ΙΚΥ: Προκήρυξη 42 θέσεων για συνεργάτες
Αναλυτικά οι θέσεις εργασία και τα προσόντα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοίνωσε νέα προκήρυξη, για τη σύναψη 42 συμβάσεων μίσθωσης έργου, για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. Το έργο θα εκτελείται στις εγκαταστάσεις του ΙΚΥ, σε ώρες που θα καθορίζονται από το ΙΚΥ, ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες του προγράμματος.

Το έργο υλοποιείται κατόπιν σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, η οποία Σύμβαση είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  ΙΚΥ εντός της διάρκειας των συμβάσεων που θα συνάπτει το ΙΚΥ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+.

Οι θέσεις εργασίας

 • 25 θέσεις εξωτερικών συνεργατών (project manager)
 • 4 θέσεις εξωτερικών συνεργατών πληροφορικής / μηχανοργάνωσης
 • 2 θέσεις εξωτερικών συνεργατών επικοινωνίας
 • 2 θέσεις εξωτερικών συνεργατών οικονομικών
 • 1 θέση εξωτερικού συνεργάτη για διασφάλιση ποιότητας 
 • 3 θέσεις εξωτερικών συνεργατών υποστήριξης προμήθειων
 • 1 θέση εξωτερικού συνεργάτη νομικής υποστήριξης
 • 2  θέσεις εξωτερικών συνεργατών διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης
 • 1 θέση εξωτερικού συνεργάτη οικονομικού ελεγκτή
 • 1 θέση εξωτερικού συνεργάτη εσωτερικού ελεγκτή

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Απαιτούμενα προσόντα

Δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  έχουν  μόνο  φυσικά  πρόσωπα  ελληνικής  ιθαγένειας  ή  ιθαγένειας  κράτους‐μέλους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  τα  οποία  πληρούν  σωρευτικά  τις  κατωτέρω προϋποθέσεις:

 • Είναι  κάτοχοι  πτυχίου  ή  διπλώματος  Τριτοβάθμιου  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται  για τίτλους πανεπιστημίου της αλλοδαπής, να συνοδεύονται από τις Πράξεις αναγνώρισης  από τους αρμόδιους φορείς (ΙΤΕ/ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ/ΣΑΕΙΤΤΕ/ΣΑΕΠ/ΑΤΕΕΝ).
 • Είναι  κάτοχοι  τίτλου  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  αναγνωρισμένου  ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής όπου απαιτείται.
 • Είναι  κάτοχοι  πιστοποιητικού  γνώσης  χειρισμού  Ηλεκτρονικού  Υπολογιστή  (Η/Υ)  σε  επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου (πιστοποιητικά που  είναι δεκτά από τον ΑΣΕΠ).
 • Είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (Καλή γνώση)/ Γ1 (Πολύ  καλή γνώση) /Γ2 (Άριστη γνώση), σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και το  παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.
 • Δεν εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του ν. 3528/2007.
 • Υποψήφιος που έχει  ιθαγένεια  κράτους‐μέλους  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  πρέπει  απαραίτητα  να  γνωρίζει αποδεδειγμένα άριστα την ελληνική γλώσσα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα