ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Γονείς μαθητών ΓΕΛ Ακρωτηρίου Χανίων: Σχετικά με την απαλλαγή από τα Θρησκευτικά των παιδιών μας
Το μάθημα των θρησκευτικών

Χανιά 18 Νοεμβρίου 2014

Με την παρούσα ανοικτή επιστολή, ως γονείς μαθητών του ΓΕΛ Ακρωτηρίου απευθυνόμαστε σε σας, για να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που έχει προκύψει από την αρχή του σχολικού έτους και βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη και σήμερα, μέσα Νοεμβρίου. Αφορά την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Βασιζόμενοι στη ρυθμιστική εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας Κ.Αρβανιτόπουλου 133099/Γ2 της 19/09/2013, η οποία έχει επικαιροποιηθεί από την εγκύκλιο 136241/Γ2/29/8/2014 του Υπουργείου Παιδείας για τη φετινή σχολική χρονιά, ζητήσαμε την απαλλαγή των παιδιών μας από το μάθημα των Θρησκευτικών επικαλούμενοι λόγους θρησκευτικής συνείδησης. Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο για το μάθημα των θρησκευτικών «… παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής στους μαθητές που είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης και για αυτό δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν». Παρακάτω η εγκύκλιος συνεχίζει ότι στην υπεύθυνη δήλωση «…θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει».

Ο διευθυντής κ. Κουμής απέρριψε τις αιτήσεις μας παραθέτοντας τα άρθρα 4 και 16 παράγραφος 2 του Συντάγματος,την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων (115/2012) και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (301/2014). Παράλληλα  ενέκρινε τις απαλλαγές στις οποίες αναγραφόταν ο θρησκευτικός προσδιορισμός ‘αλλόθρησκος, ετερόδοξος, άθεος’  ζητώντας μας να τον προσθέσουμε κι εμείς στις αιτήσεις μας.

Στη συνέχεια απευθυνθήκαμε στον προϊστάμενο της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Χανίων , κ.Μ. Μαραγκάκη. Η απάντησή του ήταν ότι ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας αποφασίζει για το θέμα αυτό.

Εμείς, κρίνοντας ως τουλάχιστον παράδοξο το γεγονός στην ίδια πόλη, σε άλλα σχολεία να εφαρμόζεται η εγκύκλιος και να έχουν γίνει δεκτές οι αιτήσεις απαλλαγής χωρίς την απαίτηση αναγραφής του θρησκεύματος, ενώ  το  Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου να αποτελεί εξαίρεση, απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Παιδείας.

Με την Ενδικοφανή  Προσφυγή μας ζητήσαμε την εφαρμογή των Υπουργικών Εγκυκλίων που είναι μεταγενέστερες των αποφάσεων που επικαλείται ο διευθυντής. Ζητήσαμε να ακυρωθεί η απορριπτική απόφαση του διευθυντή και να γίνει δεκτή η απαλλαγή των παιδιών μας από το μάθημα των Θρησκευτικών για λόγους θρησκευτικής συνείδησης.

Η απάντηση του Υπουργείου στάλθηκε στη Β΄/θμια Εκπαίδευση Ν. Χανίων  στις 16/10/2014 για να κοινοποιηθεί προς τους γονείς: «… σας διαβιβάζουμε τις Ενδικοφανείς Προσφυγές (των… ) με θέμα την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών και παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες λόγω αρμοδιότητας. Σας υπενθυμίζουμε ότι για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η υπ’ αριθμ. 133099/Γ2/19/09/2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Παρόλα αυτά στις 30/10/2014 λάβαμε την απάντηση του Διευθυντή της Δ.Ε. Ν. Χανίων κ. Μαραγκάκη ότι για την αίτησή μας «…αποφαίνεται ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μετά από έλεγχο για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων απαλλαγής. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας επίσης έχει ως καθήκον την έρευνα του αληθούς και της ακρίβειας της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από το γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή (ή από τον ίδιο το μαθητή αν είναι ενήλικος)…».                Επιπλέον δικαιολογεί το γεγονός ότι  δεν εγκρίθηκαν οι αιτήσεις απαλλαγής διότι « μετά από διενεργηθέντα έλεγχο από αυτόν (ενν. τον διευθυντή του Λυκείου) δεν προέκυψε ότι έγινε επίκληση καθώς  και ότι συνέδραμαν οι νόμιμες προϋποθέσεις απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών…».

Η απορία μας σχετικά με τα παραπάνω είναι:  τι παράνομο έχει μια εμπρόθεσμη αίτηση που ζητά την εφαρμογή της υπουργικής εγκυκλίου;

Γιατί ο διευθυντής δεν την αναφέρει;

Ποια πιστοποιητικά ζητά να ελέγξει ο διευθυντής του σχολείου, αφού ο θρησκευτικός προσδιορισμός, που αποτελεί προσωπικό δεδομένο του πολίτη και προστατεύεται, δεν αναγράφεται στα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας;

Στην απάντησή του ο κ.Μαραγκάκης συνεχίζει ότι «…με βάση την αρχή της επιείκειας» μας  δίνει τη δυνατότητα να επανέλθουμε στην ίδια υπεύθυνη δήλωση και να τη συμπληρώσουμε «…επικαλούμενοι λόγους απαλλαγής όπως αυτοί προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την υπ’ αριθμ.115/2012 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Χανίων, η οποία έχει καταστεί αμετάκλητος και δεσμεύει τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων και τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, όπως ρητά  προκύπτει από τα ανωτέρω αναφερόμενα στο υπ’ αριθμ.2 σχετικό έγγραφο». Επικαλείται δικαστικά έγγραφα χωρίς να διευκρινίζει το περιεχόμενό τους και αναθέτει τον έλεγχο του αιτήματός μας στο διευθυντή της σχολικής μονάδας.

 Εμείς, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης κ.Κλεινάκη, του γνωστοποιήσαμε το θέμα και ζητήσαμε τη γνώμη του. Ο ίδιος δεν πήρε σαφή θέση και συμπλήρωσε ότι έστειλε ερώτηση σχετική στο Υπουργείο. Απάντηση ως τώρα δεν έχουμε λάβει.

Όμως τα ερωτηματικά που εγείρονται είναι όλο και περισσότερα: γιατί δεν εφαρμόζει η Υπηρεσία την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας στο οποίο υπάγεται; Γιατί δεν ισχύει η αρχή της ισονομίας για όλα τα σχολεία της χώρας και μάλιστα για τους μαθητές της ίδιας πόλης; Γιατί το σχολείο ζητά τη δήλωση του θρησκεύματος ενώ η Πολιτεία την έχει καταργήσει από τα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ως προσωπικό δεδομένο; Αν υπάρχει διάσταση ανάμεσα στην απόφαση του Υπουργείου και ενός Δικαστηρίου, δεν είναι αρμοδιότητα της Πολιτείας και όχι των πολιτών η επίλυσή της; Η ακύρωση της εφαρμογής της εγκυκλίου δεν θα έπρεπε να διαταχθεί από κάποιο Ανώτατο Δικαστήριο ώστε να ισχύει για όλη τη χώρα;

Θεωρήσαμε καλό να αποταθούμε και να κοινοποιήσουμε το ζήτημα που μας ταλαιπωρεί στην ΕΛΜΕ Χανίων και στην Ένωση Γονέων Δήμου Χανίων. Και οι δύο αυτοί φορείς υποστήριξαν τις θέσεις μας και το εκδήλωσαν έμπρακτα με παράσταση διαμαρτυρίας στον προϊστάμενο Δ.Ε. Χανίων.

Με το θέμα ασχολήθηκε ο έντυπος και ο ηλεκτρονικός Τύπος τοπικής και πανελλήνιας εμβέλειας. Ενημερώθηκαν επίσης ο Συνήγορος του Παιδιού και οι τοπικοί βουλευτές. Σχετική ανακοίνωση στήριξης εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Χανίων και η τοπική οργάνωση του Κ.Κ.Ε. Βουλευτές του ΚΚΕ κατέθεσαν σχετική ερώτηση στη Βουλή και εκκρεμεί η απάντηση του Υπουργείου η οποία αναμένεται εντός των προσεχών ημερών.

ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ


Δείτε παρακάτω αναλυτικά σε μορφή Pdf τα έγγραφα

ΑΠΟΦΑΣΗ 115.12 ΔΙΟΙΚ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ.pdf

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΥΤ. ΧΑΝΙΩΝ.pdf

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΠΘ.pdf

ΕΓΓΡΑΦΟ_ΥΠΕΠΘ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ_ΣΧΟΛΕΙΩΝ.pdf

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Έρχονται 1.163 μόνιμες προσφορές σε τρία υπουργεία

28η Οκτωβρίου: Πώς θα εορταστεί στα σχολεία - Τι ισχύει για τις μάσκες στην παρέλαση

Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής: Αυτό το σεμινάριο μοριοδοτεί και η ζήτηση του εκτοξεύτηκε

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, ΜΟΝΟ με 25 ευρώ τον μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Σχολεία: Τι κρύβεται πίσω από την επιμονή του υπουργείου να προγραμματίσει εθνικές εξετάσεις την Άνοιξη;
Επιχειρείται οι εκπαιδευτικοί να χρεώνονται την επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους και η διοίκηση του σχολείου να χρεώνεται με τη σειρά της την...
Σχολεία: Τι κρύβεται πίσω από την επιμονή του υπουργείου να προγραμματίσει εθνικές εξετάσεις την Άνοιξη;
Κορονοϊός - Σχολεία: Αστραπιαία η μετάδοση - Τι δείχνει το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης
Όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη είναι αποκαλυπτικά του αστραπιαίου τρόπου με τον οποίο μπορεί να μεταδοθεί ο κορονοϊός μεταξύ μαθητών στη σχολική...
Κορονοϊός - Σχολεία: Αστραπιαία η μετάδοση - Τι δείχνει το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης