Στα δέκα Πανεπιστήμια, στα οποία λήγει η θητεία των πρυτανικών αρχών στις 31 Αυγούστου 2022, η προκήρυξη για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του ΣΔ πρέπει να εκδοθεί το αργότερο έως τις 22 του τρέχοντος μήνα.

Υπουργείο Παιδείας: Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου.


Υπογράφηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εκλογική διαδικασία των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η εν λόγω ΚΥΑ είναι η πρώτη κατ’ εξουσιοδότηση του νέου νόμου-πλαισίου 4957/2022 “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”.

Η παρούσα απόφαση έχει ως αντικείμενο να ρυθμίσει θέματα σχετικά με την εκλογική διαδικασία των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τη διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης, τη διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων, την εφαρμογή του συστήματος της ταξινομικής ψήφου, την εκλογιμότητα των υποψηφίων, τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εκλογή των εσωτερικών μελών του Σ.Δ. των Α.Ε.Ι.

Δείτε ΕΔΩ το Έγγραφο

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ- ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των υποψήφιων εσωτερικών μελών -Ασυμβίβαστα –Κωλύματα εκλογιμότητας

1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: α) ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή και β)τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ειδικά για τα Α.Ε.Ι. στα οποία κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών υπηρετεί αριθμός μελών Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ίσος ή μικρότερος του σαράντα (40), δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Ε.Ι., που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: α) ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και β) τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

2. Η ιδιότητα του εσωτερικού μέλους είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα. Οι διατελούντες στα ανωτέρω αξιώματα δικαιούνται, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 3, να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. και σε περίπτωση εκλογής τους εκπίπτουν αυτοδικαίως από τα ανωτέρω αξιώματα.

3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση του εσωτερικού μέλους:

α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, 

β) όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά μία (1) φορά μέλος του Σ.Δ. και μία (1) φορά στο αξίωμα του Πρύτανη,

δ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά, τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη.

4. Μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα εκλογής στη θέση του μέλους Σ.Δ. έως δύο (2) φορές συνολικά στο ίδιο Α.Ε.Ι.

Δείτε ΕΔΩ το Έγγραφο

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πόσες μέρες μαθημάτων απομένουν στα Γυμνάσια και τα Λύκεια - Ο προγραμματισμός

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

σχετικά άρθρα

ekpaideytikoi
κ. υπουργέ της Παιδείας να σας πούμε εμείς τι έχετε κάνει όλοι σας για τους εκπαιδευτικούς;

Εχουν περάσει 95 χρόνια από τότε που ο Δημήτρης Γληνός αρθρογραφούσε πύρινα στο περιοδικό «Αναγέννηση» κι...

κ. υπουργέ της Παιδείας να σας πούμε εμείς τι έχετε κάνει όλοι σας για τους εκπαιδευτικούς;