Thumbnail
Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Αυγούστου 2024 – 28 Αυγούστου 2024 και το δεύτερο 28 Αυγούστου 2024 – 31 Αυγούστου 2024, στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη

Το Τμήμα Εκπαίδευσης του CERN σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή των σεμιναρίων για την Ελλάδα, αποτελούμενη από τους: Εμμανουήλ Τσεσμελή, Καθηγητή, Υπεύθυνο του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του CERN, Δρ. Ραχήλ - Μαρία Αβραμίδου, φυσικό, ερευνήτρια CERN και την Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, φυσικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οργανώνουν, για 14η χρονιά, δύο επιμορφωτικά σεμινάρια για 72 (36+36) καθηγητές κλάδων ΠΕ04, ΠΕ03, ΠΕ85 (πρώην: ΠΕ12.08) και ΠΕ86 (πρώην: ΠΕ19, ΠΕ20) όλης της χώραςστην Ελληνική γλώσσα.

Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Αυγούστου 2024 – 28 Αυγούστου 2024 και το δεύτερο 28 Αυγούστου 2024 – 31 Αυγούστου 2024, στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη.

Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 16 Φεβρουαρίου 2024, ώρα: 15.00, στην διεύθυνση: https://forms.gle/g4FSxdCgSmyAUkdQ6

Οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής στην Γενεύη. Η διαμονή και διατροφή των συμμετεχόντων είναι χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων

1ο σεμινάριο (για 36 καθηγητές)

Άφιξη στο CERN: Κυριακή 25/8/2024 πρωί Έναρξη μαθημάτων: Κυριακή 25/8/2024, 14.00 Τέλος μαθημάτων: Τετάρτη 28/8/2024, 13.00 Αναχώρηση από το CERN: Τετάρτη 28/8/2024

2ο σεμινάριο (για 36 καθηγητές)

Άφιξη στο CERN: Τετάρτη 28/8/2024 πρωί Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 28/8/2024, 14.00 Τέλος μαθημάτων: Σάββατο 31/8/2024, 13.00 Αναχώρηση από το CERN: Σάββατο 31/8/2024

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 9.00 – 18.00 καθημερινά, με 2ωρη διακοπή φαγητού το μεσημέρι. Όσοι επιλεγούν, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλο το σεμινάριο (δεν επιτρέπονται αφίξεις μετά την έναρξη, αναχωρήσεις πριν την λήξη ή επιλογή διδακτικών ενοτήτων κατά την διάρκεια του σεμιναρίου).

δ) Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν μία τουλάχιστον εκδήλωση, σχετικά με όσα παρακολούθησαν, την επόμενη σχολική χρονιά 2024-2025. Ενδεικτικός πίνακας επιθυμητών εκδηλώσεων περιλαμβάνεται στην αίτηση συμμετοχής. Όταν πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, θα κοινοποιηθεί στο e-mail: [email protected] για την σύνταξη της έκθεσης απολογισμού του προγράμματος.

ε) Η κατανομή των θέσεων στo σεμινάριo είναι:

  • Ποσοστό 70% των θέσεων (50), θα καλυφτεί από εκπαιδευτικούς με πτυχίο Φυσικού τμήματος ή ΣΕΜΦΕ, κλάδος Φυσικού, οι οποίοι την σχολική χρονιά 2023-2024 διδάσκουν Φυσική ή και άλλο μάθημα των Φυσικών Επιστημών (Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία – Γεωγραφία, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων).

  • Ποσοστό 20% των θέσεων (14), θα καλυφτεί από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ04-02, ΠΕ04-04, ΠΕ04-05, ΠΕ03, ΠΕ85 (πρώην: ΠΕ12.08), οι οποίοι την σχολική χρονιά 2023-2024 διδάσκουν Φυσική και άλλο μάθημα των Φυσικών Επιστημών (Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία – Γεωγραφία, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων).

  • Ποσοστό 5% των θέσεων (4), θα καλυφτεί από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ86 (πρώην: ΠΕ19, ΠΕ20)

  • Ποσοστό 5% των θέσεων (4), θα καλυφτεί από Υπευθύνους Ε.Κ.Φ.Ε.

Όσοι επιλεγούν, υποχρεούνται να στείλλουν, εντός μίας εβδομάδας από την ανακοίνωση της επιλογής τους, βεβαίωση με τα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας τους για κάθε μάθημα, υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή/-ντές του/των σχολείου/-ων τους στο e-mail: [email protected] Η μη έγκαιρη αποστολή της βεβαίωσης συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή τους από τους επιλεγέντες και την αντικατάστασή τους από τους αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς.

Κριτήρια επιλογής:

  • εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα σεμινάρια του 2008, του 2010, του 2011, του 2012, του 2013, του 2014, του 2015, του 2016, του 2017, του 2018, του 2019, του 2022, του 2023 ή οποιοδήποτε από τα σεμινάρια των τριών εβδομάδων που οργανώνονται από το CERN

  • κατά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν ανά Διεύθυνση Δ.Ε.,

  • η ποσόστωση στον αριθμό των γυναικών (ελάχιστο 30%, όπως ορίζει ο νόμος), και

  • τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και της αίτησης.

Οι αιτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών εξετάζονται μόνο στην περίπτωση που υπάρξουν λιγότερες αιτήσεις από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα σεμινάρια. Σε περίπτωση που υπάρξουν ακυρώσεις. οι κενές θέσεις θα καλυφτούν από εκπαιδευτικούς ίδιας ειδικότητας με τους αρχικώς επιλεγέντες από την ίδια (αν υπάρχουν) ή άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν στο e-mail που δήλωσαν στην αίτησή τους για το αποτέλεσμα της συμμετοχής τους.

Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων για τα ανωτέρω σεμινάρια θα προστατεύονται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Οι συμμετέχοντες, με την αίτησή τους, συναινούν ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται θα συλλέγονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα χρησιμοποιούνται και θα αποθηκεύονται από το Τμήμα Εκπαίδευσης του CERN και την Οργανωτική Επιτροπή των σεμιναρίων για την Ελλάδα, με σκοπό τη διοργάνωση των σεμιναρίων και, μεταξύ άλλων, για την έκδοση του πιστοποιητικού συμμετοχής, των λιστών συμμετοχής και για την παρακολούθηση των σεμιναρίων. Καθώς προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα σεμινάρια, θα επικοινωνούμε μαζί σας εάν είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων έως και δώδεκα μήνες μετά (έως 3/9/2024). Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, τα δεδομένα θα αρχειοθετηθούν ανώνυμα για στατιστικούς σκοπούς. Τα καθαρά δεδομένα θα διαγραφούν μετά την ανωνυμοποίηση. Τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια στα συνημμένα αρχεία, στη διεύθυνση: http://etsito.mysch.gr/ και από την κα. Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη στο e-mail: [email protected]

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

anemogennitries
Μελέτη του Χάρβαρντ δείχνει πως οι ανεμογεννήτριες προκαλούν περισσότερη θέρμανση
Ιδιαίτερα οι μεγάλες ανεμογεννήτριες, προκαλούν τοπικές αυξήσεις στην θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης
Μελέτη του Χάρβαρντ δείχνει πως οι ανεμογεννήτριες προκαλούν περισσότερη θέρμανση
FOTIA
Φωτιά τώρα στην Ξηρογιάννη Δελφών Φωκίδας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής
Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρογιάννης του δήμου Δελφών Φωκίδας - Κινητοποιήθηκαν 5 εναέρια μέσα
Φωτιά τώρα στην Ξηρογιάννη Δελφών Φωκίδας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής