Thumbnail
Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση απόφασης ΠΥΣΠΕ»

«Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών»

«Εξέταση αίτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για βελτίωση θέσης»

«Παράταση μετακίνησης εκπαιδευτικών»

«Εξέταση αιτήσεων  αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη»

Θέμα 1ο: «Τροποποίηση απόφασης ΠΥΣΠΕ».

Η τροποποίηση αφορά τις ώρες διάθεσης εκπαιδευτικού. Έχουμε τονίσει πως για το σωστό προγραμματισμό θα πρέπει να ζητούνται οι πραγματικές ώρες εκπαιδευτικών από κάθε σχολική μονάδα και η διάθεση να γίνεται από το ΠΥΣΠΕ. Το ΠΥΣΠΕ είναι αρμόδιο για τη διάθεση, την εξαγωγή, αλλά και την επικαιροποίηση των λειτουργικών αναγκών.

Θέμα 2ο: «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών»

Όλες οι αιτήσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα αφού υπήρχαν τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

Θέμα 3ο: «Εξέταση αίτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για βελτίωση θέσης»

Η αίτηση απορρίφθηκε καθώς δεν υπήρχε λειτουργικό κενό στην περιοχή που αιτείται η συνάδελφος να μετακινηθεί.

Θέμα 4ο: «Παράταση μετακίνησης εκπαιδευτικών»

Οι δύο από τις τρεις μετακινήσεις είχαν εγκριθεί σε προηγούμενο ΠΥΣΠΕ. Για τη μετακίνηση εκπαιδευτικού από απομακρυσμένο σχολείο του νομού, σε κενό που δημιουργήθηκε, οι αιρετοί τοποθετήθηκαν ως εξής. Ζητούμε να γίνεται διαφανής διαδικασία για τη μετακίνηση των συναδέλφων με αιτήσεις και προσμέτρηση των μορίων. Οι μετακινήσεις να γίνονται από το ΠΥΣΠΕ.  Σε περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται για την προστασία συναδέλφου, μιας και αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε καθήκοντα, να γίνεται η αλλαγή με ενημέρωση και συνεδρίαση  του ΠΥΣΠΕ.  

Θέμα 5ο: «Εξέταση αιτήσεων  αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη»

ξετάστηκαν 26 αιτήσεις και οι 15  εγκρίθηκαν. Απορρίφθηκαν οι 5 λόγω ελλιπών δικαιολογητικών και ζητήσαμε από την υπηρεσία να ενημερώσει τους συναδέλφους προκειμένου να προσκομίσουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε τέσσερις περιπτώσεις δεν έχει προσκομιστεί η σύμβαση εργασίας. Ακόμα σε τρεις περιπτώσεις δεν αναφέρονταν το καθεστώς σύμβασης (μειωμένου-πλήρους ή οι ώρες εργασίας). Οι εν λόγω συνάδελφοι δεν έχουν αναγνωρίσει την προϋπηρεσία τους ούτε σαν μισθολογική επειδή ο φορέας απασχόλησης δεν έχει τα απαραίτητα στοιχεία.

Σε δύο περιπτώσεις δεν αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία λόγω συνάφειας τίτλου σπουδών. Στη μια  περίπτωση συνάδελφος που είχε πτυχίο δημοτικής εκπαίδευσης εργάστηκε ως νηπιαγωγός σε ΚΔΑΠ. Στην άλλη περίπτωση συνάδελφος δάσκαλος εργάστηκε με το δεύτερο πτυχίο ως Φυσικός. Επειδή η ειδικότητα αυτή δεν  υπάρχει στην Α/θμια απορρίφθηκε. Αν πχ δούλευε με δεύτερο πτυχίο ως καθηγητής  πληροφορικής που υπάρχει στην A/θμια αναγνωρίζεται. Είναι παράλογο αυτό το κομμάτι του νόμου γι αυτό θεωρούμε ότι το γράμμα του νόμου θα πρέπει να αλλάξει.

Θέμα 6ο: «Aνάθεση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων εκτός έδρας οργανικής θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης»

Το θέμα αυτό μπήκε προ ημερησίας διάταξης για την ορθή τήρηση του έννομου της διαδικασίας που διέπει την συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών. Η διαδικασία γίνεται μόνο από  το ΠΥΣΠΕ όπως προβλέπεται από τον 1566/85 αρ. 14. Παρουσιάστηκαν 3 από τους 7 αναπληρωτές που προσλήφθηκαν. Η συμπλήρωση έγινε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δυστυχώς με τα ψίχουλα που στέλνει στη μέση της χρονιά το υπουργείο δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία σχολική μονάδα σε όλη την έκταση του ωραρίου της.

Επειδή γινόμαστε δέκτες παραπόνων για τον τρόπο συμπλήρωσης ωραρίου, διευκρινίζουμε ότι η διαδικασία αφορά μόνο το ΠΥΣΠΕ. Το άρθρο 11 του ΠΔ 79,  αναφέρει ότι ο σχολικό σύμβουλος εισηγείται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο πως θα διατεθούν τα πλεονάσματα ωρών των σχολικών μονάδων. Οι σύμβουλοι που μπαίνουν, αν μπαίνουν,  στο ρόλο του ΠΥΣΠΕ το κάνουν παράτυπα. ΠΔ 79 αρ 11 παρ 12

Ακόμα ένα σημαντικό θέμα:

Ζητήσαμε στα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα να μπει ο καθορισμός των νέων λειτουργικών κενών. Το ΠΥΣΠΕ είναι υπεύθυνο (ν. 3848/10 αρ. 7) για την αποτύπωση νέων λειτουργικών κενών.

Καθορισμός λειτουργικών κενών σύμφωνα με το Ν 3848/10 αρ 7 παρ 5 «Ο προσδιορισμός των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 3».

Καταψηφίζουμε όλες τις συμπληρώσεις οι οποίες  έρχονται εκ των υστέρων και τις καταγγέλλουμε στην περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Κρήτης και στο Υπουργείο.

Σε περιπτώσεις που δίνουν «έτοιμη συμπλήρωση» στους συναδέλφους, να θυμηθούμε ότι αυτό γίνεται από το ΠΥΣΠΕ,  όπως προβλέπεται στον 50/96 όπως αυτός συμπληρώνεται από τον 100/97.

Συνεπώς όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία τοποθετεί ο Διευθυντής εκπαίδευσης όπως προβλέπεται από το καθηκοντολόγιο. Θέση του κλάδου είναι να τοποθετεί το ΠΥΣΠΕ. Η συμπλήρωση ωραρίου γίνεται από το ΠΥΣΠΕ. Τα κενά βγαίνουν από το συμβούλιο , δίνονται στους συναδέλφους και γίνεται η συμπλήρωση ωραρίου.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης& Γιάννης Πασπαράκης,  Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα  alexandro.alexak@gmail.com&ypasparakis@sch.gr

 


Παράθεμα με το νομικό πλαίσιο:

 1.  Την αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη.

Με το νομικό πλαίσιο του 4024/11 ο βαθμός και το ΜΚ ήταν συνδεδεμένα. Με το νέο μισθολόγιο 4354/15 αποσυνδέεται ο βαθμός από το ΜΚ.  Οι βαθμοί ορίζονται σε Α, Β και Γ.

Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη. Η προϋπηρεσία χωρίζεται σε προϋπηρεσία για μισθολογική και προϋπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο. Η προϋπηρεσία που αφορά τη μισθολογική εξέλιξη θα πρέπει να έχει διανυθεί  σε φορείς οι οποίοι υπάγονται στο αρ 7 παρ 1 του Ν 4354/15 με σύμβαση εργασίας.

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα διέπεται από το ΠΔ 69/16 το Ν 4452/17 και με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που το ακολουθούν Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389 και τις 92665/Ε2/2-6-2017 (ΑΔΑ: 678Θ4653ΠΣ-ΕΕ7) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της 35527/Ε2/03-03-2017 (ΑΔΑ:ΩΩΓΩ4653ΠΣ-Ψ13) και η εγκύκλιοςΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426 . Ορίζουν στην παρ. 6 του αρ. 98 του Υ.Κ. και του Π.Δ. 69/2016 ότι πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

      να έχει διανυθεί προ του διορισμού /πρόσληψης του υπαλλήλου.

      να έχει παρασχεθεί εκτός δημοσίου τομέα. Εν προκειμένω υπενθυμίζεται ότι προϋπηρεσία σε ν.π.ι.δ. του δημοσίου δύναται να αναγνωριστεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρ. 98 του Υ.Κ..

      Τέλος η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου που δύναται να αναγνωριστεί για βαθμολογική εξέλιξη ορίζεται στο άρθρο 9 του 4452/17.

 

Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται:

 1. Η νομική μορφή που είχε ο φορέας κατά το χρόνο που διανύθηκε η προϋπηρεσία να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, δηλαδή κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο εξέτασης της αιτήσεως από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Εν προκειμένω διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις, προϋπηρεσία υπαλλήλου κατηγορίας π.χ. ΠΕ κατά το χρόνο της ένταξης, η οποία αποκτήθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, δεν δύναται να αναγνωριστεί.
 2. Να είναι συναφής με τα αντικείμενα, στα οποία το προσωπικό απασχολείται ή είναι δυνατόν να απασχοληθεί.
 3. Η επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτείται, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία πρέπει να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας.
 4. Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε ο αιτών, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησής του.
 5. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του αιτούντος για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωρισθεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.
 6. Το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάζει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ και αποφαίνεται εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του υπηρεσιακού συμβουλίου. Με την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπολογισμός της ως πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό που ήδη κατέχει ο ενδιαφερόμενος.

Ακόμα να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με τον Ν. 4452/2017 

 1. Η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός δημοσίου τομέα, η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία. σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 ), αφορά στη βαθμολογική και μόνο ένταξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Συνεπώς, συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό που εντάσσεται ή κατέχει ο εκπαιδευτικός, δεν θεωρείται όμως απαιτούμενος χρόνος για προαγωγή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λ.χ. για μείωση ωραρίου.
 2. Όσον αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας, που παρασχέθηκε μόνο από τη δεύτερη ειδικότητα του εκπαιδευτικού, δεν μπορεί να αναγνωριστεί, δεδομένου ότι η απόδοση της 2ης ειδικότητας γίνεται στα πλαίσια της συνολικότερης αξιοποίησης των προσόντων των εκπαιδευτικών και για προσωρινή κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών (συμπλήρωση ωραρίου). Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή και εν προκειμένω η βαθμολογική κατάταξη πραγματοποιείται με βάση την κύρια ειδικότητά τους.
 3. Η προς αναγνώριση προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει παρασχεθεί με τον ίδιο τίτλο σπουδών ο οποίος αποτέλεσε τυπικό προσόν διορισμού. Για παράδειγμα, για τον φιλόλογο, ο οποίος δίδαξε σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών με Επάρκεια Ξένων Γλωσσών, δε δύναται να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία αυτή, γιατί προσφέρθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας. Αντίθετα, για τον εκπαιδευτικό που προσλήφθηκε σε Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης {κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών), ή ΠΕ04.01 (Φυσικών) κλπ.}, και δίδαξε μαθήματα πρώτης, δεύτερης ή τρίτης ανάθεσης, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του ανωτέρω νόμου.
 4. Επισημαίνεται ότι τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δημοσίου καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του  1566/85.

Μερικά ζητήματα στα οποία πρέπει  να εστιάσουμε  είναι τα εξής:

 1. Σε ερώτημα ποιος φορέας δύναται να βεβαιώσει για την ειδικότητα απασχόλησης του εκπαιδευτικού, στην περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης δεν υφίσταται (πτώχευση, διακοπή λειτουργίας Φροντιστηρίου κλπ.), τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να εξετάζουν και να αποφαίνονται εάν το περιεχόμενο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών καλύπτει με επάρκεια τις απαιτούμενες από τις ρυθμίσεις του Ν.4452/2017 προϋποθέσεις για αναγνώριση της προϋπηρεσίας.
 2. Όσον αφορά στην προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, διευκρινίζουμε ότι η βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης, απαιτείται σε κάθε περίπτωση, συνεπώς και για το ελεύθερο επάγγελμα ή σχέση έμμισθης εντολής ( περ.β, παρ.3, άρθρο 9).
 3. Σε περίπτωση που υπάρχουν ένσημα και από τη βεβαίωση του εργοδότη δεν προκύπτουν οι ώρες εργασίας, όπως επίσης σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός προσκομίζει δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών από κατ’ οίκον διδασκαλία, προκειμένου να εξεταστεί η αναγνώριση των προϋπηρεσιών αυτών, θα μπορούσαν να αναζητηθούν οι εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις οποίες ορίζεται το κατώτατο όριο βασικού ωρομισθίου για κάθε ώρα απασχόλησης και ανάλογα να υπολογίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας με το πραγματικό ποσό που προκύπτει από τα ένσημα και τα δελτία παροχής υπηρεσιών αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η Προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση καθορίζεται από τις διατάξεις του άρ. 9 παρ. 3 του Ν.2517/97 (Φ.Ε.Κ. 160Α') που αντικατέστησε την παρ.7 του άρ.13 του Ν.1566/1985, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (π.χ. ως διευθυντή σχολικής μονάδας), την οργανικότητα των σχολικών μονάδων και τα έτη υπηρεσίας τους.

Αναλόγως για τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης το ωράριο διδασκαλίας προσδιορίζεται από την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας του (σχετ.: άρ. 14 παρ. 13 Ν. 1566/85 και άρ. 48 παρ. 3 Ν. 2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 Α'). Επί των σχετικών διατάξεων εκδόθηκε η με αριθ. 204/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία ως υπηρεσία για τον υπολογισμό του ωραρίου νοείται μόνο η εκπαιδευτική, αυτή που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 34 του Ν. 3027/2002, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3687/2008. Ως εκ τούτου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις λαμβάνονται υπόψη οι αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στον παραπάνω νόμο και την σχετική εγκύκλιο.

 1. στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
 2. στα Μουσικά Σχολεία
 3. στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων
 4. για την Εφαρμογή του Προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης
 5. στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 6. στα Ναυτικά Λύκεια
 7. στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 8. στα Εκκλησιαστικά Σχολεία
 9. στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
 10. στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του άρθρου 9 παρ.2 του Ν.1566/85, άρθρο 41 παρ.4 του Ν.3762/2009
 11. στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα του άρ.59 του Ν.1566/85
 12. για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
 13. στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές
 14. στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του Ν.2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188 Α') που αντικαταστάθηκε με το αρ.2 του Ν.3687/2008(ΦΕΚ 159Α),
 15. στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρ.2 του Ν.3687/2008(ΦΕΚ 159Α),με επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του αρ.8 του Ν.2817/2000(ΦΕΚ 78A),
 16. σε ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο
 17. στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), αρ.6 Ν. 3848/2010,
 18. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199Α), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), αρ.6 Ν.3848/2010,
 19. στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 20. για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων του Ενιαίου Αναμορφωμένου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Ε.Α.Π.Π.Σ.) στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων,
 21. στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Π.Δ. 50/1996 αρ. 16.

 

Επίσης λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του ωραρίου μετά το διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση:

α) η υπηρεσία του αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού που προσφέρθηκε σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ.7 αρ.5 του Ν.3848/2010 ( Φ.Ε.Κ.71/Α719-05-2010),

β) η αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων καθώς και στα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων του Καναδά (σχετ. άρ.74 παρ.1 Ν.1566/85 - Φ.Ε.Κ.167Α) και άρ.33 Ν.1824/88 - Φ.Ε.Κ. 296Α),

γ) η αναγνωρισμένη ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.8 του Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78A) και του άρθρου 23 παράγραφος 5 του Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/A), προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και η προϋπηρεσία των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε. Α.Ε.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) όλων των βαθμίδων, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας.

