Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Για αδυναμία εκπαίδευσης των φοιτητών και περάτωσης των σπουδών τους προειδοποιεί το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς η έως τώρα διαχείριση του κορονοϊού απειλεί να μετατρέψει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σε μονοθεματικό νοσοκομείο Covid

Το κώδωνα του κινδύνου κρούει το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναφορικά με την υγειονομική κατάσταση στη βορειοδυτική Ελλάδα, κάνοντας λόγο για επαπειλούμενη μετατροπή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων σε μονοθεματικό νοσοκομείο για περιστατικά κορονοϊού. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, «την αδυναμία εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής και περάτωσης των σπουδών τους».

Σε επιστολή προς τους υπουργούς Παιδείας και Υγείας και τους επικεφαλής των υγειονομικών αρχών του νομού Ιωαννίνων το τμήμα Ιατρικής σημειώνει ότι «είναι επιβεβλημένο να δημιουργηθεί άμεσα ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης του συνολικού προβλήματος».

«Η μη ύπαρξη σχεδίου», υπογραμμίζεται, «θα οδηγήσει στις επόμενες ημέρες σε πλήρη μετατροπή του ΠΓΝΙ σε νοσοκομείο ασθενών με COVID-19 με αποτέλεσμα:

α) την κατάρρευση του τεταρτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας της περιοχής

β) την αδυναμία εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής και περάτωσης των σπουδών τους

γ) την αδυναμία εκπαίδευσης ειδικευομένων».

Αναλυτικά η επιστολή του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

Προς τους κ.κ.

-Υπουργό Υγείας

-Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

-Διοικητή 6ης ΥΠΕ

-Διοικητή Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Κοινοποίηση:

Επιστημονικό Συμβούλιο ΠΓΝΙ
Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΓΝΙ
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΓΝΙ

Θέμα: Ανάγκη δημιουργίας επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην περιοχή της ΒΔ Ελλάδας και κίνδυνοι από την επαπειλούμενη μετατροπή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων σε μονοθεματικό Νοσοκομείο ασθενών με COVID-19

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην αριθ. συνεδ. 984α/16-11-2021 διαπίστωσε ότι:

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται με τον διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό επέλασης της νόσου COVID-19 και η διαχείριση των κρουσμάτων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) στη χώρα και στην περιφέρειά μας, επιδεινώνουν ένα οξυμένο πρόβλημα. Σημαντικός αριθμός κλινικών στο ΠΓΝΙ έχουν μετατραπεί σε Μονάδες Νοσηλείας ασθενών με COVID-19, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση, αλλά και την ουσιαστική αναστολή σημαντικών λειτουργιών των αντίστοιχων τμημάτων, ενώ ήδη επίκειται ανάπτυξη και τέταρτης ΜΕΛ, με βάση αρχικό (προ περίπου 2ετίας) επιχειρησιακό σχέδιο. Με βάση το εν λόγω σχέδιο το ΠΓΝΙ έχει αναλάβει σχεδόν κάτ’ αποκλειστικότητα την αντιμετώπιση των ασθενών του Νομού Ιωαννίνων, αλλά και των βαρέως πασχόντων όλης της ΒΔ Ελλάδας.

Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μία κατάσταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:

α) οι ανάγκες νοσηλείας ασθενών με COVID-19 είναι αυξημένες, πιθανότατα θα αυξηθούν περισσότερο και η κατάσταση αυτή θα ταλανίσει την χώρα μας με αυξομειώσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι που πλέον να αποτελεί την καθημερινότητα και όχι απλά ένα παροδικό φαινόμενο.

β) οι ανάγκες ασθενών με άλλα νοσήματα, είναι επίσης αυξημένες, καθώς τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια η αντιμετώπιση ασθενών με δύσκολα χρόνια προβλήματα, έχει μετατοπισθεί σε μελλοντικό χρόνο. Πολλοί από τους ασθενείς αυτούς χρήζουν πλέον επείγουσας αντιμετώπισης, ενώ ο συνολικός αριθμός των αναμενόντων ειδική θεραπεία ασθενών είναι εξαιρετικά αυξημένος και απαιτεί πλήρη λειτουργία του συστήματος υγείας της περιοχής. Επίσης, καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε δεν είναι παροδική, αλλά πλέον μόνιμη, οφείλουμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουμε και όλους τους υπόλοιπους ασθενείς.

γ) τα νοσοκομεία της πόλης μας, όπου θα γίνει η αντιμετώπιση των ασθενών αυτών, είναι συγκεκριμένα και έχουν διακριτούς ρόλους.

Ειδικότερα το ΠΓΝΙ είναι ένα τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο και εξυπηρετεί ασθενείς που προέρχονται από μια ευρύτερη περιοχή της χώρας, η οποία περιλαμβάνει τα Ιόνια Νησιά, την Αιτωλοακαρνανία, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Στο ΠΓΝΙ έχουν αναπτυχθεί κλινικές που είναι μοναδικές για την περιοχή μας (ενδεικτικά αναφέρονται: Ενδοκρινολογία, Αιματολογία, Ογκολογία, Νεογνολογία, εξειδικεύσεις της Παιδιατρικής, Ρευματολογία, Νευρολογία, Νευροχειρουργική, Αγγειοχειρουργική, Καρδιολογία, Καρδιοχειρουργική, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοθεραπεία). Κατά συνέπεια, στους αντίστοιχους τομείς του Νοσοκομείου μας ολοκληρώνονται οι διαγνωστικές διαδικασίες και εφαρμόζονται εξειδικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, που είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν σε άλλα νοσοκομεία της περιοχής.

Ταυτόχρονα, το ΠΓΝΙ αποτελεί το νοσοκομείο πλήρους εξειδίκευσης των ιατρών στις ιατρικές ειδικότητες, και είναι το νοσοκομείο που παρέχει ιατρική εκπαίδευση στους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και στους φοιτητές των Τμημάτων της Νοσηλευτικής και της Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα», αποτελεί νοσοκομείο που προσφέρει εξαιρετικά επαρκώς, αρκετές αλλά όχι όλες, τις υγειονομικές υπηρεσίες που έχει ανάγκη η περιοχή, δίδει ειδίκευση σε όσες ειδικότητες έχει αναπτύξει και δεν παρέχει εκπαίδευση στους φοιτητές ιατρικής.

Με βάση τα ανωτέρω είναι επιβεβλημένο να δημιουργηθεί άμεσα ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης του συνολικού προβλήματος που να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των δεδομένων, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω. Η μη ύπαρξη σχεδίου θα οδηγήσει στις επόμενες ημέρες σε πλήρη μετατροπή του ΠΓΝΙ σε νοσοκομείο ασθενών με COVID-19 με αποτέλεσμα :

α) την κατάρρευση του τεταρτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας της περιοχής

β) την  αδυναμία εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής και περάτωσης των σπουδών τους

γ) την αδυναμία εκπαίδευσης ειδικευομένων

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε για τις κατεπείγουσες δικές σας ενέργειες, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση θα υποστούν τεράστιο πλήγμα τόσο η ιατρική εκπαίδευση όσο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας της Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Καμία υποχρεωτικότητα για τη τηλεκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Πώς θα αναπληρώσουν τις ημέρες καραντίνας
Ο εργαζόμενος που θα βγει σε άδεια καραντίνας λόγω επαφής του με επιβεβαιωμένο κρούσμα και όχι επειδή νοσεί ο ίδιος, υποχρεούται πλέον να αναπληρώνει...
Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Πώς θα αναπληρώσουν τις ημέρες καραντίνας
Έφτασε η «Ελπίς» στην Αθήνα: Το «έστρωσε» στα βόρεια προάστια - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία
Χιονίζει στο κέντρο της Αθήνας - Κλειστή η εθνική οδός στο ύψος Καλυφτάκη για τα φορτηγά
Έφτασε η «Ελπίς» στην Αθήνα: Το «έστρωσε» στα βόρεια προάστια - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία «Ελπίδα» - Κλειστά σχολεία και πυκνές χιονοπτώσεις
Κλειστά σχολεία σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες: Κιλκίς, Λήμνου, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Φλώρινας...
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία «Ελπίδα» - Κλειστά σχολεία και πυκνές χιονοπτώσεις
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Άδεια ειδικού σκοπού: «Ξεπέρασε όλα τα όρια η αναλγησία του ΥΠΑΙΘ»
«Με μια άθλια κυβερνητική τροπολογία καταργείται η άδεια ειδικού σκοπού για τους εκπαιδευτικούς με παιδιά που νοσούν από τον κορονοϊό»
Άδεια ειδικού σκοπού: «Ξεπέρασε όλα τα όρια η αναλγησία του ΥΠΑΙΘ»