kalesma-diamartyrias-gia-a3iologhsh
Αυτή είναι η μεζούρα που ετοιμάζουν για να την μετρήσουν πάνω σου

Αναλυτικά όλα τα Πεδία και Κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, με βάση το άρθρο 67 του ν. 4823/2021 κοινοποίησε, μεταξύ άλλων, η “Ομάδα Πειραματόζωων-Εκπαιδευτικών”. Σύμφωνα με την αρίθμηση της Ομάδας τα Πεδία και Κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών ανέρχονται σε 63!

Ακολουθούν τα Πεδία και Κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών όπως τα παρουσιάζει η Ομάδα. 

Δόκιμε-Νεοδιόριστε και στη συνέχεια παλιέ Μόνιμε,

ακολουθεί:

Η ΜΕΖΟΥΡΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΟΥ

ΣΑΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ

(οι αριθμοί στα Κριτήρια είναι δικοί μας)

Αναλυτικά όλα τα Πεδία και Κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών 

(Άρθρο 67, Ν.4823/2021)

1. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό, ως προς δύο (2) πεδία: Α) το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και Α2) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης και Β) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού. 

2. Όσον αφορά στο πεδίο Α1, το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου, αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), με βάση τα εξής κριτήρια: 

α) Προετοιμασία διδασκαλίας: αα) αξιολογούνται (1) ο σχεδιασμός του μαθήματος, (2) η προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού ή δραστηριοτήτων, (3) η σαφήνεια των διδακτικών στόχων, (4) η επιλογή και η συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων, (5) η εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης και εν γένει σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας σε εναρμόνιση με τα προγράμματα σπουδών, τις συνθήκες της τάξης, τις γνωστικές και τις άλλες ανάγκες των μαθητών, (6) η αξιοποίηση και των ψηφιακών μέσων και (7) η γενικότερη μεθοδολογία της διδασκαλίας και αβ) για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης, αξιολογούνται επιπλέον η εξειδίκευση των βασικών αξόνων του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), κατόπιν κατάλληλης διερεύνησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή άλλων αναγκών των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατάρτιση κατάλληλα προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών, η αποτίμηση και επαναξιολόγηση αυτών, καθώς και η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης των μαθητών. 

β) Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Αξιολογούνται (8) η επιστημονική εγκυρότητα της διδασκαλίας, (9) ο βαθμός επικαιροποίησης της γνώσης και (10) ο επιτυχής μετασχηματισμός του γνωστικού αντικειμένου σε σχολική γνώση. 

γ) Διδακτική μεθοδολογία και πρακτικές: Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και το γνωστικό αντικείμενο, αξιολογούνται (11) η χρήση συμμετοχικών διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, (12) η διαχείριση του χρόνου, (13) η ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, (14) η σύνδεση του μαθήματος με την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών, (15) η οργάνωση της εργασίας των μαθητών, (16) η κατάλληλη αξιοποίηση εποπτικών μέσων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), (17) η αντιμετώπιση λειτουργικών και οργανωτικών ζητημάτων και δυσκολιών, (18) η επικοινωνιακή ικανότητα, (19) η ενθάρρυνση για ομαδοσυνεργατικές δράσεις, (20) ο ρυθμός του μαθήματος, (21) η ακρίβεια και σαφήνεια των οδηγιών. Επιπλέον, αξιολογούνται (22) η χρήση διαφοροποιημένων διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, (23) η ανάπτυξη συνεργατικών και διεπιστημονικών πρακτικών για τον σχεδιασμό του περιεχομένου των διδακτικών δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις μαθησιακές δυνατότητες και την ηλικία των μαθητών, (24) η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και η ανατροφοδότηση των μαθητών. δ) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης: Αξιολογούνται η συμβολή του εκπαιδευτικού στη (25) δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, (26) στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των μαθητών, (27) στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, (28) στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων, (29) η επίδρασή του στη στάση των μαθητών απέναντι στη μάθηση, (30) οι ευκαιρίες για εποικοδομητικό διάλογο, (31) η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, (32) η αποδοχή της διαφορετικότητας, (33) η σχέση των μαθητών με τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές τους και τα λοιπά μέλη της σχολικής κοινότητας. ε) Αναστοχασμός της διδασκαλίας Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού: Αξιολογείται (34) η ικανότητα αναστοχασμού του εκπαιδευτικού ως προς τη διδασκαλία και το παιδαγωγικό έργο του, (35) κριτικής επανεξέτασης των πρακτικών του, (36) εντοπισμού των προβληματικών σημείων της διδασκαλίας του και (37) εξεύρεσης λύσεων για την αντιμετώπισή τους. 

3. Όσον αφορά στο πεδίο Α2, το παιδαγωγικό κλίμα και η διαχείριση της τάξης αξιολογούνται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, με βάση τα εξής κριτήρια: α) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης: Αξιολογείται η συμβολή του εκπαιδευτικού στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των μαθητών στην εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. β) Αναστοχασμός Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού: Αξιολογείται η ικανότητα αναστοχασμού του εκπαιδευτικού, ως προς (38) τη διαχείριση του παιδαγωγικού κλίματος της τάξης, (39) την κριτική επανεξέταση των πρακτικών του, (40) τον εντοπισμό των προβληματικών σημείων στη διαχείριση του κλίματος και (41) την υιοθέτηση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπισή τους. 

4. Το έργο των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υποδιευθυντών τους και των Υπευθύνων τομέων Ε.Κ. αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό, ως προς δύο (2) πεδία: Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και Α2) παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3. 

5. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια και η επάρκεια του εκπαιδευτικού αξιολογούνται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, με βάση τα εξής κριτήρια: α) Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολογούνται (42) η συνέπεια του εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και (43) η ανταπόκρισή του στο θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως (44) η τήρηση του ωραρίου, (45) η έγκαιρη προσέλευση στο μάθημα, (46) η ενεργός συμμετοχή στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, (47) η αποτελεσματική διεκπεραίωση εργασιών που του αναθέτει η διεύθυνση της σχολικής μονάδας, όπως (48) οι εργασίες γραφείου, (49) η ενεργός συμμετοχή στις εκδηλώσεις του σχολείου και (50) η συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία του. β) Ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της: Αξιολογούνται η (51) ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, (52) το ενδιαφέρον για τα ζητήματα του σχολείου, (53) η ενεργός συμμετοχή στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, (54) η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, (55) η ενεργός συμμετοχή στην οργάνωση της σχολικής μονάδας και (56) στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και (57) εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και (58) του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου. γ) Συνεργασία με τους συναδέλφους: Αξιολογείται η συνεργασία με τον Διευθυντή και τους συναδέλφους, (59) για τον προγραμματισμό των δράσεων του σχολείου, (60) για τον σχεδιασμό του διδακτικού έργου, καθώς και (61) για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας γενικότερα. δ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς: Αξιολογούνται (62) η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς ή κηδεμόνες και την κοινότητα προς όφελος των μαθητών, (63) η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών.

6. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς των μονοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων το πεδίο Α αξιολογείται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) και το πεδίο Β από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης.

“Ομάδα Πειραματόζωων-Εκπαιδευτικών”

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 27/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

σχολείο σταυρος ξαρχακος
Νίκαια: Το 14ο Δημοτικό Σχολείο «βαφτίζεται» σε Σταύρος Ξαρχάκος, παρουσία του συνθέτη
Η ονοματοδοσία θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη 30 Μαϊου στις 7.45 μμ στην Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς
Νίκαια: Το 14ο Δημοτικό Σχολείο «βαφτίζεται» σε Σταύρος Ξαρχάκος, παρουσία του συνθέτη
ypaith3.jpg
Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ: Ζητούνται 4 πτυχιούχοι ΑΕΙ για διαχειριστική υποστήριξη - Η πρόσκληση
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου ανέρχεται στο ποσό των 156.760,80 € το οποίο αναλογεί σε 84 ανθρωπομήνες (ΑΜ) και θα...
Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ: Ζητούνται 4 πτυχιούχοι ΑΕΙ για διαχειριστική υποστήριξη - Η πρόσκληση
Νοσοκομείο
Νέα ρύθμιση Γεωργιάδη: Έρχονται αθρόες προσλήψεις με «μπλοκάκι» σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Οργανισμούς
Τι προβλέπει η τροπολογία - Αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ
Νέα ρύθμιση Γεωργιάδη: Έρχονται αθρόες προσλήψεις με «μπλοκάκι» σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Οργανισμούς