Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 2023: Εγκύκλιος Μιχαηλίδου για διοργάνωση εκδηλώσεων στα σχολεία
Δείτε ενδεικτικό κατάλογο εκπαιδευτικού υλικού

Εγκύκλιο για τη διοργάνωση Εκδηλώσεων & Δράσεων στα σχολεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, εξέδωσε η υφυπουργός Παιδείας κ.Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η εγκύκλιος

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, και με σκοπό την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας,  Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.): 

1. Να διοργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που να αφορούν: α) στην προάσπιση του δικαιώματος των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, β) στην καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων εντός της σχολικής κοινότητας και γ) στην αναγκαιότητα σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας. Σε αυτό το πλαίσιο, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να προγραμματίσουν δράσεις ευαισθητοποίησης, οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τα Ειδικά Σχολεία και με την υποστήριξη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Συμβούλων Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Για την υποστήριξη των εν λόγω δράσεων επισυνάπτεται ενδεικτικός κατάλογος εκπαιδευτικού υλικού (συμβάσεων, βιβλίων, κινηματογραφικών ταινιών κ.ο.κ), το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να αποτελέσει έναυσμα ανάπτυξης διαλόγου και υλοποίησης δραστηριοτήτων που θα στοχεύουν στην προαγωγή μίας κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας.

2. Να προβούν στην παρουσίαση-διάχυση καλών πρακτικών που προέκυψαν στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης ή/και άλλων καινοτόμων ενταξιακών δράσεων. Η παρουσίαση-διάχυση των καλών πρακτικών θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία των Συλλόγων Διδασκόντων και την υποστήριξη των Συμβούλων Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

3. Να συμβάλουν, εφόσον επιθυμούν, στην εκδήλωση που θα διοργανωθεί, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στις 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 – 14:00 στην αίθουσα Jacqueline de Romilly στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία θα μεταδοθεί διαδικτυακά. Στόχος της εκδήλωσης είναι, αφενός, η  ανάδειξη της φωνής των μαθητών/τριών με αναπηρία και, αφετέρου, η παρουσίαση και διάχυση ενταξιακών δράσεων που έχουν υλοποιηθεί σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης (π.χ. δράσεις ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα), δρώμενων ευαισθητοποίησης (π.χ. ταινίες μικρού μήκους) καθώς και συνεργατικών πρακτικών σχολείων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης (π.χ. προγράμματα συνεκπαίδευσης).

Για τον λόγο αυτό ζητείται από τις σχολικές μονάδες, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν συναφές υλικό  το οποίο έχει παραχθεί από : i)Μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ii)το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης. 

Το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει

α) εικαστικές δημιουργίες μαθητών/τριών οποιασδήποτε μορφής και τεχνικής, β) ταινίες μικρού μήκους που έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους τους μαθητές/τριες ή με συμβολή των ίδιων των μαθητών/τριών ως συντελεστών, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν (αυστηρά) τα έξι (6) λεπτά, και θα αποσκοπούν στην ανάδειξη της φωνής των μαθητών/τριών με αναπηρία και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας, γ) λογοτεχνικά αποσπάσματα ή ποιήματα, δ) φωτογραφικό υλικό υψηλής ευκρίνειας σε ψηφιακή και σε έντυπη μορφή και σε μορφή αρχείου JPG, το οποίο θα περιλαμβάνει: i) ατομικές ή ομαδικές καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών/τριών που παρήχθησαν στο πλαίσιο δράσεων συνεκπαίδευσης ή άλλων προγραμμάτων (τρεις ψηφιακές φωτογραφίες ανά σχολική μονάδα) ή/και ii) στιγμιότυπα εικαστικών δράσεων με στόχο τη συμπερίληψη αυτού του υλικού σε σχετικό video που θα δημιουργηθεί και θα προβληθεί στην εκδήλωση. Παρακαλούμε σε κάθε φωτογραφία να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα της σχολικής μονάδας, ε) αφίσες-πόστερ σε μορφή αρχείου PNG που αναδεικνύουν καλές πρακτικές στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στ) καινοτόμες δημιουργίες σχολείων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ που συμβάλλουν στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στην ανάδειξη του δικαιώματός τους για την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε από το ανωτέρω υλικό απεικονίζονται ευκρινώς μαθητές/τριες θα πρέπει να υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων τους για την παρουσίαση ή/και την προβολή του.

Το ανωτέρω υλικό παρακαλούμε να αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υ.ΠΑΙ.Θ.A., Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’, Προάσπισης Δικαιωμάτων Μαθητών/τριών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Γραφείο 1102, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 15180, το αργότερο έως την Παρασκευή 17/11/2023, προκειμένου να γίνει η επεξεργασία του από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αειφορίας. Επισημαίνουμε ότι η αποστολή του υλικού θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από διαβιβαστικό το οποίο θα αναφέρει τα παραδοτέα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σας αν βρίζετε - ποια είναι τα οφέλη;

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

apth
Θεσσαλονίκη: Επίθεση έξω από το σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη
«Κάτω τα χέρια από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που αγωνίζονται για δημόσια και δωρεάν Παιδεία. Ούτε σκέψη για ιδιωτικά ΑΕΙ»
Θεσσαλονίκη: Επίθεση έξω από το σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη