Ένας αδιανόητος επαγγελματικός αποκλεισμός για δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και πτυχιούχους
Aπόφοιτοi Πανεπιστημίων πλήρως αποκλεισμένοi από οποιοδήποτε πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος ενώ την ίδια ώρα προωθείται η ακαδημαϊκή και επαγγελματική εδραίωση των κολεγίων και των ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Ενώ προωθείται η ακαδημαϊκή και επαγγελματική εδραίωση «μη κρατικών» πανεπιστημιακών νομικών οντοτήτων, τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ που μετεξελίχθηκαν από τα ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα, εξακολουθούν να παραμένουν σε ένα νομικό κενό τα 5 τελευταία έτη και να είναι μετέωρα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, με απόφοιτους πλήρως αποκλεισμένους από οποιοδήποτε πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος.

Για χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτους που εκπαιδεύθηκαν με δημόσιους πόρους, το τελικό παραγωγικό αποτέλεσμα των σπουδών τους είναι να τίθενται τελείως εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Το γεγονός συνιστά στρέβλωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας των Μηχανικών της χώρας, ευρείας κλίμακας «κλείσιμο» του επαγγέλματος του Μηχανικού και σοβαρό πλήγμα για το κράτος δικαίου.

Τα παραπάνω αποτελούν θέση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. για τον επαγγελματικό αποκλεισμό χιλιάδων φοιτητών και αποφοίτων Μηχανικών 5ετούς φοίτησης στη Δημόσια Διαβούλευση του Ν/Σ του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ένα αδιανόητο επαγγελματικό «απαρτχάιντ»

Συμπληρώνονται 6 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και 4 χρόνια από την αποφοίτηση των πρώτων Μηχανικών των νέων 5ετών Προγραμμάτων Σπουδών και παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα το καίριο ζήτημα της αντιστοίχισης των Τμημάτων Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. με τα Πολυτεχνικά Τμήματα και Σχολές της χώρας και η επακόλουθη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους απόφοιτους- διπλωματούχους. Το ζήτημα αφορά πολλές χιλιάδες φοιτητών και ήδη μερικές χιλιάδες απόφοιτων Μηχανικών οι οποίοι βρίσκονται πλήρως αποκλεισμένοι από το επάγγελμα. Το γεγονός αυτό συνιστά ευρείας κλίμακας παραβίαση του αρθ.22 του Συντάγματος καθώς και του δικαιώματος πρόσβασης σε εργασία, ενός δηλαδή εκ των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως αυτό κατοχυρώνεται από το «Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα» (ΟΗΕ, 1966, όπως κυρώθηκε με το Ν.1532/1985, αρθ.6 & 7).

Το αδιανόητο αυτό επαγγελματικό «απαρτχάιντ» συνεχίζει να υπάρχει, παρά το γεγονός ότι:

Α. Οι 5ετείς σπουδές των Τμημάτων της Σχολής έχουν αξιολογηθεί και κριθεί με ομόφωνα θετική γνώμη της ΕΘΑΑΕ το έτος 2021, ως προγράμματα επιπέδου 7 (integrated Master), όπως όλα τα άλλα 5ετή πολυτεχνικά προγράμματα σπουδών της χώρας.

Β. Τα 8 Τμήματα Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ (2022, 2023) με εξαιρετική επιτυχία: Έξι (6) εξ αυτών, δηλαδή όλες οι κλασσικές ειδικότητες Μηχανικού, έχουν πιστοποιηθεί με “A” (άριστα – “fully compliant”) και δύο (2) με αξιολόγηση ικανοποιητική – “substantially compliant” ενώ δύο (2) Τμήματα (Πολιτικοί Μηχανικοί και Ναυπηγοί Μηχανικοί) αξιολογήθηκαν με απόλυτο άριστα (12 “A” και στους 12 θεματικούς άξονες της Πιστοποίησης).

Σημειώνεται, ότι οι εξαιρετικές Πιστοποιήσεις έγιναν από 5μελείς Επιτροπές, όπου συμμετείχαν Καθηγητές ξένων ΑΕΙ και εκπρόσωποι του ΤΕΕ με σύμφωνη γνώμη τους. Ας σημειωθεί επίσης, ότι οι Πιστοποιήσεις αρκετών από τα Τμήματα Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν γίνει με βαθμολογίες υψηλότερες σε σχέση με πολλά από τα πολυτεχνικά Τμήματα και Σχολές της χώρας.

Οι αξιολογήσεις αυτές όμως, φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετές για την ελληνική πολιτεία, ώστε να αποδοθούν άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα στους διπλωματούχους μηχανικούς του ΠΑ.Δ.Α. με νομοθετική ρύθμιση. Αντίθετα, την παρούσα χρονική περίοδο, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναμένει γνωμοδότηση μιας ακόμα Επιτροπής (άρθ. 66 ν.4610/2019, με συμμετοχή ξανά 2 εκπροσώπων του ΤΕΕ), ώστε κατόπιν, να λάβει ο ίδιος την απόφαση για το εάν τα – άριστα πιστοποιημένα και με Integrated Master – Τμήματα της Σχολής Μηχανικών είναι αντίστοιχα με πολυτεχνικά Τμήματα της ημεδαπής!

Παράλληλα, την ώρα που χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι του Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι αποκλεισμένοι από το επάγγελμα, η κυβέρνηση υπόσχεται «μη κρατικά» πανεπιστήμια με ειδικότητες αναγνωρισμένες επαγγελματικά και ακαδημαϊκά! Πως είναι όμως δυνατόν να δίνονται υποσχέσεις για «μη κρατικά» πανεπιστήμια στην Ελλάδα ενώ την ίδια στιγμή το Δημόσιο Πανεπιστήμιο παράγει μετά από 5ετείς σπουδές, χιλιάδες Μηχανικούς που αντιμετωπίζονται ως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς οποιοδήποτε επαγγελματικό δικαίωμα;

Πώς είναι δυνατόν να αξιολογείται πολλαπλώς και με άριστη βαθμολογία ένα Δημόσιο ελληνικό Πανεπιστήμιο για να είναι τελικά οι απόφοιτοί του πλήρως αποκλεισμένοι από το επαγγελματικό πεδίο της χώρας ενώ από την άλλη πλευρά να δίνεται «εν μία νυκτί» η πολιτική υπόσχεση για ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα σε ιδρύματα – παραρτήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού;

H Θέση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. για τον επαγγελματικό αποκλεισμό χιλιάδων φοιτητών και αποφοίτων Μηχανικών 5ετούς φοίτησης στη Δημόσια Διαβούλευση του Ν/Σ του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑ.Δ.Α.)

Ενώ προωθείται η ακαδημαϊκή και επαγγελματική εδραίωση «μη κρατικών» πανεπιστημιακών νομικών οντοτήτων, τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ που μετεξελίχθηκαν από τα ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα, εξακολουθούν να παραμένουν σε ένα νομικό κενό τα 5 τελευταία έτη και να είναι μετέωρα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, με απόφοιτους πλήρως αποκλεισμένους από οποιοδήποτε πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος. Για χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτους που εκπαιδεύθηκαν με δημόσιους πόρους, το τελικό παραγωγικό αποτέλεσμα των σπουδών τους είναι να τίθενται τελείως εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Το γεγονός συνιστά στρέβλωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας των Μηχανικών της χώρας, ευρείας κλίμακας «κλείσιμο» του επαγγέλματος του Μηχανικού και σοβαρό πλήγμα για το κράτος δικαίου.

Πράγματι, η ως άνω θεσμική εκκρεμότητα έρχεται σε αντίθεση και με το αρθ.22 του Συντάγματος («Προστασία της Εργασίας») καθώς και με το δικαίωμα της πρόσβασης σε εργασία, ενός δηλαδή εκ των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις.

[βλ. σχετικά:  (α) Αρθ.22 Συντάγματος: «H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών…»,  (β) «Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα», άρθ. 6 & 7, ΟΗΕ, 1966 όπως κυρώθηκε με το Ν.1532/1985,  (γ) «Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», άρθ.23, ΟΗΕ, 1948] 

Επιπρόσθετα δε, το γεγονός αυτό έρχεται σε συνέχεια της – επί δεκαετίες – παράλειψης νομοθέτησης πλαισίου άσκησης επαγγέλματος για δεκάδες χιλιάδες απόφοιτους Μηχανικούς Τ.Ε., υπέρ των οποίων έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια σωρεία δικαστικών αποφάσεων, που έχουν καταλήξει στην επιδίκαση αποζημιώσεων στους προσφεύγοντες, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου (σ.σ.: αναμένεται να εκδοθούν και πολλές άλλες όχι μόνο στα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Οι αποφάσεις αυτές δείχνουν τη νομική και δικαστική οδό που είναι βέβαιο ότι θα ακολουθηθεί από τους απόφοιτους διπλωματούχους των νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μηχανικών 5ετούς φοίτησης, εφόσον μάλιστα η νομική εκκρεμότητα συνεχιστεί.   

Προς ενίσχυση των προαναφερθέντων, επισημαίνονται και τα εξής, ειδικά για τα Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.):

Α. Οι 5ετείς σπουδές της Σχολής Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν αξιολογηθεί και κριθεί με ομόφωνα θετική γνώμη της ΕΘΑΑΕ (2021), ως προγράμματα επιπέδου 7 (Integrated Master), όπως όλες οι άλλες 5ετείς πολυτεχνικές σπουδές της χώρας.

Β. Τα 8 Τμήματα Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ (2022, 2023) με εξαιρετική επιτυχία: Έξι (6) εξ αυτών και μεταξύ τους οι κλασσικές ειδικότητες Μηχανικού, έχουν πιστοποιηθεί με “A” (άριστα – “fully compliant”) ενώ δύο (2) Τμήματα (Πολιτικοί Μηχανικοί και Ναυπηγοί Μηχανικοί) αξιολογήθηκαν με απόλυτο άριστα (12 “A” και στους 12 θεματικούς άξονες της Πιστοποίησης). Οι εξαιρετικές Πιστοποιήσεις έγιναν από 5μελείς Επιτροπές, όπου συμμετείχαν Καθηγητές ξένων ΑΕΙ και εκπρόσωποι του ΤΕΕ με τη σύμφωνη γνώμη τους. Ας σημειωθεί επίσης, ότι οι Πιστοποιήσεις αρκετών από τα Τμήματα Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. έχουν γίνει με βαθμολογίες υψηλότερες σε σχέση με πολλά από τα καθιερωμένα πολυτεχνικά Τμήματα και Σχολές της χώρας.

Γ. Οι 5ετείς σπουδές Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α., οι οποίες – ειδικά στην Ελλάδα – τίθενται εν αμφιβόλω και κρίνονται από έξω-ακαδημαϊκές Επιτροπές για το εάν θα αντιστοιχηθούν ακαδημαϊκά, αντιστοιχίζονται και αναγνωρίζονται – ακαδημαϊκά και επαγγελματικά – σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο.  Αντιστρόφως δε, σπουδές Μηχανικών από όλον τον υπόλοιπο κόσμο (για τις οποίες ουδείς διερευνά από ποιον και εάν έχουν πιστοποιηθεί) έρχονται στην Ελλάδα και αντιστοιχίζονται – αναγνωρίζονται συλλήβδην (ακαδημαϊκά και επαγγελματικά), με τις συνοπτικές διαδικασίες του ΔΟΑΤΑΠ και τις κατ` επίφαση «εξετάσεις» του ΤΕΕ. Παράλληλα, άλλες «μη κρατικές» νομικές οντότητες αναμένεται με το παρόν Ν/Σ να εγκαθιδρυθούν στην Ελλάδα, με ευοίωνες τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων τους.

Η έως τώρα ισχύουσα νομική ρύθμιση αντιστοίχισης με πολυτεχνικά Τμήματα/Σχολές μέσω της Επιτροπής του αρθ.66 (Ν.4610/2019), παρέχει όλες τις προϋποθέσεις για μη επίλυση του θέματος, αφού, με τη σύνθεση της ως άνω Επιτροπής, ένας καθοριστικός – για τη θετική γνωμοδότηση – αριθμός μελών της θα διατυπώσει κρίση, εκπροσωπώντας φορείς που έχουν πολλαπλώς, δημοσίως και διαχρονικά τοποθετηθεί εναντίον των κρινομένων και επιπλέον, έχουν προδήλως αντικρουόμενα συμφέροντα με τα κρινόμενα Τμήματα Μηχανικών και την επακόλουθη επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων τους.

Συμπερασματικά, για τη δίκαιη επίλυση του θέματος απαιτείται ρητή διατύπωση στο παρόν νομοσχέδιο (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ) που θα ορίζει ως αντίστοιχα – με τα καθιερωμένα πολυτεχνικά Τμήματα/Σχολές της χώρας – τα νέα 5ετούς φοίτησης Πανεπιστημιακά Τμήματα Μηχανικών που έχουν επιτυχή Πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ, και στα οποία απονέμεται τίτλος σπουδών επιπέδου 7 (Integrated Master). Εναλλακτικά, η νομική ρύθμιση θα μπορούσε να περιλαμβάνει ως απαιτούμενες προϋποθέσεις, την πληρότητα των ισχυόντων κριτηρίων αντιστοίχισης που πιστοποιούνται από την ΕΘΑΑΕ, όπως ακριβώς αυτά προβλέπονται από την ήδη εφαρμοζόμενη ΚΥΑ 241205/28-7-2022 (Β’ 4124).

Η ρύθμιση αυτή είναι επίσης σύμφωνη με τη δηλωμένη πρόθεση του παρόντος νομοσχεδίου για ενίσχυση και διασφάλιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου ενώ καλύπτει την επιτακτική ανάγκη για διασφάλιση της νομιμότητας, του κράτους δικαίου και θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού κεκτημένου για χιλιάδες εμπλεκόμενους φοιτητές και απόφοιτους.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Συναυλία αλληλεγγύης
Συναυλία αλληλεγγύης στον αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση και εμπορευματοποίηση της παιδείας
Συναυλία αλληλεγγύης προς τους εκπαιδευτικούς
Συναυλία αλληλεγγύης στον αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση και εμπορευματοποίηση της παιδείας