Σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε Γυμνάσια και Λύκεια
Υποβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία καταγγέλλει η Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο να στραφούν γονείς και παιδιά σε ιδιωτικούς φορείς για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού

Την αγωνία για το μέλλον του θεσμού Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Συ.Ε.Π.) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκφράζει η Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού.

Με σχετική επιστολή προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, σημειώνει πως με την ψήφιση του Νόμου 4823/3-8-2021 καταργήθηκαν οι 140 οργανικές θέσεις των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών Συ.Ε.Π. που υπηρετούσαν στα ΚΕ.Σ.Υ, προσθέτοντας πως οι ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικοί αποχώρησαν από το ΚΕΣΥ απροειδοποίητα και υπηρέτησαν τη σχολική χρονιά 2021-22 σε εναπομείναντα κενά των σχολείων, ενώ για πρώτη φορά από το 1985 η δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το εξάμηνο 1-9-21 έως 1-3-22, βρέθηκε χωρίς καμία υπηρεσία Συ.Ε.Π.

Την ίδια στιγμή,από τον Μάρτιο 2022 έως σήμερα οι υπηρεσίες Σ.Ε.Π. είναι περιορισμένες.

Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, όπως επισημαίνεται στην επιστολή, στη νέα αυτή κατάσταση ήταν ότι οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί Συ.Ε.Π. δεν είχαν προτεραιότητα στην ανάληψη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων της Γ΄ Γυμνασίου με θεματική τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, καθώς στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική τα Εργαστήρια αξιοποιήθηκαν για την κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στις σχολικές μονάδες, καταστρατηγώντας τις αναθέσεις.

Αναλυτικά η επιστολή: 

Η παρούσα επιστολή έχει ως σκοπό να επιστήσει την προσοχή σας στην πλημμελή εφαρμογή του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δεύτερη συνεχή χρονιά ως συνέπεια των αλλαγών που έχει κάνει το Υπουργείο στον θεσμό Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Συ.Ε.Π.).

Καθώς οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί με ανάλογη εξειδίκευση είναι μέλη της Εταιρείας μας, έχουμε γίνει δέκτες της ανησυχίας και της αγωνίας τους για το μέλλον ενός θεσμού απολύτως απαραίτητου για την ενδυνάμωση των μαθητών και των μαθητριών της χώρας στην εποχή των πολύπλευρων κρίσεων που διανύουμε.

Συγκεκριμένα, με την ψήφιση του Νόμου 4823/3-8-2021 καταργήθηκαν οι 140 οργανικές θέσεις των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών Συ.Ε.Π. που υπηρετούσαν στα ΚΕ.Σ.Υ. και ορίσθηκαν ως διάδοχη κατάσταση δύο νέες θέσεις: ενός Υπευθύνου Σ.Ε.Π. ανά Δ.Δ.Ε. και ενός εκπαιδευτικού στη νέα δομή των Γραφείων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού – ΓΡΑ.ΣΥ.Π. ανά ομάδα όμορων σχολείων (αμφότεροι με τετραετή θητεία).

Οι ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικοί αποχώρησαν από το ΚΕΣΥ απροειδοποίητα και υπηρέτησαν τη σχολική χρονιά 2021-22 σε εναπομείναντα κενά των σχολείων. Για πρώτη φορά από την εφαρμογή του θεσμού του Σ.Ε.Π. το 1985 (Ν.1566/1985 ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985, άρθρα 37-39), η δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το εξάμηνο 1-9-21 έως 1-3-22, βρέθηκε χωρίς καμία υπηρεσία Συ.Ε.Π. Ενώ από τον Μάρτιο 2022 έως σήμερα οι υπηρεσίες Σ.Ε.Π. είναι περιορισμένες.

Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στη νέα αυτή κατάσταση ήταν ότι οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί Συ.Ε.Π. δεν είχαν προτεραιότητα στην ανάληψη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων της Γ΄ Γυμνασίου με θεματική τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, καθώς στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική τα Εργαστήρια αξιοποιήθηκαν για την κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στις σχολικές μονάδες, καταστρατηγώντας τις αναθέσεις όπως διατυπώθηκαν στο ΦΕΚ 3782/Β/13-08-2021. Οι άστοχες ενέργειες συνεχίστηκαν με την εσπευσμένη προκήρυξη θέσεων Υπευθύνων Σ.Ε.Π. από τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις στο τέλος σχεδόν της χρονιάς, θέσεις που υπηρετούνται ως σήμερα χωρίς καθηκοντολόγιο και χωρίς διακριτό χώρο στις Δ.Δ.Ε.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πουθενά αναρτημένη λίστα των συναδέλφων που υπηρετούν στις θέσεις αυτές και οι Διευθύνσεις τους έχουν σχεδόν κρυμμένους στο οργανόγραμμα ανάμεσα στους υπαλλήλους της διοίκησης. Ταυτόχρονα, η δημιουργία και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΓΡΑ.ΣΥ.Π. εκκρεμεί. Καθώς δεν υπάρχει πια αρμόδιο γραφείο Σ.Ε.Π. στο Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν μπορούμε να λάβουμε καμία σχετική ενημέρωση για τις προθέσεις του Υπουργείου. Η νέα αυτή δομή, που εξαγγέλλει το Υπουργείο, θα περιλαμβάνει το άκρως απαραίτητο κομμάτι της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας; Ποια θα είναι η σχέση των εκπαιδευτικών των ΓΡΑ.ΣΥ.Π. με τους Υπεύθυνους Σ.Ε.Π.;

Τέλος, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι η αντικατάσταση ενός πλήρως οργανωμένου ετήσιου μαθήματος Σ.Ε.Π. από σκόρπιες ασκήσεις Σ.Ε.Π. που περιλαμβάνουν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων δε συνιστά επ’ ουδενί αναβάθμιση του θεσμού στο σχολείο. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να παρουσιάζεται συνεκτικά τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο, ιδανικά στην Α’ τάξη, που δεν έχουν ακόμα επιλέξει κατεύθυνση ή ειδικότητα οι μαθητές και στη Γ΄ τάξη όπου, μετά από ενημερωμένη διαδικασία λήψης απόφασης, καλούνται τόσο να σχεδιάσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακά τμήματα όσο και να επιλέξουν εναλλακτικούς δρόμους συνέχισης των σπουδών τους, είτε να εισαχθούν στην αγορά εργασίας.

Με βάση τα προαναφερόμενα, σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε άμεσα για τη λειτουργική και οργανωτική αναβάθμιση των νέων θέσεων Σ.Ε.Π. ώστε να συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή στήριξη των μαθητών και των μαθητριών που καλούνται να κάνουν επιλογές ζωής και σταδιοδρομίας.

Η στήριξη αυτή αφορά και την ευρύτερη κοινωνία και θα την ωφελήσει μακροπρόθεσμα. Οποιαδήποτε υποβάθμιση του θεσμού προφανώς σημαίνει στροφή των γονέων και των παιδιών σε ιδιωτικούς φορείς για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού (κάτι που διαπιστώνουμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει άτυπα). Η επαναφορά του θεσμού του Σ.Ε.Π. στα σχολεία είναι απαραίτητο και αξίζει να γίνει με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, και στη βάση αυτή η ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. είναι πρόθυμη να συμβάλλει άμεσα με την εμπειρία, τις γνώσεις και τα εξειδικευμένα στελέχη της.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή βοήθεια προς την κατεύθυνση αυτή και προσβλέπουμε σε συνάντηση μαζί σας το ταχύτερο δυνατόν, γιατί ήδη ο χρόνος μετράει αντίστροφα.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

pasok.jpg
Τομέας Παιδείας ΠΑΣΟΚ: «Να δούμε στρατηγικά τους διορισμούς των εκπαιδευτικών»
«Οι διορισμοί εκπαιδευτικών είναι μορφωτικό και κοινωνικό στοιχείο, είναι επένδυση για τη δημόσια παιδεία»
Τομέας Παιδείας ΠΑΣΟΚ: «Να δούμε στρατηγικά τους διορισμούς των εκπαιδευτικών»
pencil
Εκπαιδευτικοί: «Νέα απόπειρα τρομοκράτησης από το ΥΠΑΙΘΑ αναφορικά με την αξιολόγηση»
«Πρόκειται για ένα έγγραφο απολύτως παράτυπο καθώς η απεργία αποχή είναι νόμιμη συνδικαλιστική δράση»
Εκπαιδευτικοί: «Νέα απόπειρα τρομοκράτησης από το ΥΠΑΙΘΑ αναφορικά με την αξιολόγηση»