Προκήρυξη 3ΕΑ/2022: Οδηγός εκπαιδευτικών για τις ενστάσεις
Οι νέες προθεσμίες για τις ενστάσεις θα ανακοινωθούν μαζί με τους αναμορφωμένους πίνακες

Οπως είναι γνωστό από χθες, βρισκόμαστε σε  αναμονή ανακοινοποίησης νέων προσωρινών πινάκων με νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων για την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 από το ΑΣΕΠ, μετά από τα λάθη που διαπιστώθηκαν στην μοριοδότηση των εκπαιδευτικών και τις διευκρινίσεις που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τα στοιχεία του γραμμογραφημένου αρχείου που απεστάλη στο ΑΣΕΠ στις 15 Ιουλίου 2022.

Πολλοί υποψήφιοι καταγγέλλουν τα λάθη στους κοινοποιηθέντες από το ΑΣΕΠ Προσωρινούς Πίνακες Ειδικής Αγωγής 3ΕΑ/2022, αναφέροντας πως δεν έχει προσμετρηθεί το 2ο μεταπτυχιακό και ζητούν την ανακοινοποίηση των Πινάκων από το ΑΣΕΠ. 

Ωστόσο,  άλλοι εκπαιδευτικοί έχουν εντοπίσει και λάθη που δεν εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία, και δεν αφορούν στο 2ο μεταπτυχιακό για τα οποία δεν αναφέρθηκε κάτι στη χτεσινή ανακοίνωση του ΑΣΕΠ. Για το λόγο αυτόν, αναμένεται ότι οι ενστάσεις θα είναι πολλές και το alfavita.gr για να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους, έφτιαξε έναν χρηστικό οδηγό για τις επικείμενες ενστάσεις.

Καταρχάς να σημειωθεί ότι οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων είχε αρχικά οριστεί ότι θα υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από χθες 2 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 έως και τις 11 Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση. Ωστόσο οι ημερομηνίες αυτές θα αλλάξουν και οι νέες θα ανακοινωθούν μαζί με τους αναμορφωμένους πίνακες

Παράβολο 20 € ανα ένσταση...

Σημειώστε ακόμα, ότι αν και (πιθανότατα) όσοι κάνουν ένσταση δεν ευθύνονται για την παράλειψη στην οποία ενίστανται, εντούτοις... θα την πληρώσουν. Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Η διαδικασία της ένστασης

Για τον τρόπο υποβολής καιτις ημερομηνίες συμβουλευτείτε το ΦΕΚ της προκήρυξης στο Κεφάλαιο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ή/και τις σχετικές Ανακοινώσεις/Σημαντικές ενημερώσεις Σε περίπτωση που είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, δεν απαιτείται επανεγγραφή. Εάν δεν θυμάστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας ακολουθήστε τη διαδρομή: τη διαδρομή: Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Ξέχασα τον κωδικό μου.

Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.: Για να εγγραφείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., πληκτρολογήστε www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Εγγραφή / Είσοδος Μέλους > Εγγραφή και στη συνέχεια επιλέξτε μεταξύ των δύο τρόπων εγγραφής:  Εγγραφή μέσω ΓΓΠΣΔΔ (τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη συμπληρώνονται αυτόματα).  Εγγραφή μέσω φόρμας (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τον ίδιο τον χρήστη).

Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.: Για να εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., πληκτρολογήστε www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Εγγραφή / Είσοδος Μέλους > Είσοδος Μέλους και συνδεθείτε με Κωδικούς ΑΣΕΠ ή Κωδικούς Taxisnet επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο. Προσοχή: Εάν έχετε εγγραφεί μέσω ΓΓΠΣΔΔ, υποχρεούστε να συμπληρώσετε τα «Προσωπικά Στοιχεία» σας, μέσω της διαδρομής www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Μητρώο > Επεξεργασία > Αποθήκευση. Εάν δεν θυμάστε τους κωδικούς ΑΣΕΠ ακολουθείστε τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Εγγραφή / Είσοδος Μέλους > Ξέχασα τον κωδικό μου.

Επόμενα Βήματα

α) Προκειμένου να υποβάλετε ηλεκτρονικά την ένστασή σας, ακολουθείστε τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση. Στη φόρμα της ηλεκτρονικής ένστασης, τα «Στοιχεία του υποψηφίου» και τα «Στοιχεία επικοινωνίας» προσυμπληρώνονται αυτόματα, ωστόσο, για τα «Στοιχεία επικοινωνίας», παρέχεται δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων τρίτου προσώπου.

β) Στη συνέχεια, συμπληρώνετε τα κάτωθι πεδία με την εξής σειρά:  Παράβολο: στο πεδίο αυτό καταχωρίζετε ανά προκήρυξη, τον αριθμό του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (δεκτό γίνεται και έντυπο παράβολο υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται στο Κεφάλαιο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) προκειμένου να εξεταστεί η ένσταση και στη συνέχεια το επισυνάπτετε στα «Δικαιολογητικά».

Προκήρυξη που Αφορά: στο πεδίο αυτό, επιλέγετε την Προκήρυξη για την οποία θέλετε να υποβάλετε ένσταση.

Κατηγορία Εκπαίδευσης: στο πεδίο αυτό, επιλέγετε την κατηγορία εκπαίδευσης στην οποία ανήκετε.

Επιλογή Ειδικότητας: στο πεδίο αυτό, επιλέγετε τον κλάδο/ειδικότητα για τον οποίο υποβάλετε ένσταση.

Αίτηση που Αφορά: επιλέξτε την Αίτηση που αφορά η ένσταση.

Λόγοι Ένστασης: στο πεδίο αυτό, επιλέγετε το λόγο ή τους λόγους για τους οποίους υποβάλετε ένσταση.

Κυρίως Κείμενο: στο πεδίο αυτό μπορείτε να αιτιολογήσετε την ένστασή σας (το πεδίο μπορεί να δεχθεί κείμενο μέχρι 2000 χαρακτήρων οι οποίοι αντιστοιχούν, περίπου, σε 260 λέξεις). Σε περίπτωση που το μέγεθος του κειμένου σας υπερβαίνειτους ως άνω χαρακτήρες, μπορείτε να επισυνάψετε αρχείο με το κείμενο της ένστασής σας στην ενότητα «Δικαιολογητικά».

Δικαιολογητικά: στην ενότητα αυτή παρέχεται η δυνατότητα να επισυνάψετε και σχετικά με την ένσταση έγγραφα/δικαιολογητικά σε ευανάγνωστη μορφή (οι αποδεκτοί τύποι των επισυναπτόμενων αρχείων είναι .pdf, .jpg, .jpeg, .tif, ενώ, το μέγεθός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 Mb ανά αρχείο). Σε περίπτωση που το αρχείο το οποίο θέλετε να επισυνάψετε είναι σε μορφή κειμένου (τύπου doc ή docx), πρέπει να το μετατρέψετε σε αρχείο τύπου pdf. Είναι πιθανό ο επεξεργαστής κειμένου που χρησιμοποιείτε, να σας παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε απευθείας το κείμενό σας σε μορφή pdf, μέσω της επιλογής «Αποθήκευσης ως» και επιλογή τύπου αρχείου «pdf».

γ) Αφού συμπληρώσετε τα ανωτέρω πεδία, έχετε τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της ένστασής σας για μετέπειτα επεξεργασία (εντός της προθεσμίας) επιλέγοντας «Αποθήκευση».

δ) Η ένσταση υποβάλλεται οριστικά επιλέγοντας «Υποβολή». Με την υποβολή της ένστασης, λαμβάνετε e-mail επιβεβαίωσης για την επιτυχή καταχώριση και ο αριθμός πρωτοκόλλου εμφανίζεται στη λίστα των ενστάσεων σας.

Επιπλέον δυνατότητες

Επιπλέον, δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες στους υποψηφίους:

A. Όταν η ένσταση βρίσκεται σε κατάσταση «Αρχική», δηλαδή, ΠΡΙΝ την υποβολή της, μπορείτε:

 επιλέγοντας «Επεξεργασία», να τροποποιήσετε /συμπληρώσετε την ένστασή σας.

 επιλέγοντας «Διαγραφή», να διαγράψετε την ένστασή σας.

 Επιλέγοντας «Εκτύπωση», να εκτυπώσετε την ένστασή σας.

B. Όταν η ένσταση βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβλήθηκε», δηλαδή ΜΕΤΑ την υποβολή της, μπορείτε:  επιλέγοντας «Προβολή», να δείτε την υποβληθείσα ένστασή σας.

 Επιλέγοντας «Εκτύπωση», να εκτυπώσετε την ένστασή σας.

 επιλέγοντας «Ανάκληση», να ανακαλέσετε την υποβληθείσα ένστασή σας.

 επιλέγοντας «Επανυποβολή», να τροποποιήσετε/συμπληρώσετε την υποβληθείσα ένστασή σας την οποία πρέπει να υποβάλετε εκ νέου, εντός των ορισμένων προθεσμιών, δεδομένου ότι η αρχικώς υποβληθείσα ένστασή σας έχει ήδη ακυρωθεί.

Οι επιλογές «Προβολή» και «Εκτύπωση», λειτουργούν και σε μεταγενέστερο χρόνο από τη λήξη των κατά περίπτωση ορισμένων προθεσμιών

Ποιους αφορά

Η διαδικασία των ενστάσεων προφανώς αφορά στους κλαδους για τους οποίους ανακοινώθηκαν προσωρινοί πίνακες, δηλαδή: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60/ΠΕ61, ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87 (ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10), ΠΕ88 (ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05), ΠΕ89 (ΠΕ89.01, ΠΕ89.02), ΠΕ90 και ΠΕ91 (ΠΕ91.01, ΠΕ91.02).

 

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η Οργισμένη απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στο χυδαίο βίντεο Μπογδάνου (vid)

«Είχε γίνει η ζωή μου κόλαση» – Πώς καθηγητής προσέγγιζε ερωτικά φοιτήτριές του

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα