Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι σχολεία Δεύτερης Κατηγορίας κύριοι της κυβέρνησης;
Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας αντί να ενισχύονται, απαξιώνονται διαρκώς - Η σταδιακή υποβάθμισή τους είναι πρωτίστως πράξη κοινωνικής αναλγησίας απέναντι στους μαθητές αυτούς που προέρχονται από οικονομικά - πολιτισμικά μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες

Στην τύχη τους έχει αφήσει η κυβέρνηση τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Τα σχολεία αυτά  παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου. Στα χρόνια της λειτουργίας τους, χιλιάδες εκπαιδευόμενοι επανεντάχθηκαν κοινωνικά, επαγγελματικά και αποκόμισαν γνώσεις και πτυχία που τους βοήθησαν να αλλάξουν τη ζωή τους.

Δυστυχώς σήμερα τα ΣΔΕ αντιμετωπίζονται όχι ως σχολεία δεύτερης ευκαιρίας αλλά ως σχολεία για μαθητές δεύτερης κατηγορίας, υπογραμμίζουν οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις ΔΕ, προσθέτοντας πως παραμένουν άλυτα τα προβλήματα που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τα σχολεία αυτά.

Έλλειψη οργανικών θέσεων, μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη των μαθημάτων, ζητήματα ωρομίσθιου προσωπικού στα Σ.Δ.Ε., αυτοματοποιημένο σύστημα αναθέσεωνμη αναγνώριση της σχετικής προϋπηρεσίας σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠμη αναγνώριση μισθολογικά της σχετικής προϋπηρεσίας σε περίπτωση πρόσληψης στο Δημόσιο και έλλειψη χρηματοδότησης είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και ΣΔΕ σε όλη τη χώρα.

Επειδή στα ΣΔΕ όλης της χώρας φοιτούν μαθητές που προέρχονται από οικονομικά - πολιτισμικά μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, άνεργοι, επισφαλώς εργαζόμενοι, πρόσφυγες, Ρομά, ενώ 12 ΣΔΕ λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης, η υποβάθμισή τους, η οποία σταδιακά θα οδηγήσει και στην κατάργησή τους, είναι πρωτίστως πράξη κοινωνικής αναλγησίας απέναντι στους μαθητές αυτούς, προειδοποιούν οι εκπαιδευτικοί ζητώντας την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας προκειμένου να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων ΔΕ:

Τα ΣΔΕ δεν είναι σχολεία δεύτερης κατηγορίας!
Να λυθούν άμεσα τα σοβαρά προβλήματά τους.
Να ενταχθούν στην τυπική εκπαίδευση, με θέσπιση οργανικών θέσεων.
Να ιδρυθούν νέα ΣΔΕ, σύμφωνα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών!


Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου. Στα χρόνια της λειτουργίας τους, χιλιάδες εκπαιδευόμενοι επανεντάχθηκαν κοινωνικά, επαγγελματικά και αποκόμισαν γνώσεις και πτυχία που τους βοήθησαν να αλλάξουν τη ζωή τους. Δυστυχώς σήμερα τα ΣΔΕ αντιμετωπίζονται όχι ως σχολεία δεύτερης ευκαιρίας αλλά ως σχολεία για μαθητές δεύτερης κατηγορίας. 

Έτσι αντί να ενισχύονται, απαξιώνονται διαρκώς, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν αιτήματα των Δημοτικών Αρχών και των Τοπικών κοινωνιών για ίδρυση νέων ΣΔΕ. Η σταδιακή υποβάθμισή τους είναι πρωτίστως πράξη κοινωνικής αναλγησίας απέναντι στους μαθητές αυτούς που προέρχονται από οικονομικά - πολιτισμικά μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες..

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στην έλλειψη οργανικών θέσεων και στην υποστελέχωση των ΣΔΕ, στα ζητήματα ωρομίσθιου προσωπικού, στους αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων, στα κριτήρια μοριοδότησης, στο σύστημα αναθέσεων, στη χρηματοδότηση, στην καταβολή επιδότησης μετακίνησης των εκπαιδευομένων, αλλά και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και συμβούλων.

1. Έλλειψη οργανικών θέσεων. Υποστελέχωση και κίνδυνος καθυστέρησης στις προσλήψεις εκπαιδευτικών και συμβούλων

Τα ΣΔΕ πρέπει να υπαχθούν στην τυπική εκπαίδευση, ως σχολεία πλήρως ισότιμα με τα Γυμνάσια και να θεσπιστούν οργανικές θέσεις για όλες τις ειδικότητες. Η υποστελέχωση των ΣΔΕ είναι σχεδόν μία παγιωμένη κατάσταση, αφού λειτουργούν με προσωπικό που δεν καλύπτει τις ανάγκες τους. Στα ΣΔΕ υπηρετούν αποσπασμένοι καθηγητές και ωρομίσθιοι, καθώς δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις για μόνιμους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα η πλειοψηφία των καθηγητών είναι πλέον ωρομίσθιοι και τούτο στην πράξη σημαίνει ότι καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στον διορισμό τους. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί διορίζονται κοντά στο μέσο της σχολικής χρονιάς, τον Δεκέμβριο, ενώ υπήρξε και περίπτωση όπου έγινε διορισμός τέλος Μαΐου!

Έτσι έχει γίνει «θεσμός» η έναρξη των μαθημάτων λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αν και κάποιες χρονιές τα μαθήματα ξεκίνησαν Απρίλιο και Μάιο και τελείωσαν Ιούλιο! Πλήθος διαμαρτυριών και καταγγελιών από ΕΛΜΕ, διευθυντές και εκπαιδευτικούς των ΣΔΕ, αλλά και από εκπαιδευόμενους, δεν έχουν αλλάξει σημαντικά την έως τώρα υφιστάμενη απαράδεκτη κατάσταση.

2. Ζητήματα ωρομίσθιου προσωπικού στα Σ.Δ.Ε.

Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στις πληρωμές και στην καταχώρηση των ενσήμων: Μέχρι σήμερα η πρώτη πληρωμή, στην καλύτερη περίπτωση, γίνεται στο μέσο περίπου της σχολικής χρονιάς και οι υπόλοιπες με καθυστέρηση μηνών, ενώ ακόμη μεγαλύτερες είναι οι καθυστερήσεις για όσους αμείβονται με έκδοση Τ.Π.Υ. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ζητήσει η πληρωμή των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και των συμβούλων να πραγματοποιείται κάθε μήνα (τον επόμενο απ’ αυτόν που παρασχέθηκε η εργασία τους), όπως συμβαίνει με τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΣΠΑ στα υπόλοιπα σχολεία.

3. Η προνομιακή μεταχείριση των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων σε σχέση με τους ανέργους και μερικώς απασχολούμενους εκπαιδευτικούς.

Μέχρι και την προπερσινή σχολική χρονιά οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Σ.Δ.Ε. που είχαν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή αυτή του συνταξιούχου, σύμφωνα με τις σχετικές Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κατατάσσονταν στο τέλος των αξιολογικών πινάκων και προσλαμβάνονταν στα Σ.Δ.Ε. μόνο εφόσον είχε εξαντληθεί ο πίνακας με τους υπόλοιπους υποψήφιους. Με την Υ.Α. υπ’ αριθμό Κ1/83488 (ΦΕΚ Β΄/3136/19-7-2021) η πρόβλεψη αυτή απαλείφθηκε και κατά συνέπεια οι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι κατατάσσονται στους αξιολογικούς πίνακες αυστηρά σύμφωνα με τα μόρια τους και μπορούν να καταλάβουν τη θέση ενός ανέργου ή μερικώς απασχολούμενου υποψήφιου.

Η ανατροπή της μακρόχρονης προαναφερθείσας παράδοσης από την πρόσφατη Υ.Α. συνιστά προφανή κοινωνική αδικία. Η πρόσληψη στα Σ.Δ.Ε. ως ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πολιτών που το εισόδημα και η εργασιακή τους απασχόληση είναι προστατευμένα, στερεί αυτή τη δυνατότητα από νέους επιστήμονες που προσβλέπουν στα Σ.Δ.Ε. ως τη μοναδική (ή κύρια) ευκαιρία απασχόλησής τους - ιδίως σε μια περίοδο αυξημένης ανεργίας - και οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια και πλούσια τυπικά προσόντα.

4. Αυτοματοποιημένο σύστημα αναθέσεων

Τα τελευταία χρόνια μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων αξιολόγησης των υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, η ανάθεση των ωρών γίνεται μέσα από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα με βάση τις δηλώσεις προτίμησης των υποψήφιων. Κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα προφανούς αδικίας, καθώς σε εκπαιδευτικούς με χαμηλότερη θέση στους πίνακες κατάταξης ανατέθηκαν περισσότερες ώρες απ’ ό,τι σε άλλους με υψηλότερη θέση.

5. Συμβάσεις έργου

Οι συμβάσεις έργου που υπογράφουν οι ωρομίσθιοι στα Σ.Δ.Ε., πρέπει να αντικατασταθούν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ώστε να εναρμονισθεί το εργασιακό τους καθεστώς με τα ισχύοντα για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προς το παρόν είναι οι μόνοι εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευση, που εργάζονται με συμβάσεις έργου, ενώ η εργασία που παρέχουν είναι αναμφισβήτητα εξαρτημένη. Αυτό έχει ως συνέπειες:

α) τη μειωμένη προστασία απ’ την εργατική νομοθεσία

β) τη μη αναγνώριση της σχετικής προϋπηρεσίας σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ

γ) τη μη αναγνώριση μισθολογικά της σχετικής προϋπηρεσίας σε περίπτωση πρόσληψης στο Δημόσιο (§4, άρθρ. 11, ν. 4353/2015, εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 2/31020/ΔΕΠ/6-5-2016).

6. Χρηματοδότηση Σ.Δ.Ε.

Τα Σ.Δ.Ε. δεν έλαβαν χρηματοδότηση ούτε καν για τα βασικά λειτουργικά τους έξοδα τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, παρά το γεγονός ότι τα σχολεία αυτά αποτελούν συγχρηματοδοτούμενο έργο. Για την κάλυψη των στοιχειωδών τους αναγκών οι διευθυντές των σχολείων προσέφυγαν στους Δήμους που φιλοξενούν τα σχολεία και σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και στο προσωπικό που υπηρετεί σ’ αυτά.

7. Παιδαγωγικές συνεδριάσεις

Σύμφωνα με το παρ. 5, του άρθρ. 70 του ν. 4763/2020 «Σε κάθε Σ.Δ.Ε. λειτουργεί σύλλογος διδασκόντων, στον οποίο συμμετέχει το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Δ.Ε. …Οι τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δύο (2) φορές τον μήνα». Οι συνεδριάσεις αυτές είναι εξίσου σημαντικές, αν όχι περισσότερο, με αυτές των υπολοίπων σχολείων, λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των Σ.Δ.Ε. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων πραγματοποιούνταν κάθε βδομάδα και αμείβονταν ως μια επιπλέον ώρα απασχόλησης για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Έκτοτε οι τακτικές συνεδριάσεις γίνονται κανονικά, αλλά οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δεν αποζημιώνονται για την πρόσθετη αυτή απασχόλησή τους. Οι συνεδριάσεις αυτές συχνά έχουν μεγάλη διάρκεια και δεν θα πρέπει να αποτελούν απλήρωτη εργασία.

8. Καταβολή επιδότησης μετακίνησης των εκπαιδευομένων

Σε αρκετά ΣΔΕ δεν καταβάλλεται η επιδότηση μετακίνησης των εκπαιδευομένων, παρότι οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται την επιδότηση, αφού τα ΣΔΕ είναι Γυμνάσια. Αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, αφού αρκετοί εκπαιδευόμενοι διακόπτουν τις σπουδές τους, λόγω του κόστους μετακίνησης. Παρά τις διαμαρτυρίες από τους Διευθυντές των ΣΔΕ, δεν έχει εκδοθεί ακόμα η ΚΥΑ που ρυθμίζει τη δωρεάν μεταφορά των εκπαιδευόμενων, με αποτέλεσμα να στερούν από πολλούς εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα φοίτησης.

9. Μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη των μαθημάτων, λόγω των γραφειοκρατικών κωλυμάτων για την έκδοση της άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου.

Ακόμη και μετά την πρόσληψη των ωρομισθίων εκπαιδευτικών τον Δεκέμβριο, τα μαθήματα στα ΣΔΕ δεν διεξάγονται κανονικά, διότι οι εκπαιδευτές 1ης, 2ης και 3ης φάσης πρόσληψης δεν μπορούν να διδάξουν, αφού δεν διαθέτουν την απαραίτητη άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου που εκδίδεται από τα ΠΥΣΔΕ.

Η λύση στο παραπάνω αστείο γραφειοκρατικό εμπόδιο, είναι απλή, εύκολη και προφανής: Να αναθεωρήσει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έστω και για μια φορά τις απαράδεκτες αποφάσεις του για χρονικό όριο στην προσκόμιση των αδειών ασκήσεως ιδιωτικού έργου.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δέχονται τα αλλεπάλληλα χτυπήματα της αδιαφορίας, της ελλιπούς χρηματοδότησης, της έλλειψης σχεδιασμού και ευαισθησίας με την οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται αυτές οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές δομές.

Επειδή στα ΣΔΕ όλης της χώρας φοιτούν μαθητές που προέρχονται από οικονομικά - πολιτισμικά μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, άνεργοι, επισφαλώς εργαζόμενοι, πρόσφυγες, Ρομά, ενώ 12 ΣΔΕ λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης, η υποβάθμισή τους, η οποία σταδιακά θα οδηγήσει και στην κατάργησή τους, είναι πρωτίστως πράξη κοινωνικής αναλγησίας απέναντι στους μαθητές αυτούς.

  • Καταγγέλλουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, για την προκλητική αδιαφορία που επιδεικνύει στα καθημερινά προβλήματα των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ.
  • Ζητάμε από την ΟΛΜΕ και την ΑΔΕΔΥ, να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και το ΥΠΑΙΘ, για να λυθούν τα παραπάνω σοβαρά προβλήματα.
  • Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, να αγωνιστούμε για να σταματήσει η υποβάθμιση των ΣΔΕ, που σταδιακά τα οδηγεί στο κλείσιμο τους!

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Αναπληρώτρια εκπ/κός: Γιατί ανακλήθηκε η πρόσληψη της και πως σχετίζεται με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα