υπουργειο Παιδείας
Ποιων συνεργατών, μετακλητών και αποσπασμένων υπαλλήλων στο Ιδιαίτερο Γραφείο της τέως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως, της τέως Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττας Μακρή και του τέως Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αγγελου Συρίγου έληξε η υπηρεσία

Με 3 Διαπιστωτικές Πράξεις του υπηρεσιακού Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Χρήστου Κίττα λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσία συνεργατών, μετακλητών και αποσπασμένων υπαλλήλων στο Ιδιαίτερο Γραφείο της τέως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως, της τέως Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττας Μακρή και του τέως Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αγγελου Συρίγου.

Η Διαπιστωτική Πράξη - Νίκη Κεραμέως

Διαπιστωτική Πράξη αυτοδίκαιης λήξης υπηρεσίας συνεργατών, μετακλητών και αποσπασμένων υπαλλήλων στο Ιδιαίτερο Γραφείο της τέως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως και δημοσιογράφων στο Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διαπιστώνεται από τις 26.05.2023, ημερομηνία δημοσίευσης της αποδοχής παραίτησης της τέως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως η αυτοδίκαιη λήξη υπηρεσίας των παρακάτω υπαλλήλων στο Ιδιαίτερο Γραφείο της τέως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως ακολούθως: 

Α. Από τη θέση των Συνεργατών Μετακλητών Υπαλλήλων:

1) του Νικόλαου Παπαθανασίου του Ιωάννη, δικηγόρο  κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, από τη θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 18 της ΠΕ κατηγορίας.

2) της Ειρήνης Καπελλάκη του Γεωργίου,  δικηγόρο, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, από τη θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 16 της ΠΕ κατηγορίας.

3) της Μαρίας Αντωνιάδου του Αντωνίου , από τη θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 12 της ΔΕ κατηγορίας.

4) της Χριστίνας Μήτση του Παντελή, δικηγόρο με Α.Μ.:036424 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος, από τη θέση συνεργάτης, μετακλητής υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ.18 της ΠΕ κατηγορίας.

5) της Μαρίας Πάνου του Νικολάου,  από τη θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 14 της ΤΕ κατηγορίας.

6) της Μαρίας Μπούρα του Κωνσταντίνου, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, από τη θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 16 της ΠΕ κατηγορίας.

7) της Όλγας-Μαρίας Γιαννιάδη του Αντωνίου , κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, από τη θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ.15 της ΠΕ κατηγορίας.

8) του Κωνσταντίνου Μαγγιώρου του του Απόστολου, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, από τη θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου με αποδοχές του Μ.Κ. 15 της ΤΕ κατηγορίας.

9) του Στέφανου Γκαντόλφο του Ρωμύλο, από τη θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου με αποδοχές του Μ.Κ. 17 της ΠΕ κατηγορίας. 

Β. Από τη θέση των Συνεργατών αποσπασμένων υπαλλήλων :

1) του Κωνσταντίνου Καμπαναράκη του Αντωνίου, υπάλληλο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Ψυχολόγου, του κλάδου επιστημονικού και θεραπευτικού προσωπικού του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) από τη θέση συνεργάτη, αποσπασμένου υπαλλήλου σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση.

Γ. Από τη θέση των Δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

1) της Γεωργίας Αγγούρη του Ιωάννη, από τη θέση δημοσιογράφου  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της ΔΕ κατηγορίας.

Η Διαπιστωτική Πράξη - Ζωή Μακρή 

Διαπιστωτική Πράξη αυτοδίκαιης λήξης υπηρεσίας συνεργατών, μετακλητών και αποσπασμένων υπαλλήλων στο Ιδιαίτερο Γραφείο της τέως Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωής Μακρή. Διαπιστώνεται από τις 26.05.2023, ημερομηνία δημοσίευσης της αποδοχής παραίτησης της τέως Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωής Μακρή η αυτοδίκαιη λήξη υπηρεσίας των παρακάτω υπαλλήλων στο Ιδιαίτερο Γραφείο της τέως Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως ακολούθως: 

Α. Από τη θέση των Συνεργατών Μετακλητών Υπαλλήλων:

1) της Φωτεινής Ζυγούρη του Φιλήμονα, δικηγόρο , κάτοχο διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, από τη θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου με αποδοχές του ΜΚ 17 της ΠΕ κατηγορίας.

2) της Ασπασίας Γκαζή του Αντωνίου,  κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος, από τη θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 16 της ΠΕ κατηγορίας.

3) της Άννας-Μαρίας Πούλγκα του Πάολο,  από τη θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας.

4) του Κωνσταντίνου Τσιαγκλιώτη του Νικολάου, κάτοχο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, από τη θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 15 της ΠΕ κατηγορίας.

5) του Γεωργίου Μακρυγιάννη του Απόστολου, κάτοχο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, από τη θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 15 της ΠΕ κατηγορίας.

6) της Ρηγούλας Σανίδα του Νικολάου, από τη θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας.

Β. Από τη θέση των Συνεργατών αποσπασμένων υπαλλήλων :

1) της Φεβρωνίας Στριάγκα του Ζωϊδη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με βαθμό Α΄ της ΜΟΔ Α.Ε. εταιρείας που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από τη θέση συνεργάτη με καθήκοντα Διευθύντριας, με καταληκτικό ΜΚ της ΠΕ κατηγορίας.

2) της Βασιλικής Αντωνίου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β΄, του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τη θέση συνεργάτη, αποσπασμένου υπαλλήλου σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση.

3) της Ελένης Παπαλουκά του Αθανασίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων, με οργανική θέση στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Βόλου, από τη θέση συνεργάτη, αποσπασμένης υπαλλήλου σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση.

4) της Αθηνάς Κοντομήτρου του Χρήστου, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού με προσωποπαγή θέση στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, από τη θέση συνεργάτη, αποσπασμένης υπαλλήλου σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση.

5) του Αθανάσιου Σιούρα του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων, με οργανική θέση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού Μαγνησίας, από τη θέση συνεργάτη, αποσπασμένου υπαλλήλου σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση.

Η Διαπιστωτική Πράξη - Ευάγγελος Συρίγος

Διαπιστωτική Πράξη αυτοδίκαιης λήξης υπηρεσίας συνεργατών, μετακλητών και αποσπασμένων υπαλλήλων στο Ιδιαίτερο Γραφείο του τέως Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελου Συρίγου. Διαπιστώνεται από τις 26.05.2023, ημερομηνία δημοσίευσης της αποδοχής παραίτησης του τέως Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελου Συρίγου η αυτοδίκαιη λήξη υπηρεσίας των παρακάτω υπαλλήλων στο Ιδιαίτερο Γραφείο του τέως Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως ακολούθως: 

Α. Από τη θέση των Συνεργατών Μετακλητών Υπαλλήλων:

1) της Βασιλικής-Ευαγγελίας Βασιλάκη του Κωνσταντίνου, δικηγόρο , από τη θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου με αποδοχές του ΜΚ 15 της ΠΕ κατηγορίας.

2) του Στυλιανού Βαφείδη του Δημητρίου  από τη θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 14 της ΠΕ κατηγορίας.

3) της Ευθυμίας Σέλλιου του Λευτέρη,  από τη θέση συνεργάτη, μετακλητής υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας.

4) του Ευάγγελου Κούμπουλη του Παύλου,  κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, από τη θέση συνεργάτη, μετακλητού υπαλλήλου, με αποδοχές του Μ.Κ. 15 της ΠΕ κατηγορίας.

5) του Διονύσιου-Ευστράτιου Ματιάτου του Σπυρίδωνος, από τη θέση συνεργάτη, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, σε μία εκ των θέσεων μετακλητών υπαλλήλων, με αποδοχές του Μ.Κ. 13 της ΠΕ κατηγορίας.

Β. Από τη θέση των Συνεργατών αποσπασμένων υπαλλήλων :

1) της Παρασκευής Παντιδονάσιου του Γεωργίου,  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 06-Αγγλικής Φιλολογίας με Α.Μ. 203398 με βαθμό Α΄ και οργανική θέση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας από τη θέση συνεργάτη, αποσπασμένης υπαλλήλου με καθήκοντα Διευθυντή, με καταληκτικό ΜΚ της ΠΕ κατηγορίας.

2) του Στυλιανού Δασκαλάκη του Ανδρέα,  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής  με βαθμό Α’ και οργανική θέση στο 1ο Γενικό Λύκειο Χολαργού, από τη θέση συνεργάτη, αποσπασμένου υπαλλήλου σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση.

3) της Αγγελικής Δορκοφίκης του Σταματίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄ από τη θέση συνεργάτη, αποσπασμένης υπαλλήλου σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση.

4) της Μαρίας Ζαχαροπούλου του Ευαγγέλου, υπάλληλο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., κλάδου Προσωπικού Ταχυδρομικού Έργου, με βαθμό Ε1, από τη θέση συνεργάτη, αποσπασμένης υπαλλήλου σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση.

5) του Θωμά Κουτρομάνου του Ηλία,  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ 19, με οργανική θέση στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, από τη θέση συνεργάτη, αποσπασμένου υπαλλήλου σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση.

6) του Σοφιανού Ουτατζή του Κωνσταντίνου,  μόνιμο υπάλληλο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.), κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄και Μ.Κ. 6, από τη θέση συνεργάτη αποσπασμένου υπαλλήλου σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση.

7) της Στυλιανής Παπαπαναγιώτου του Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 18, με οργανική θέση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, από τη θέση συνεργάτη αποσπασμένου υπαλλήλου σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - ΜΟΝΟ 50 ευρώ εγγραφή έως 4-10

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

σχολειο ζωγράφου
Προς υπουργείο Παιδείας: Στο Νηπιαγωγείο που στεγάζεται σε πολυκατοικία θα στείλετε διαδραστικό πίνακα;
Στις φωτογραφίες κάτω βλέπετε το απίστευτο κι όμως αληθινό: Η άσπρη είναι η πόρτα της πολυκατοικίας και οι πόρτες αριστερά και δεξιά είναι οι δύο...
Προς υπουργείο Παιδείας: Στο Νηπιαγωγείο που στεγάζεται σε πολυκατοικία θα στείλετε διαδραστικό πίνακα;
δασκαλος
«Είστε το χειρότερο τμήμα»! Δάσκαλος εξηγεί γιατί οι εκπαιδευτικοί μιλούν έτσι στους μαθητές τους
«Η δουλειά μας είναι να διδάσκουμε τους μαθητές που έχουμε. Όχι εκείνους που θα θέλαμε να έχουμε. Ούτε εκείνους που κάποτε είχαμε. Μόνο αυτούς που...
«Είστε το χειρότερο τμήμα»! Δάσκαλος εξηγεί γιατί οι εκπαιδευτικοί μιλούν έτσι στους μαθητές τους
anaplirotes
Αναπληρωτές: Οι αναλυτικές οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας μετά την πρόσληψη
Η Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες θα γίνει την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023
Αναπληρωτές: Οι αναλυτικές οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας μετά την πρόσληψη