Thumbnail
Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23 για τις προσλήψεις: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις από τη Γεωργία Μπουλμέτη και τον Βασίλη Βούγια

Το alfavita.gr σας ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για όλα τα θέματα που αφορούν τις προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών καθώς και όλη την διαδικασία των αιτήσεων.

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε έναν Οδηγό που επικαιροποιείται συνεχώς από την Γεωργία Μπουλμέτη και τον Βασίλη Βούγια για τις Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23.

Αναφορικά με τις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και τις σχετικές δηλώσεις-αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ, η Γεωργία Μπουλμέτη και ο Βασίλης Βούγιας ετοίμασαν για το especial.gr και προς διευκόλυνση των υποψηφίων αναπληρωτών τις παρακάτω Οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις.

Νέος οδηγός για τις δηλώσεις προτίμησης περιοχών

Θυμίζουμε πως προς διευκόλυνση όλων των εκπαιδευτικών το alfavita.gr δημοσίευσε έναν έξτρα αναλυτικό οδηγό για τις δηλώσεις προτίμησης περιοχών που μπορείτε να βρείτε εδώ

Διαβάστε παρακάτω τον Οδηγό για τις Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23

Πόσο διαρκούν οι αιτήσεις  αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23 για τη δήλωση περιοχών;

Από  την Τρίτη 16.08.2022 έως και την Τρίτη 23.08.2022. Συμβουλεύουμε τους/ις συναδέλφους να μην περιμένουν τελευταία στιγμή για να υποβάλλουν την αίτηση καθώς μπορεί να συμβεί οτιδήποτε.

Προσλήψεις από Προσωρινούς Πίνακες των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2022  και 2ΕΑ/2022 – Ανάγκη διευκρινίσεων από ΥΠΑΙΘ.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, για λόγους έγκαιρης στελέχωσης και εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, των ΣΔΕΥ και των ΚΕΔΑΣΥ, καλούνται για υποβολή αιτήσεων οι ενταγμένοι υποψήφιοι στους Προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022, προκειμένου να διενεργηθούν από τους εν λόγω πίνακες οι προσλήψεις αναπληρωτών.

Ολα αυτά σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019,

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων. Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή.”.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως θα πρέπει επίσημα το ΥΠΑΙΘ να προβεί σε διευκρινίσεις αναφορικά με αυτή την πρόβλεψη του νόμου και να εξηγήσει σε τι συνίσταται το εδάφιο “Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή.”.

Βεβαίως επ' αυτού θα πρέπει άμεσα η ΠΟΣΕΕΠΕΑ να απευθύνει σχετικό ερώτημα προς το ΥΠΑΙΘ για παροχή διευκρινίσεων προς τους υποψήφιους αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ. Τι θα γίνει αν απορριφθέντες των Προσωρινών Πινάκων δικαιωθούν επί των ενστάσεών τους και συμπεριληφθούν στους Οριστικούς Πίνακες.

Ομοίως με τα παραπάνω και το ερώτημα αυτό χρήζει διευκρινίσεων από πλευράς ΥΠΑΙΘ και θα πρέπει να συμπεριληφθεί από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ στα επίσημα ερωτήματά της προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ποιοι δεν έχουν  δυνατότητα υποβολής αίτησης και πρόσληψης

Δεν έχουν  δυνατότητα υποβολής αίτησης και πρόσληψης όσοι διορίστηκαν/προσλήφθηκαν και δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν – Αρθρα 62, παρ. 5Α και 63, παρ. 5Α του ν. 4589/2019 (Α΄13) και στο άρθρο 86, παρ. 4 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) (βλ. μέρος Γ΄ για Κυρώσεις).

Τι γίνεται με τις τρίμηνες συμβάσεις και τους αναπληρωτές covid

Στις φετινές Προσκλήσεις για αιτήσεις αναπληρωτών δεν υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά σε τρίμηνες συμβάσεις αναπληρωτών για τις ανάγκες της πανδημίας covid.

Υποψήφιοι με περισσότερους από έναν κλάδο

Υποψήφιοι με περισσότερους από έναν κλάδο, οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες, υποβάλλουν διακριτή αίτηση για πρόσληψη για κάθε έναν από τους κλάδους αυτούς.

Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας στην αξιολόγηση της μίας αίτησης έναντι της άλλης.

Τι να προσέξω κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στο ΟΠΣΥΔ;

Επιλέγετε αίτηση αναπληρωτή ΕΕΠ ΕΒΠ, κατά την είσοδό σας στο ΟΠΣΥΔ, από το κεντρικό μενού επιλέγοντας το πεδίο «Αιτήσεις» στο οποίο εμφανίζονται οι δυνατές επιλογές των τύπων αίτησης. Ελέγξετε τα προσωπικά σας στοιχεία και διορθώστε ότι έχει αλλάξει ή είναι λάθος.  

Προσοχή οι άρρενες ελέγξτε αν είναι επιλεγμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις» στον προσωπικό ηλεκτρονικό σας φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, ακόμα και αν αυτό δεν εμφανίζεται επικυρωμένο. Η δήλωση περιοχών είναι υποχρεωτική (από μία έως το σύνολο  των περιοχών  που επιθυμείτε).

Στο τελευταίο βήμα  αφού έχετε συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της αίτησης έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε «Καταχώριση Αίτησης» ώστε να πάρετε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν τροποποιήσετε την αίτηση σας, εντός της ημερομηνίας υποβολής που έχει οριστεί, δεν παράγεται διαφορετικός αριθμός πρωτοκόλλου  ούτε αποστέλλεται κάποιο e-mail επιβεβαίωσης.

Πώς καταχωρούμε την αίτηση και μέχρι πότε μπορούμε να την τροποποιήσουμε:

Αφού  έχουν συμπληρωθεί όλα τα στοιχεία της αίτησης έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε «Καταχώριση Αίτησης» ώστε να την υποβάλετε και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Έχετε το δικαίωμα να τροποποιείτε οποτεδήποτε επιθυμείτε τα στοιχεία της αίτησης του ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, δηλ . έως Τρίτη 23.08.2022.  

Προσοχή! Δεν παράγεται διαφορετικός αριθμός πρωτοκόλλου κατά την τροποποίηση της αίτησης, ούτε αποστέλλεται κάποιο e-mail επιβεβαίωσης.

Απενεργοποίηση της αίτησης

Δίνεται η δυνατότητα απενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεών  στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν δίνεται η δυνατότητα εκ νέου ενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεων που απενεργοποιήθηκαν.

Τροποποίηση της αίτησης-δήλωσης

Δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβληθεί, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/ και λοιπών επιλογών προτίμησης, από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου.

Ξεχωριστή επιλογή περιοχής ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ (ΕΔΥ)

Για τους ΠΕ23 και ΠΕ30 υπάρχει ξεχωριστή επιλογή  περιοχής ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ και αφορά τις ΕΔΥ, οι οποίες λειτουργούν στα ΚΕΔΑΣΥ. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στελεχώνονται από μέλη ΠΕ23 και ΠΕ30 σε θέσεις που συνιστώνται και κατανέμονται στα ΚΕΔΑΣΥ.

Ως εκ τούτου στην ηλεκτρονική αίτηση στο ΟΠΣΥΔ υφίσταται πλέον ξεχωριστή επιλογή ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ ώστε οι υποψήφιοι των εν λόγω κλάδων να δηλώνουν την προτίμησή τους. Σύμφωνα, δε, με το ως άνω άρθρο με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ιδρύονται τα ΣΔΕΥ με τις σχολικές μονάδες που τα αποτελούν.

Αναμένεται η υπογραφή της κατανομής των 550 θέσεων ΕΔΥ ανά Περιφερειακή Δ/νση και η επιμέρους κατανομή τους ανά Δ/νση Εκπαίδευσης και ΚΕΔΑΣΥ. Σας ενημερώνουμε ότι οι θέσεις στα ΣΔΕΥ – ΚΕΔΑΣΥ αφορούν αποκλειστικά θέσεις στα γενικά σχολεία.

Η σειρά που θα “τρέξει” το σύστημα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υ.Α. στην ταυτόχρονη διενέργεια προσλήψεων περισσοτέρων της μιας εκπαιδευτικών δομών ΕΑΕ ή/και Γενικής Εκπαίδευσης τηρείται μηχανογραφικά κατά την ηλεκτρονική ροή η κάτωθι σειρά προτεραιότητας πρόσληψης ανά περιοχή προτίμησης (χωρίς να δίνεται η δυνατότητα επιλογής στον υποψήφιο): α) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετα προσόντα γνώσης Braille και Ε.Ν.Γ., β) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ., γ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille, δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ε) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), στ) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (πρόγραμμα ΕΣΠΑ τομέα Παιδείας), ζ) Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), η) Σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης, θ) Σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, ι) Τ.Υ. / Ζ.Ε.Π. και ια) Δ.Υ.Ε.Π.

Θα ολοκληρώνεται η κάλυψη θέσεων με αναπληρωτές σε μια Διεύθυνση-περιοχή και μετά θα προχωράει το σύστημα στην επόμενη;  

Πρώτα θα ληφθεί υπόψη η επιλογή του υποψηφίου στη συγκεκριμένη Διεύθυνση-περιοχή. Οι περιοχές είναι ξεχωριστά ανά διεύθυνση εκπαίδευσης είτε πρωτοβάθμιας, είτε δευτεροβάθμιας. Τα ΚΕΔΑΣΥ είναι ξεχωριστή περιοχή, όπως και τα ΣΔΕΥ σε ΚΕΔΑΣΥ. Αυτό σημαίνει ότι  αν κάποιος έχει δηλώσει μία συγκεκριμένη περιοχή πρώτη και εκεί έχει θέση ΣΜΕΑΕ, μπορεί να προσληφθεί σε θέση ΣΜΕΑΕ χωρίς να μπορεί ο υποψήφιος να επιλέξει, παρά μόνο σχολείο ΣΜΕΑΕ στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά τη ροή των προσλήψεων προηγούνται οι θέσεις σε ΣΜΕΑΕ και έπονται τα άλλα προγράμματα. Αν δεν έχει θέση ΣΜΕΑΕ στη συγκεκριμένη περιοχή ή αν ο προηγούμενος στον πίνακα έχει πάρει τη θέση στο ειδικό σχολείο,  τότε θα προσληφθεί στην κενή θέση σε άλλο πρόγραμμα εφόσον υπάρχει  θέση (πίστωση) στη συγκεκριμένη περιοχή.  Δεν θα προσπεράσει το σύστημα δηλαδή  την επιλογή του υποψηφίου της συγκεκριμένης περιοχής αν υπάρχει κενό. Αυτό σημαίνει ότι ο αναπληρωτής δε φεύγει από την περιοχή που έχει επιλέξει.

Αν δεν υποβάλλω δήλωση περιοχών φέτος μπορώ να υποβάλλω κατά το προσεχές  έτος 2022-23 από τη στιγμή που είμαι στους Πίνακες;

Η υποβολή αίτησης είναι προαιρετική, η μη υποβολή της δεν έχει κύρωση, κύρωση έχει η μη ανάληψη υπηρεσίας ή η παραίτηση. Επίσης κατά τη διάρκεια του έτους δύναται κάποιος να υποβάλλει αίτηση σε ειδική πρόσκληση ακόμα αν δεν έχει κάνει αίτηση δήλωσης περιοχών κατά την παρούσα φάση.

Η προσμέτρηση υπηρεσίας ισχύει μόνο στο συγκεκριμένο κλάδο και δεν μεταφέρεται πια από κλάδο σε κλάδο;

Σύμφωνα με τον νόμο 4692/2020 άρθρο 42, προσμετράται στο εξής, για διορισμό ή πρόσληψη σε ορισμένο κλάδο, μόνο η εκπαιδευτική υπηρεσία, που παρέχεται στον κλάδο αυτό. Συγκεκριμένα [Αρχή Τροποποίησης] «β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ανά κλάδο: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: αα) μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες, ββ) δύο (2) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην περ. Β΄ της υπ’ αρ. 133529/ ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941), καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης έως κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μήνες.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 42 ΤΟΥ Ν. 4692/20, ΦΕΚ-111 Α/12-6-20 [Τέλος Τροποποίησης].  

Κυρώσεις λόγω μη ανάληψης ή παραίτησης

Α. Σύμφωνα με την παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019: «Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αν το δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. …»

Β. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 όπως ισχύει: «Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων6 κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων …»

Γ. Σύμφωνα με την παρ. 11 α του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 104627/ΓΔ5/10-8-2020 υ.α. (Β΄3344) η προθεσμία των πέντε (5) ημερών για ανάληψη υπηρεσίας εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους.

Δ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω αποκλείονται από τις προσλήψεις για το σχολικό έτος 2022-23 όσοι ήδη εμπίπτουν στις κυρώσεις των ως άνω διατάξεων καθώς και: – Σύμφωνα με την παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 όπως ισχύει: «Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι έχουν διοριστεί ή διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το παρόν, ανεξαρτήτως του αν έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν υπηρεσία ή όχι αποκλείονται από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.» Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες κυρώσεις περί αποκλεισμού από τις φετινές προσλήψεις ισχύουν ανεξάρτητα από τον κλάδο της πρόσληψης.

Ε. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πώς βλέπουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης μας στον ΟΠΣΥΔ O αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης φαίνεται και στο pdf που  εξάγεται αλλά και στην προβολή της αίτησης.  

Τι ισχύει για τα δυσπρόσιτα

Mοριοδοτείται διπλά, από το σχολικό έτος 2020-2021, νόμος 4692/2020, άρθρο 42, ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας που διανύεται στις δημόσιες σχολικές μονάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται στην περίπτωση Β της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/07.8.2018 (Β΄ 3941) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.

Ενημέρωση υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για την πρόσληψή τους από την επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. https://www.minedu.gov.gr καθώς και με την αποστολή μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο, το οποίο έχουν δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ.

 Πηγή: www.especial.gr

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 30/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα