ζητήθηκε να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς στους Συλλόγους Διδασκόντων συντάσσοντας Πρακτικό Συλλόγου για την ενημέρωση (με προτεινόμενο σχέδιο Πρακτικό σταλμένο από κάποιον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου).

Για το θέμα αυτό επισημαίνουμε τα εξής:

1. Ως ΕΛΜΕ Χανίων έχουμε σταθερά υποστηρίξει τη θέση ότι η αξιολόγηση/βαθμολογία των μαθητών που εφαρμόζεται σήμερα αποτελεί ένα εργαλείο διαχωρισμού των μαθητών/-τριών σε ικανούς και μη ικανούς, συνδιαμορφώνοντας τους όρους της σχολικής αποτυχίας και προσανατολίζοντας τη διδακτική πράξη σε διαρκείς μετρήσιμες δοκιμασίες που υπηρετούν τη βαθμολογική κατάταξη των μαθητών σε βάρος της λειτουργίας της μάθησης.

2.  Δεν τρέφουμε καμιά αυταπάτη για την παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης στο σημερινό σχολείο. Η αξιολόγηση, ποσοτική ή περιγραφική, επιτείνει τον ανταγωνισμό, την εξατομίκευση και την ιεραρχική ταξινόμηση των μαθητών. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα αποτελέσματα κάθε μορφής αξιολόγησης των μαθητών, είτε περιγραφικής είτε αριθμητικής, η οποία μέσω του ατομικού φακέλου κάθε μαθητή οργανώνεται μέσα από τεχνοκρατικούς δείκτες, οι οποίοι δεσμεύουν τα σχολεία γύρω από τους στόχους της κυρίαρχης πολιτικής, μπορούν να αποτελέσουν μια τεράστια λεπτομερή βάση δεδομένων για την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

3.  Η περιγραφική αξιολόγηση, όπως και η ποσοτική, αντιμετωπίζοντας ατομικά το ζήτημα της μάθησης και εξατομικεύοντας τη σχολική αποτυχία, αθωώνει τους κοινωνικούς καθορισμούς της σχολικής απόδοσης, ιδιαίτερα σε μια κοινωνία κατεστραμμένη κυριολεκτικά από την πολιτική των μνημονίων, της ανεργίας και της φτώχειας. Αναζητά στο άτομο, το οποίο το θεωρητικοποιεί ως ένα σύνολο επιμέρους τυποποιημένων και στεγανοποιημένων μεταξύ τους συμπεριφορών και δεξιοτήτων (π.χ. προσοχή, επιμέλεια, συγκέντρωση, γλωσσικές δεξιότητες κτλ ), την κύρια αιτία των εκπαιδευτικών προβλημάτων.

Η περιγραφική αξιολόγηση επιπλέον νομιμοποιεί  μια τεχνοκρατική προσέγγιση για την παιδαγωγική πρακτική, διευρύνοντας το εύρος του ιδεολογικού και πειθαρχικού ελέγχου των μαθητών. Οι μαθητές δεν θα κρίνονται μόνο στο πεδίο της γνωστικής τους επίδοσης, αλλά και στο πεδίο της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς, διαμορφώνοντας πιο εκτεταμένα πεδία ελέγχου και ιεραρχικής ταξινόμησης.  Σε κάθε περίπτωση είναι ο μαθητής αυτός που πρέπει να αναδιαμορφωθεί και όχι το σχολείο και η σχολική πραγματικότητα.

4. Μέσω της περιγραφικής αξιολόγησης στην πραγματικότητα το Υπουργείο επιδιώκει μία ουσιαστική παρέμβαση στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τεμαχίζοντας τη γνώση σε επιμέρους διδακτικούς στόχους και δεξιότητες που θα αφορούν επιμέρους κριτήρια σε διάφορα μαθήματα καταργώντας την ίδια τη γνώση .

5.  Αλήθεια ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο το Υπουργείο ετοιμάζεται να επιβάλει την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών; Μήπως είναι πραγματικά οι εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών, όπως με υποκρισία υποστηρίζει το ΙΕΠ; Και αν το Υπουργείο Παιδείας ενδιαφέρεται τόσο για τους μαθητές μας και τις ανάγκες τους γιατί διατηρεί υπερφορτωμένα τμήματα 28 μαθητών; Γιατί έχει αποψιλώσει όλους τους υποστηρικτικούς θεσμούς, τις βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια, την ενισχυτική διδασκαλία; Ποιος ακριβώς θα υλοποιήσει την «περιγραφική αξιολόγηση» σε ένα σχολείο χωρίς καμιά διοικητική υποστήριξη, με εκπαιδευτικούς υπερφορτωμένους με εξωδιδακτικό - διοικητικό έργο μέσα στο σχολείο, που πηγαινοέρχονται σε 2-3-4 και 5 σχολεία, με μονόωρα μαθήματα, με 150 και 200 ή και 400 μαθητές που ούτε το όνομά τους δεν προλαβαίνουν να μάθουν; Πρόκειται για ένα γραφειοκρατικό εργαλείο στα πλαίσια της εναρμόνισης με την εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε.-ΟΟΣΑ που καθόλου δεν συμβάλλει στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών. Αντίθετα κινείται στη λογική να φορτώσει με επιπλέον καθήκοντα τους εκπαιδευτικούς, να διευρύνει  ακόμα περισσότερο τον εργάσιμο χρόνο.

6.  Ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε ότι η αποτίμηση της μαθησιακής πορείας του μαθητή είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων που δεν μπορούν να χωρέσουν σε κανένα τυποποιημένο αξιολογικό σχήμα. Η ανατροφοδότηση της παιδαγωγικής πρακτικής, ο καλύτερος σχεδιασμός του εκπαιδευτικού έργου η εξατομίκευση της διδασκαλίας, μπορούν να γίνουν και χωρίς γραπτή αποτύπωση και αξιολογικό χαρακτηρισμό.

7.  Για εμάς είναι κομβικό ζήτημα οι γονείς να μπορούν να παρακολουθούν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τη μαθησιακή πορεία των παιδιών τους. Για να γίνει αυτό, αναγκαίες προϋποθέσεις είναι η λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων με μόνιμο προσωπικό, άρα με σταθερή και μόνιμη εργασία, μέσω μαζικών μόνιμων διορισμών, ο εκδημοκρατισμός του σχολείου με την αναβάθμιση της παιδαγωγικής ελευθερίας του συλλόγου διδασκόντων. Μόνο ένα σχολείο χωρίς ελαστική απασχόληση, ένα σχολείο πολιτιστικό και μορφωτικό κέντρο με τους αναγκαίους υποστηρικτικούς θεσμούς για τη λειτουργία του, μπορεί να διασφαλίσει τον αναγκαίο συλλογικό προγραμματισμό της παιδαγωγικής πράξης, με τις όποιες προσαρμογές στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών μας και των οικογενειών τους. Μόνο έτσι οι γονείς θα παρακολουθούν τη μαθησιακή πορεία του παιδιού τους και να αναζητήσουν δημόσια στήριξη για τη μόρφωσή του, χωρίς να καταφεύγουν στην παραπαιδεία και σε ποικίλες ιδιωτικές υπηρεσίες (ψυχολόγοι, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα κ.τ.λ.) που ανθίζουν λόγω της ιδιωτικοποίησης του δικαιώματος στη μόρφωση.

7. Φυσικά το Υπουργείο  θα απορροφήσει  τα γνωστά κονδύλια ΕΣΠΑ που προορίζονται για την υλοποίηση της περιγραφικής αξιολόγησης  στα σχολεία και να στηρίξει τις αλλαγές που προβλέπονται και ψηφίστηκαν στα μνημόνια και τις  σχετικές  οδηγίες της ΕΕ και των θεσμών.

  Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν, όπως κάνουν μέχρι τώρα, να εναντιώνονται σε όλους τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, που με το μανδύα μια δήθεν «προοδευτικότητας» εκσυγχρονίζουν και τελειοποιούν ένα σύστημα που κινείται εντός των κεντρικών επιδιώξεων κυβέρνησης ΕΕ και ΟΟΣΑ, αναφορικά με το δημόσιο σχολείο.

 

Γι' αυτό:

 ·Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες και ούτε να συντάξουν κανενός είδους Πρακτικό "ενημέρωσης" για την περιγραφική αξιολόγηση.

·Η ΕΛΜΕ παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη για μη συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά στην περιγραφική αξιολόγηση.

·Καλούμε την ΟΛΜΕ να τοποθετηθεί σε αντίστοιχη κατεύθυνση.
-- 

    Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ALFAVITA.GR

Μόρια αναπληρωτών: Μοριοδοτούμενο Εξ αποστάσεως ECDL - Πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ

Νέα τμήματα στο 400 ωρών εξ αποστάσεως σεμινάριο "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης"

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

«Κανείς δεν αναφέρεται στους χιλιάδες απόφοιτους με το παλαιό σύστημα και την κατάφωρη αδικία που συντελείται»
«Κανείς δεν αναφέρεται στους χιλιάδες απόφοιτους με το παλαιό σύστημα και την κατάφωρη αδικία που συντελείται»
Μία ακόμα ανοιχτή επιστολή συμμετέχουσας στις πανελλαδικές εξετάσεις με το παλαιό σύστημα προς την υπουργό Παιδείας έλαβε και δημοσιεύει το...
«Κανείς δεν αναφέρεται στους χιλιάδες απόφοιτους με το παλαιό σύστημα και την κατάφωρη αδικία που συντελείται»
Δίχρονη προσχολική αγωγή: Η ένωση γονέων Ηρακλείου για τα προβλήματα στέγασης στο δήμο
Δίχρονη προσχολική αγωγή: Η ένωση γονέων Ηρακλείου για τα προβλήματα στέγασης στο δήμο
«Καλούμε τους γονείς να μην αποδεχτούν αυτή την κατάσταση, να θεωρούν δεδομένο το στιβαγμα των παιδιών, τη λυόμενη αίθουσα, τις άθλιες αυτές συνθήκες...
Δίχρονη προσχολική αγωγή: Η ένωση γονέων Ηρακλείου για τα προβλήματα στέγασης στο δήμο
Κ. Μπογδάνος: «Θα είμαι στο δρόμο ως βουλευτής της ΝΔ κι ας βρυχάται δίπλα το φάντασμα του Χίτλερ»
Κ. Μπογδάνος: «Θα είμαι στο δρόμο ως βουλευτής της ΝΔ κι ας βρυχάται δίπλα το φάντασμα του Χίτλερ»
Σε μια προκλητική ανάρτηση στο twitter, στην οποία μιλά για... «μπάχαλους ισλαμολάγνους» και «φάντασμα του Χίτλερ» προχώρησε ο βουλευτής της ΝΔ, μετά...
Κ. Μπογδάνος: «Θα είμαι στο δρόμο ως βουλευτής της ΝΔ κι ας βρυχάται δίπλα το φάντασμα του Χίτλερ»