Επισημαίνεται ότι δε λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του ωραρίου η προϋπηρεσία σε Κέντρα Υποβοήθησης Μελέτης (Κ.Υ.Μ.) (σχετ.: Υ.Α. Γ2/3468/2001 - Φ.Ε.Κ. 691/τ.Β75.6.2001), I.E.Κ., Ν.Ε.Λ.Ε., Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., καθώς οι συγκεκριμένοι φορείς δεν συμπεριλαμβάνονται στις προαναφερθείσες διατάξεις.

 

Έγγραφα:

 1. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας
 2. Σύμβαση έργου- εργασίας στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία πρόσληψης και απόλυσης και το καθεστώς απασχόλησης σε ώρες. (Μειωμένου ή πλήρους)
 3. Ένσημα (καρτέλα ή ηλεκτρονικά) αλλιώς βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που να αναφέρει την περίοδο ασφάλισης.

Προσοχή!

Η περίοδος σύμβασης και  ασφάλισης θα πρέπει να συμπίπτουν. 

 1. Η  διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου

Η τοποθέτηση γίνεται από το Διευθυντή εκπαίδευσης σε λειτουργικό κενό που έχει βγάλει το ΠΥΣΠΕ. Θέση του κλάδου είναι να γίνεται από το ΠΥΣΠΕ.

 1. καθηκοντολόγιο.

Στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ 3 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ.465/17.4.2003 τ.Β) Ρυθμιστικής Απόφασης ορίζεται ότι: « Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες  γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των προσλαμβανομένων για την τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά. … Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β΄ προτιμώνται κατά σειρά. Εδώ τονίζουμε ότι θέση των αιρετών είναι να γίνονται όλες οι τοποθετήσεις και οι επανατοποθετήσεις από το ΠΥΣΠΕ.

 

 1. Συμπλήρωση όμως γίνεται μόνο από το ΠΥΣΠΕ συμφώνα με τον 1566/85 αρ 14

Αρ. 14 παρ. 14 του 1566/1985: Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου

 1. Ενώ για το ποιος είναι υπεύθυνος για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραρίθμων ορίζεται ρητά από το  άρθρο 3 του Π.Δ. 50/96:

 Αρμόδια όργανα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις:

1. Αρμόδια όργανα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ - ΚΥΣΔΕ) και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ- ΠΥΣΔΕ).

 Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

β) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται με τις κατηγορίες α' και γ' της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

γ) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των οποίων λήγει η απόσπαση σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας. 

Στο άρθρο 5 του Π.Δ 50/96 προστίθενται οι παράγραφοι 2 και 3 ως ακολούθως:

1. Οι δημόσιες σχολικές μονάδες της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης κάθε νομού κατανέμονται σε περιοχές μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988. 2. Οι σχολικές μονάδες κάθε περιοχής μετάθεσης κατανέμονται σε ομάδες σχολείων από τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια με βάση τη γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων, την τυχόν συστέγαση, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης και κάθε άλλο χρήσιμο κατά την άποψή τους στοιχείο που δικαιολογεί την ένταξη του σχολείου στην ίδια ομάδα. Τα ίδια συμβούλια στη συνέχεια καθορίζουν τις όμορες ομάδες σχολείων με βάση τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Οι ομάδες σχολείων και ο χαρακτηρισμός αυτών ως όμορων μπορεί να επαναπροσδιορίζονται από τα περιφερειακά συμβούλια στην αρχή του σχολικού έτους οσάκις απαιτείται ιδίως λόγω αλλαγής των δεδομένων τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον αρχικό προσδιορισμό του.

 1. Ο σχολικός σύμβουλος δεν εμπλέκεται στη διαδικασία συμπλήρωσης όπως προβλέπεται από το ΠΔ 79 αρ.11 παρ.12

ΠΔ 79 αρ 11 παρ 12

 Ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος εισηγείται εγγράφως προς το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνοντας την αξιοποίηση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών στα σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης του

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα