aithousa-taksi-sxoleio
Αναλυτικές όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν την Παιδεία

Στη ρύθμιση διαφόρων ζητημάτων προχωρά το υπουργείο Παιδείας, μέσω τροπολογίας που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας:

- Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών ή προϊσταμένων σχολικών μονάδων και άλλων στελεχών της εκπαίδευσης, κατόπιν της επιλογής και τοποθέτησής τους, στο τέλος του διδακτικού έτους ή αμέσως μετά από τη λήξη του, αναλόγως της βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν τα νέα στελέχη.

- Παρέχεται στους δήμους η δυνατότητα να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εάν υφίστανται στεγαστικές ανάγκες σχολικών μονάδων, οι οποίες είναι κατεπείγουσες και δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλον ενδεδειγμένο τρόπο.

- Συμπληρώνονται οι διατάξεις για τη διαδικασία επιλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και ρυθμίζεται η διαδικασία που ακολουθείται αν αποβεί άγονη η διαδικασία συγκρότησης του οργάνου. Ειδικότερα, στην περίπτωση που μετά την επαναπροκήρυξη των θέσεων, τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία μεταξύ του συνόλου των εσωτερικών μελών για την ανάδειξη του συνόλου των εξωτερικών μελών, η αρμοδιότητα ανάδειξης των εξωτερικών μελών περιέρχεται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., η οποία έχει αυξημένη νομιμοποίηση και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του.

- Προβλέπεται η διαδικασία απορρόφησης Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του οικείου Α.Ε.Ι., με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. που εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. και πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Π.Ι., καθώς και με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

- Ορίζεται ότι οι προθεσμίες αναφορικά με την επαναπροκήρυξη θέσεων και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή ή την εξέλιξη μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. του νέου νόμου για τα ΑΕΙ εφαρμόζονται αναλογικά και για τις περιπτώσεις επαναπροκήρυξης θέσεων στην περίπτωση που η εκλογή για την αρχικώς εγκριθείσα και προκηρυχθείσα θέση κατέστη άγονη σύμφωνα με το παλιό καθεστώς.

- Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

- Προβλέπεται η καταβολή, από την 1η Ιανουαρίου 2023, του οικονομικού κινήτρου που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αγ) της περίπτωσης Γ' της παρ. 11 του άρθρου 54 του ν. 4999/2022 (Α' 225) για τους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας στα νοσοκομεία αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας, και στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ίδια ειδικότητα στα νοσοκομεία αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε εδώ αναλυτικά την τροπολογία

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

aimodosia
Χριστουγεννιάτικη αιμοδοσία από το ΕΚΕΑ και το ΕΚΠΑ στις 12 και 13 Δεκεμβρίου
Eορταστική χριστουγεννιάτικη αιμοδοσία 12 και 13 Δεκεμβρίου 11.00-15.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών
Χριστουγεννιάτικη αιμοδοσία από το ΕΚΕΑ και το ΕΚΠΑ στις 12 και 13 Δεκεμβρίου
Δόμνα Μιχαηλίδου
Μιχαηλίδου για ψυχολόγους-κοινωνικούς λειτουργούς: Η συναίνεση των γονέων ζητείται όταν απαιτείται σκόπιμη παρέμβαση
«Οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί των σχολείων ακούν κάθε παιδί χωρίς τη συναίνεση του γονέα»
Μιχαηλίδου για ψυχολόγους-κοινωνικούς λειτουργούς: Η συναίνεση των γονέων ζητείται όταν απαιτείται σκόπιμη παρέμβαση